SAAM* nieuws

Trots op onder andere Francien
Trots op onder andere Francien
Je bent al met pensioen en toch sta je vol energie en passie voor de klas. Dat is toch wel de overtreffende trap van bevlogenheid én collegialiteit. SAAM* collega Francien Weijenberg is hier een mooi voorbeeld van. We zijn trots op, en blij met deze én andere toppers die ons uit de brand helpen!
6 september
Lees verder
SAAM* zijn we solidair
SAAM* zijn we solidair
We leren en werken in betekenisvolle verbinding met elkaar en met de werkelijkheid om ons heen. Samen zijn we verantwoordelijk voor kansen voor alle kinderen. Wij zijn solidair. Leraren en ondersteuners doen ertoe voor de kinderen en directeuren doen ertoe voor de collega’s op school. Situaties zijn uniek. In onze sturing zoeken we naar individuele oplossingen. Zomaar wat zinnen uit SAAM* staat voor en Zo werken we SAAM*. Die zeggen dat wij er niet alleen voor kinderen willen zijn, maar ook voor onze collega’s. Als we samen stralen, én als het moeilijk is. Mede geïnspireerd door een mooi initiatief bij Ons Middelbaar Onderwijs starten we SAAM* daarom een club waarbij collega’s kunnen aankloppen als er hulp nodig is omdat ze het financieel moeilijk hebben. Die club kan daarbij een beroep doen op een potje dat we SAAM* vullen met een ‘solidariteitsbijdrage’. In het kort: Collega's kunnen een hulpvraag stellen aan de club SAAM* solidair. Bij deze club kunnen zij terecht met financiële vragen als ze zelf het antwoord (even) niet kunt vinden. De club denkt mee. En kan mogelijk iets in gang zetten waarbij hulp van binnen of buiten wordt ingeschakeld en/of financiële hulp wordt verleend vanuit het SAAM*potje. Dat SAAM*potje wordt gevuld met vrijwillige bijdragen van collega's. Hoe mooi hoe we samen SAAM* zijn! Collega’s kunnen over het stellen van een hulpvraag en over het doen van een solidariteitsbijdrage meer lezen via ons intranet: SAAM*plein.
19 juni
Lees verder
Werken in het onderwijs... iets voor jou?
Werken in het onderwijs... iets voor jou?
Op 7 juni organiseren SAAM* en Avem een informatiebijeenkomst over werken in het onderwijs of kinderopvang. De informatiebijeenkomst vindt van 17.00 tot 20.00 uur plaats op locatie De Evenaar, Rusheuvelstraat 75 in Oss. Interessant? Bekijk dan de flyer of meld je hier meteen aan als belangstellende.
25 mei
Lees verder
SAAM* naar nieuwe schoolgebouwen!
SAAM* naar nieuwe schoolgebouwen!
Kinderen en collega's van onze SAAM*scholen Aventurijn en Nicolaas kijken uit naar mooie nieuwe gebouwen voor hun kindcentra in 2023. Op 16 februari vierden we dat het hoogste punt van het nieuwe Kindcentrum Nicolaas (waar SAAM* en AVEM gaan samenwerken) werd bereikt. SAAM* met Muller Bouw gaan we ervoor dat kinderen en collega's na de zomervakantie kunnen starten op hun prachtige nieuwe locatie. Het gebouw is ontworpen met een concept van een kijkdoos; dit wordt het hart voor het voor het ontwikkelen van brede kennis en vaardigheden en biedt ruimte aan het thematische onderwijs binnen de school. De kijkdoos staat voor het verbeelden van een thema in een driedimensionale voorstelling en maakt kinderen enthousiast en betrokken. Enkele weken later, op 2 maart, startte in aanwezigheid van kinderen en collega's van Kindcentrum Aventurijn officieel de bouw van hun nieuwe kindcentrum. Aventurijn is een gesteente, en deze naam verwijst naar de Grindlaan en de straten tussen de huidige schoolgebouwen. De school wordt in een prachtige groene omgeving gebouwd op de oude plek van basisschool De Korenaer aan de Grindlaan. Het gebouw voldoet aan de laatste duurzaamheidseisen en er wordt gebruikt gemaakt van natuurlijke materialen. Ook hier werken we SAAM* met AVEM samen om voor alle kinderen een fijne plek te creëren. Die hopelijk in oktober 2023 klaar gaat zijn.
10 maart
Lees verder
Houdoe 2022 - hoi 2023
Houdoe 2022 - hoi 2023
SAAM* wensen we iedereen feestdagen vol van moois en veel geluk in 2023! Dit is onze kerstkaart.
22 december
Lees verder
Nieuwe Collega van Bestuur SAAM*
Nieuwe Collega van Bestuur SAAM*
Bij SAAM* werken we op basis van vertrouwen in elkaars kunnen en leggen we verantwoordelijkheden daar waar dat passend is. Onze sturing geeft ondersteuning en ruimte aan collega’s. Wie het weet moet het zeggen, we bieden ruimte voor onderzoek, vakmanschap en talent. Iedere collega is verbonden met en verantwoordelijk voor onze gezamenlijke opdracht: samen verantwoordelijk voor kansen voor alle kinderen. We stimuleren het maken van eigen keuzes. We staan voor duurzame ontwikkeling. We tonen eigenaarschap in de ontwikkeling van onszelf, de ander en de omgeving. Op basis van deze leidende zinnen zijn goede gesprekken gevoerd nadat onze Collega van Bestuur heeft laten weten voor demotie te willen gaan per 1 januari 2024. Gesprekken over de opdracht en het bestuur van SAAM*. Daaruit concludeerden we dat we blijven werken met één Collega van Bestuur. En daarbij de prachtige mogelijkheid zien om vanuit continuïteit en stabiliteit nog een jaar een beroep te mogen doen op de ervaring van Edith. Demotie daarmee ook nu vooral te zien als een kans. Een nieuwe bestuurder De uitgangspunten van SAAM* ter harte nemend heeft de Raad van Toezicht Martijn van Tilburg gevraagd of hij de rol van bestuurder van SAAM* op zich zou willen nemen. Martijn heeft daarop uitgesproken bestuurlijke verantwoordelijkheid voor SAAM* en haar kostbare opdracht te willen dragen. En na het doorlopen van een stevig proces zijn we heel blij dat vanuit de collega's SAAM* en de RvT alle vertrouwen in Martijn is uitgesproken. En dat heeft geleid tot de benoeming van Martijn als bestuurder van SAAM* per 1 januari 2023. Velen van onze samenwerkingspartners zullen Martijn al kennen, vanuit zijn rol als directeur Personeel Onderwijs Kwaliteit bij SAAM* sinds 1 januari 2018. Vertrouwend op zijn vakmanschap en verbinding met de SAAM* organisatie zal Martijn zich vanuit zijn ervaring, kennis, kunde en betrokkenheid bij de maatschappelijke opdracht van SAAM*, samen met zijn collega’s blijven inzetten op dat wat het belangrijkst is: goed onderwijs voor alle kinderen. Dankbaar zijn we dat SAAM* stevig staat, met alle collega’s. En ook dat voor de rol van een nieuwe Collega van Bestuur zo’n prachtig SAAM*proces kan worden doorlopen. Wil je nog wat verder lezen, klik dan hier voor de brief die we aan onze partners hebben gestuurd.
21 november
Lees verder
CES Conferentie 30 november 2022
CES Conferentie 30 november 2022
Op 30 november organiseert SAAM* in samenwerking met De LeerSchool de jaarlijkse CES-conferentie met als thema 'Inclusief onderwijs over alle grenzen heen | USA-NL''. Lees de uitnodiging in de bijlage die je onderaan dit bericht kunt vinden (een link om aan te melden staat in de uitnodiging).
4 november
Lees verder
Goede gesprekken met collega's SAAM*
Goede gesprekken met collega's SAAM*
SAAM* laten we zien wie we zijn, wat we kennen en kunnen. Dat doen we niet alleen als collega’s onderling en in contact met ouders en organisaties waar we mee samenwerken. Soms trekken collega’s ook verder de buitenwereld in. Om te vertellen hoe we SAAM* onze opdracht waarmaken. In de afgelopen twee maanden zijn onderstaande podcasts en een artikel gepubliceerd. Leuk om te luisteren en lezen als je ons beter wilt leren kennen, of gewoon nieuwsgierig bent naar wat collega’s te vertellen hebben. Podcast Klassewerkplek 'Hoe organiseer je werkgeluk in de vezels van het onderwijs? Podcast Klassewerkplek 'De rol van HR bij werkgeluk in het onderwijs' Podcast Onderwijs Maak Je Samen 'Borrelend leiderschap afl. 14 - Leve het onderwijs' Artikel POraad 'Inspecteur-generaal Alida Oppers: goede schoolbesturen kunnen het verschil maken!'
14 oktober
Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren