Nieuws SAAM

Veel betrokkenheid Kindpark Boekel
Veel betrokkenheid Kindpark Boekel
OBS Uilenspiegel - Afgelopen donderdag 14 maart jl. waren betrokkenen en geïnteresseerden van harte welkom bij een bijeenkomst waarin zij werden bijgepraat over de stand van zaken van de bouw, de herinrichting van de openbare ruimte en over het voorlopig ontwerp van het schoolplein. Ruim 70 mensen waren aanwezig en lieten zich op de hoogte brengen van de ontwikkelingen. Alle betrokkenen denken actief mee Na een woord van welkom door Wethouder Henri Willems van Gemeente Boekel werd de nieuwbouw van het klimaat neutrale schoolgebouw toegelicht door projectleider Frank van Wetten. Het gebouw zal naast Openbare Basisschool Uilenspiegel en Kindcentrum de Regenboog ook ruimte gaan bieden voor Kindcentrum Octopus, de kinderopvang, het consultatiebureau en de volksuniversiteit. In goed overleg is overeengekomen hoe partijen samen vorm willen geven aan het gebouw, met als uitgangspunt plannen goed voor te bereiden, alvorens deze uit te voeren. Klimaatneutraal en duurzaam De nieuwbouw is volledig klimaatneutraal gebouwd. Met zonnepanelen en -collectoren wordt gezorgd voor elektriciteit en warmte voor het gebouw. Regenwater wordt opgevangen via een sedumdak en een ondergronds opvangsysteem. Met dit systeem wordt het regenwater vervolgens gebruikt om toiletten door te spoelen. Het verwarmings- en koelsysteem zal in april onder het schoolplein geïnstalleerd gaan worden. De bouw vordert volgens planning. Het is mooi om te zien hoe vanuit het ontwerp het gebouw gestalte krijgt. Na de oplevering begin mei, zullen de scholen aan de slag gaan met de complete inrichting van het gebouw. Mark van den Elzen van Gemeente Boekel gaf een uitgebreide toelichting op de herinrichting van de openbare ruimte. De ruimte zal fietsvriendelijk worden ingericht, zodat fietsen en wandelen naar school gestimuleerd wordt. In goed overleg met een verkeersdeskundig bureau is in samenwerking met de verkeerswerkgroep en de gemeente tot deze inrichting gekomen. Net als bij de bouw en de herinrichting van de openbare ruimte zijn ook bij de inrichtingsplannen van het schoolplein vele partijen nauw betrokken. Naast gesprekken met Gemeente Boekel en de schoolbesturen zijn de plannen uitgebreid besproken met de schoolteams, Kinderopvang, Sporthal de Burcht en de Kinderburgt. Marianne Greenall van Schoolpleinadvies gaf de aanwezigen een uitgebreide toelichting over het proces tot nu toe. Om een goed beeld te krijgen van wat de kinderen willen zijn er workshops georganiseerd voor een speciaal samengesteld kinderpanel. Het kinderpanel bestaat uit kinderen die de 3 scholen vertegenwoordigen. Tijdens de workshops lieten de kinderen weten wat zij belangrijk vinden bij de inrichting van het nieuwe schoolplein. Met omwonenden zijn gesprekken gevoerd. En ook de buurt en ouders zijn betrokken. Spelen, ontmoeten, leren en bewegen in het groen Belangrijke punten zijn vooral een natuurlijke uitstraling, organische vormen, avontuurlijk spelen, voetbalmogelijkheden en verschillende zones, waarin elk kind zijn eigen spel kan spelen. BTL is aan de slag gegaan met het ontwerp op basis van de wensen en voorwaarden. Ontwerpster Rozemarijn Weges-Pera lichtte het voorlopig ontwerp toe. Onderdelen werden duidelijker gemaakt met behulp van sfeerbeelden. In het ontwerp zijn meerdere peuterpleinen opgenomen voor de allerkleinsten. Zoals in veel meerdere gesprekken naar voren is gekomen, zal het gezamenlijke schoolplein en ontmoetingsplek een veel natuurlijkere uitstraling krijgen. Er is plaats voor een moestuin, meerdere buitenlesruimten, een takkenbos en speelheuvels. Verder is er ruimte voor zand en waterspel en zal er volop gevoetbald kunnen worden. Een centraal entreeplein geeft ruimte voor schoolevenementen en voorstellingen. De gemeente en gezamenlijke schoolbesturen zullen een groot deel van de kosten voor realisatie van het schoolplein bijdragen. Daarnaast is men aan de slag gegaan met fondsaanvragen en subsidies voor aanvullende financiële middelen, zodat veel van de wensen gerealiseerd kunnen worden. Verder zullen Boekelse bedrijven binnenkort voor sponsormogelijkheden benaderd worden. Over een aantal weken wordt via een crowdfundingpagina en inzamelingsacties mogelijk gemaakt dat ook ouders, grootouders en andere betrokken een donatie kunnen doen voor deze speel- en ontmoetingsplek. Mochten bedrijven of andere betrokkenen zich willen melden voor sponsoring mogelijkheden, dan kan met contact opnemen met Marianne Greenall via info@schoolpleinadvies.nl. Na de presentaties kregen aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen en mee te praten. Met betrokkenen is afgesproken dat zij op de hoogte worden gehouden van de verdere ontwikkelingen. bron: www.inboekel.nl (https://www.inboekel.nl/grote-opkomst-laat-betrokkenheid-zien-kindpark-boekel/)
20 maart
Lees verder
Meester en juffen nemen Meneer Prinssen over
Meester en juffen nemen Meneer Prinssen over
Voor één avond zullen de juffen en meesters van OBS De Cirkel uit Uden op donderdag 21 maart Café Meneer Prinssen overnemen om de klant als volleerde tappers en obers te kunnen bedienen van een drankje en een hapje. Het is inmiddels een traditie dat elke derde donderdag van de maand een vereniging, maatschappelijke organisatie, goed doel of burgerinitiatief Café Meneer Prinssen voor één avond overneemt. Een deel van de opbrengst die avond zal door Meneer Prinssen worden geschonken aan deze partij. Op donderdag 21 maart van 20.00 uur tot 0.00 uur is het dus de beurt aan OBS De Cirkel. Zij organiseren deze avond in samenwerking met Art Attack die de avond zal opluisteren met een optreden en kunstwerk. Door het kopen van loten maak je ook nog kans om het gemaakte werk te winnen. De avond is meteen een aftrap naar de start van een reeks festiviteiten. Want 1 april bestaat OBS De Cirkel 25 jaar en dat wil de school vieren tijdens een unieke en ludieke jubileumweek van 1 tot en met 5 april. Het doel wat de school aan deze avond heeft gekoppeld is geld op te halen voor een complete metamorfose en her-inrichting van het schoolplein. Dit in het teken van 25 jaar OBS De Cirkel. Ook vindt de school het erg belangrijk om eens informeel in een ontspannen omgeving gezellig samen te zijn met iedereen die zich op welke manier dan ook verbonden voelt met de school: ouders, opa's en oma's, familie en vrienden van zowel de kinderen als het schoolteam buurtbewoners, collega's van andere scholen, leveranciers, gemeente enzovoorts, iedereen is welkom. bron: kliknieuws (https://www.kliknieuws.nl/regio/uden/onderwijs/149792/meesters-en-juffen-achter-de-bar-bij-meneer-prinssen)
20 maart
Lees verder
Staking 15 maart
Staking 15 maart
Het onderwijs staakt. Ook onze scholen doen mee met de actie. Trots op het SAAM gevoel van vanmorgen. Een geweldige opkomst van veel collega’s van de SAAMscholen bij het gemeentehuis in Oss. Complimenten ook aan de gemeente Oss voor de fijne ontvangst. https://www.d-tv.nl/leraren-lopen-protestmars-naar-het-osse-gemeentehuis/content/item?1124896 (bron: D-tv) Ook in Den Haag zijn onze SAAM collega's! OBS De Wizzert is gewoon open maar dat betekent niet dat ze de docenten die vandaag het werk neerleggen niet steunen. https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/zeeland/omas-aan-de-top-zet-het-onderwijs-eens-voorop bron: www.arenalokaal.nl Leraren van scholengemeenschap SAAM lopen op 15 maart een protestmars naar het Osse gemeentehuis. https://www.d-tv.nl/leraren-lopen-protestmars-naar-osse-gemeentehuis/content/item?1124738 bron: www.d-tv.nl
15 maart
Lees verder
Staking 15 maart - Camelot maakt zich hard....
Staking 15 maart - Camelot maakt zich hard....
Op vrijdag 15 maart wordt er op de scholen voor primair onderwijs en in andere onderwijssectoren, gestaakt. Ook het team van Camelot heeft besloten vrijdag 15 maart 2019 te gaan staken om ons samen hard te kunnen gaan maken de regering in Den Haag er van te overtuigen dat echte structurele investeringen noodzakelijk zijn, willen we goed onderwijs voor de toekomst aan onze kinderen kunnen garanderen. Tijdens de actieweek werd ouders gevraagd om een handtekening te zetten. Deze handtekeningen zijn verzameld en worden op 15 maart overhandigd aan de wethouder van onderwijs van de gemeente Uden, Gijs van Heeswijk. Niet alleen OBS Camelot was vrijdag 15 maart aanwezig om de handtekening bij het gemeentehuis te overhandigen. Ook leerkrachten van OBS De Brinck waren aanwezig. https://www.facebook.com/403508213105349/posts/1914940071962148/
14 maart
Lees verder
Cirkel - Uitnodiging 25 jarig jubileum
Cirkel - Uitnodiging 25 jarig jubileum
28 februari
Lees verder
Samen carnaval vieren: dè laoten we nie skieete!
Samen carnaval vieren: dè laoten we nie skieete!
De bekendmaking van de prins & prinses, een heuse carnavalsoptocht met blaaskapel en zelfs Prins Porcellus de 54e himself die de school met een bezoek komt vereren. Op OBS De Cirkel weten ze wel hoe ze carnaval moeten vieren! Meer informatie kunt u hier lezen.
27 februari
Lees verder
15 maart 2019: SAAM* staan voor onderwijs
15 maart 2019: SAAM* staan voor onderwijs
Laten we op 15 maart SAAM* aandacht hebben voor onze sector en ons mooie vak! We hopen ieders stem te horen in het debat over onderwijs in Nederland. Het gaat ons aan het hart dat met stakingen ook de kern van ons vak geraakt wordt, namelijk goed onderwijs voor alle kinderen. Weer staken betekent ook weer verlies van onderwijstijd. Staken of niet staken blijft een individuele afweging van collega’s. SAAM* staat achter alle professionals: leraren, (onderwijs)ondersteuners en schoolleiders en neemt werken in het onderwijs serieus. Het gaat per slot van rekening over goed onderwijs voor onze kinderen. Principieel over doorbetalen Staken doe je vanuit een overtuiging. Daartoe maak je een persoonlijke afweging. Je gaat STAAN voor jouw zaak, die van jouw beroepsgroep. Staken = niet werken = geen inkomen uit werk. Bij voorgaande acties deelden we dit principiële standpunt. We onderschreven (en nog steeds!) de inzet van de acties. We maakten in afstemming met andere besturen de keuze om niet door te betalen. Besturen om ons heen maakten destijds uiteindelijk, goed gemotiveerd, andere keuzes en besloten om toch door te betalen. SAAM* besloot hierbij aan te sluiten en dus door te betalen. De afwegingen op dit moment We zien dat besturen om ons heen teruggrijpen op het principiële standpunt. We begrijpen dit. We zien dat er een grote verdeeldheid is. Verdeeldheid over het moment van actievoeren, aangezien er nog onderhandeld wordt over de CAO. Verdeeldheid over de manier van actie voeren. Verdeeldheid over wel of niet doorbetalen tijdens het staken. Verdeeldheid tussen leraar-bond-schoolleider-bestuur. Het debat wordt er niet mooier op. Daar waar juist het SAMEN staan is wat de onderwijssector zo nodig heeft. Voor ons levert die verdeeldheid de vraag op: Aan wie willen wij ons nu primair verbinden? Hoe gaan wij staan voor verbondenheid en eenheid? Toen gekozen, nu volharden: aansluiten bij onze sturingsfilosofie, bij SAAM* We verbinden ons aan onze collega’s. SAAM* stelt onder andere: We bouwen aan onderwijs dat deugt. We werken op basis van respect en vertrouwen. We leren en werken in betekenisvolle verbinding met elkaar en met de werkelijkheid om ons heen. Aan de inzet van de staking is niets veranderd. Met als nog groter urgentiepunt het lerarentekort waar we dagelijks intens mee geconfronteerd worden. Eerder weken we al af van ons principiële uitgangspunt. Toen gekozen, betekent voor ons nu ook volharden. SAAM* betaalt 15 maart de salarissen door. We steunen besturen die andere afwegingen maken. We distantiëren ons van eenieder die vanuit eigen overtuiging negatief roeptoetert over de ander (leraar, bestuur, bond, overheid). Dat past onze sector niet. We vertrouwen erop dat de keuze voor staken ook betekent jezelf laten zien en horen. 15 Maart doet ertoe!
19 februari
Lees verder
Kunstmaatjes stralen voor bomvolle Lievekamp
Kunstmaatjes stralen voor bomvolle Lievekamp
Nicolaas – 45 ‘kunstmaatjes’ stonden maandagavond nerveus in de coulissen van theater De Lievekamp in Oss. Daar werd, voor een bomvolle zaal, de eindvoering van het project Kunstmaatjes 2.0 gehouden. Aan de uitvoering deden 45 kinderen van de Nicolaasschool uit Oss en 45 deelnemers met een verstandelijke beperking mee. Zij lieten tijdens deze voorstelling zien hoe ze naar elkaar toe gegroeid zijn en wat ze samen hebben geleerd. Het thema van de voorstelling was ‘feest’ en dat werd het uiteindelijk ook in het Osse theater. Binnen het project Kunstmaatjes 2.0 is er de afgelopen 7 weken, onder begeleiding van kunstdocenten en met hulp van vrijwilligers, begeleiders en leerkrachten, met elkaar samen gewerkt binnen vijf kunstdisciplines: theater, poëzie, dans, beeldende kunst en muziek. Idee achter het project is dat kinderen en mensen met een beperking gelijkwaardig samenwerken en er meer begrip voor elkaar ontstaat. Kunstmaatjes bestaat nu tien jaar. De afgelopen jaren konden steeds maar 14 duo’s meedoen. In de versie 2.0 is dat aantal fors uitgebreid. bron: www.d-tv.nl
13 februari
Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren