Mandy Bruinsma
Afschaffen ouderbijdrage


We hebben te maken met lerarentekort, grote zorgen in het onderwijs, en toch willen we eens een heel ander optimistisch geluid laten horen. Over krachtige kansen, de saamhorigheid in het onderwijs, en dat we met hard mooi SAAM* werken kwaliteit waarmaken. Afgelopen week hebben wij vanuit SAAM* een brief gestuurd aan alle ouders van onze stichting. 

Allereerst lieten we weten dat we trots zijn op SAAM*. We bestaan vanaf 1 januari 2018 en hebben begin 2019 met diverse betrokkenen (kinderen en collega’s van alle scholen, stakeholders, GMR en RvT) geëvalueerd. We zijn trots op de zaken die we doen, en gaan onze uitgangspunten de komende vier jaar verder verdiepen. We kiezen samen voor duurzame ontwikkeling en blijven staan voor onze strategische keuzes.

In onze strategie zijn een paar belangrijke elementen toegevoegd, zoals solidariteit, optimisme, geduld en duurzaamheid. We hebben in de brief aan ouders laten weten dat we (in het kader van solidariteit – kansen voor alle kinderen, wat ik mijn kind gun, gun ik ook een ander kind) er voor kiezen om volgend schooljaar geen vrijwillige ouderbijdrage meer te vragen. We zien de activiteiten die worden gedaan met deze bijdrage als onderwijsactiviteiten. Dat betekent voor SAAM* dat we ze gewoon betalen met onderwijsgeld. Daarmee maken we dat wat belangrijk is voor alle kinderen ook vrij toegankelijk voor alle kinderen.  ​

 

 

 

fotoob

Gepubliceerd in 'Nieuws'

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren