Verantwoording

SAAM*&vattingen 
Twee keer per jaar maakt elke school en maken we SAAM* een SAAM*&vatting. Om daarmee aan de binnen- en buitenwereld te laten zien wie we zijn, wat we kennen en kunnen. En wat we waarmaken van onze ambities in een kalenderjaar.  Je bekijkt onze SAAM&vattingen hier.
Verplichte formaliteiten 
Laten zien dat we zijn wat we zeggen is een belangrijk uitgangspunt van SAAM*. Liefst doen we dat op onze eigen wijze. En waar het nodig is doen we dat op een door anderen bepaalde wijze. En dan sluiten we aan bij wat we ook zeggen Minder is meer, diepgang boven oppervlakkigheid: we zijn kritisch op beleid en protocollen. De wet, cao en specifieke regelgeving bieden de kaders voor ons werk. We zoeken balans tussen mogen en moeten. 
Over dat moeten: als onderwijsorganisatie hebben we te voldoen aan een aantal verplichtingen. Om volgens bepaalde vastgestelde kaders verantwoording af te leggen over dat wat we doen. Van niet alles dat vereist is, zien we het nut. Maar dat betekent niet dat we ons aan die verplichtingen willen onttrekken. Documenten die voor anderen nodig zijn om ons te verantwoorden, vind je hieronder.   
- Jaarverslagen
Link naar statuten (volgt na actualisering in de zomer van 2022) 
Link naar het bestuursreglement 
Link naar de klokkenluidersregeling (volgt na actualisering in de zomer van 2022) 
Link naar SAAM* integer handelen 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren