SAAM* nieuws

Mobiliteitsavonden SAAM
Mobiliteitsavonden SAAM
Op 25 maart en 3 april hebben collega’s van SAAM* de mogelijkheid om kennis te maken met de scholen en vacatures binnen SAAM* tijdens de mobiliteitsavonden. Soms werk je als collega al een hele poos op dezelfde school en vraag je jezelf af: hoe zou het zijn op een andere school, met een ander team, andere leerlingen en een andere visie? Bij SAAM* wordt jaarlijks een mobiliteitsronde gehouden om de vacatures voor het nieuwe schooljaar goed in te vullen. Dan is er de mogelijkheid om te bekijken of er voor jou een mooie uitdaging is. Een van de mobiliteitskandidaten van vorig jaar vertelde op oogopslag wat voor haar het effect van overstappen was:”Van kartrekker op de ene school, was ik ineens de nieuweling op de andere school. Ik ben erg bezig geweest met mijn eigen visie rondom onderwijs en de vragen:  Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Zijn er ook andere manieren? Wat vind ik prettig en wat werkt voor de kinderen?  Kan ik de goede dingen meenemen en kan ik een nieuwe school iets brengen?” Voor de scholen is zo’n mobiliteitsavond ook spannend, op zoek naar een fijne collega, een collega die past binnen het team. Nancy Kerstens, Teamleider Flexteam vertelt over haar ervaringen op 25 maart: ‘Onervaren op het gebied van speeddaten, begin ik de vrijwillige mobiliteitsronde. De iphone helpt me om binnen de tijd te blijven. En dat is wel nodig, want er staan 8 gesprekken gepland. Het Flexteam is in trek, en daar zijn we blij mee! We zijn druk in de weer met het SAAM* vormgeven van een professioneel Flexteam. En na deze avond mag ik weer wat kanjers verwelkomen. Maar ook mijn collega’s van de andere scholen komen met enthousiaste verhalen over goede sollicitatiegesprekken in de centrale ruimte terug. Dankzij de gastvrijheid van de Fonkeling kwamen we niets tekort; er was mentale opvang geregeld: Marloes en Danielle (HR), Martijn (directeur POK) en Edith en Sandra (College van Bestuur) zorgden voor nazorg, een luisterend oor, een kop koffie of gewoon wat uitwisseling van inhoud. En een ontzettend rappe terugkoppeling werd het vervolg. Op naar de tweede ronde. We zijn er weer klaar voor!’
1 april
Lees verder
OBS Mettegeupel levert jeugdburgemeester
OBS Mettegeupel levert jeugdburgemeester
OBS Mettegeupel levert wederom Osse jeugdburgemeester Tijdens een speciale zitting van de Osse jeugdgemeenteraad is het plan van groep 8 van OBS Mettegeupel als beste naar voren gekomen. Het idee van deze kinderen om een water-speeltuin aan de rand van de wijk Mettegeupel realiseren kreeg de meeste stemmen. ’s Middags was de 11-jarige Jara uit groep 7 van OBS Mettegeupel al geïnstalleerd in de nieuwe Osse jeugdgemeenteraad. Zij was uit een tiental kandidaten uit haar groep als meest geschikte kandidaat naar voren gekomen. De school, wiens plan als beste uit de bus zou komen, mag voor een jaar de jeugdburgemeester leveren. Ook oud-jeugdburgemeester Phuong Loan zit op OBS Mettegeupel. Zij heeft het afgelopen jaar genoten van haar taak. De jeugdgemeenteraad van Oss vergaderde op dinsdag 26 maart op het gemeentehuis in Oss. Vier basisscholen leverden ieder 8 leerlingen om hun school te vertegenwoordigen. De 32 leerlingen houden zich een middag en avond bezig met lokale politiek en bedenken concrete plannen voor het thema Duurzaamheid. Wethouder van Geffen stelt voor de uitvoering van het beste plan een bedrag van € 3.000,-- beschikbaar. Programma De Jeugdgemeenteraadsvergadering begon 's avonds om 18.00 uur en werd voorgezeten door burgemeester Buijs-Glaudemans. Op het gemeentehuis voerden de leerlingen gesprekken met raadsleden. Zij vertelden de leerlingen over hun werk en gaven hun standpunten over het thema Duurzaamheid. Met deze informatie konden de leerlingen hun projectvoorstellen goed onderbouwen. Het project van OBS Mettegeupel kreeg de meeste stemmen en zal ook echt worden uitgevoerd.
28 maart
Lees verder
Uilenbrink - Fantastival
Uilenbrink - Fantastival
Chinese draken, schoenen à la Costa Magarakis, slagband fantasieën, schilderijen waarin kinderen magisch wegdromen, zandstrooikunst, living statues, fotografie die laat zien dat werkelijk alles kan, the making of a great escaperoom….. Basisschool de Uilenbrink is weer aanbeland in de cultuurweken die ieder voorjaar plaatsvinden. Het thema Fantastival is breed, herkenbaar en vrolijk. Leerkrachten zijn alleen of samen met kunstenaars aan het denken gezet om de kinderen een cultuurervaring te bieden waar ze actief en met veel plezier en inzet 7 weken lang in op gaan. De bovenbouw op de vrijdagmiddagen en de onderbouw op andere momenten in de week. Het is dan fantastisch om in de school rond te lopen: rode wangen bij kinderen en leerkrachten, ontspannen gezichten, wiegende heupjes bij de dansers, verf-gespat dat mag, knippen-weven-passen in het plasticsoep-mode-atelier, wauw-gevoel om zoveel blije en actieve kinderen bezig te zien. Ook ingespannen gezichten, want er moet nagedacht worden; leerkrachten oefenen het stellen van reflectieve vragen en kinderen worden goed aan het denken gezet. Doordat de Uilenbrink een CMK-school is (Cultuureducatie Met Kwaliteit) en de kinderen wil laten profiteren van goed cultuuronderwijs, maakt de school gebruik van de subsidie die daarbij hoort. Daarvan worden voornamelijk kunstenaars betaald die een mooie samenwerking met leerkrachten en kinderen aan gaan. Cultuurkade Veghel ondersteunt in het CMK-traject. Zoals gebruikelijk is de school een prachtige slotactiviteit aan het organiseren op 4 en 5 april die gevolgd wordt door een fantastische expositie op 5 april van 17.30 uur tot half 19.30 uur. Waag een poging in de escaperoom, swing mee met de slagband, laat de heupjes meewiegen bij de dansen van ‘2-step’ en geniet van alle kinderkunst! Iedereen die een kijkje wil komen nemen in ons aangeklede schoolgebouw is op 5 april van 17.30-19.30 uur van harte welkom op De Uilenbrink, Melisselaar 1 in Veghel. (En, denkt u dat de avondmaaltijd in het gedrang komt? Maakt u zich geen zorgen. Iets te eten is te koop.)
27 maart
Lees verder
Uitnodiging CES Conferentie 17 april 2019
Uitnodiging CES Conferentie 17 april 2019
Demonstratie van meesterschap is dit jaar het centrale thema van onze conferentie. Leren en ontwikkelen zichtbaar maken. Hoe doe jij dat in jouw praktijk? Hoe laten kinderen aan jou hun meesterschap zien? Hoe laat jij zien aan anderen dat je zelf ook aan het leren bent? Wil je meer weten: https://connectedwithces.nl/event/ces-conferentie-be-kind-work-hard/
27 maart
Lees verder
Veel betrokkenheid Kindpark Boekel
Veel betrokkenheid Kindpark Boekel
OBS Uilenspiegel - Afgelopen donderdag 14 maart jl. waren betrokkenen en geïnteresseerden van harte welkom bij een bijeenkomst waarin zij werden bijgepraat over de stand van zaken van de bouw, de herinrichting van de openbare ruimte en over het voorlopig ontwerp van het schoolplein. Ruim 70 mensen waren aanwezig en lieten zich op de hoogte brengen van de ontwikkelingen. Alle betrokkenen denken actief mee Na een woord van welkom door Wethouder Henri Willems van Gemeente Boekel werd de nieuwbouw van het klimaat neutrale schoolgebouw toegelicht door projectleider Frank van Wetten. Het gebouw zal naast Openbare Basisschool Uilenspiegel en Kindcentrum de Regenboog ook ruimte gaan bieden voor Kindcentrum Octopus, de kinderopvang, het consultatiebureau en de volksuniversiteit. In goed overleg is overeengekomen hoe partijen samen vorm willen geven aan het gebouw, met als uitgangspunt plannen goed voor te bereiden, alvorens deze uit te voeren. Klimaatneutraal en duurzaam De nieuwbouw is volledig klimaatneutraal gebouwd. Met zonnepanelen en -collectoren wordt gezorgd voor elektriciteit en warmte voor het gebouw. Regenwater wordt opgevangen via een sedumdak en een ondergronds opvangsysteem. Met dit systeem wordt het regenwater vervolgens gebruikt om toiletten door te spoelen. Het verwarmings- en koelsysteem zal in april onder het schoolplein geïnstalleerd gaan worden. De bouw vordert volgens planning. Het is mooi om te zien hoe vanuit het ontwerp het gebouw gestalte krijgt. Na de oplevering begin mei, zullen de scholen aan de slag gaan met de complete inrichting van het gebouw. Mark van den Elzen van Gemeente Boekel gaf een uitgebreide toelichting op de herinrichting van de openbare ruimte. De ruimte zal fietsvriendelijk worden ingericht, zodat fietsen en wandelen naar school gestimuleerd wordt. In goed overleg met een verkeersdeskundig bureau is in samenwerking met de verkeerswerkgroep en de gemeente tot deze inrichting gekomen. Net als bij de bouw en de herinrichting van de openbare ruimte zijn ook bij de inrichtingsplannen van het schoolplein vele partijen nauw betrokken. Naast gesprekken met Gemeente Boekel en de schoolbesturen zijn de plannen uitgebreid besproken met de schoolteams, Kinderopvang, Sporthal de Burcht en de Kinderburgt. Marianne Greenall van Schoolpleinadvies gaf de aanwezigen een uitgebreide toelichting over het proces tot nu toe. Om een goed beeld te krijgen van wat de kinderen willen zijn er workshops georganiseerd voor een speciaal samengesteld kinderpanel. Het kinderpanel bestaat uit kinderen die de 3 scholen vertegenwoordigen. Tijdens de workshops lieten de kinderen weten wat zij belangrijk vinden bij de inrichting van het nieuwe schoolplein. Met omwonenden zijn gesprekken gevoerd. En ook de buurt en ouders zijn betrokken. Spelen, ontmoeten, leren en bewegen in het groen Belangrijke punten zijn vooral een natuurlijke uitstraling, organische vormen, avontuurlijk spelen, voetbalmogelijkheden en verschillende zones, waarin elk kind zijn eigen spel kan spelen. BTL is aan de slag gegaan met het ontwerp op basis van de wensen en voorwaarden. Ontwerpster Rozemarijn Weges-Pera lichtte het voorlopig ontwerp toe. Onderdelen werden duidelijker gemaakt met behulp van sfeerbeelden. In het ontwerp zijn meerdere peuterpleinen opgenomen voor de allerkleinsten. Zoals in veel meerdere gesprekken naar voren is gekomen, zal het gezamenlijke schoolplein en ontmoetingsplek een veel natuurlijkere uitstraling krijgen. Er is plaats voor een moestuin, meerdere buitenlesruimten, een takkenbos en speelheuvels. Verder is er ruimte voor zand en waterspel en zal er volop gevoetbald kunnen worden. Een centraal entreeplein geeft ruimte voor schoolevenementen en voorstellingen. De gemeente en gezamenlijke schoolbesturen zullen een groot deel van de kosten voor realisatie van het schoolplein bijdragen. Daarnaast is men aan de slag gegaan met fondsaanvragen en subsidies voor aanvullende financiële middelen, zodat veel van de wensen gerealiseerd kunnen worden. Verder zullen Boekelse bedrijven binnenkort voor sponsormogelijkheden benaderd worden. Over een aantal weken wordt via een crowdfundingpagina en inzamelingsacties mogelijk gemaakt dat ook ouders, grootouders en andere betrokken een donatie kunnen doen voor deze speel- en ontmoetingsplek. Mochten bedrijven of andere betrokkenen zich willen melden voor sponsoring mogelijkheden, dan kan met contact opnemen met Marianne Greenall via info@schoolpleinadvies.nl. Na de presentaties kregen aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen en mee te praten. Met betrokkenen is afgesproken dat zij op de hoogte worden gehouden van de verdere ontwikkelingen. bron: www.inboekel.nl (https://www.inboekel.nl/grote-opkomst-laat-betrokkenheid-zien-kindpark-boekel/)
20 maart
Lees verder
Meester en juffen nemen Meneer Prinssen over
Meester en juffen nemen Meneer Prinssen over
Voor één avond zullen de juffen en meesters van OBS De Cirkel uit Uden op donderdag 21 maart Café Meneer Prinssen overnemen om de klant als volleerde tappers en obers te kunnen bedienen van een drankje en een hapje. Het is inmiddels een traditie dat elke derde donderdag van de maand een vereniging, maatschappelijke organisatie, goed doel of burgerinitiatief Café Meneer Prinssen voor één avond overneemt. Een deel van de opbrengst die avond zal door Meneer Prinssen worden geschonken aan deze partij. Op donderdag 21 maart van 20.00 uur tot 0.00 uur is het dus de beurt aan OBS De Cirkel. Zij organiseren deze avond in samenwerking met Art Attack die de avond zal opluisteren met een optreden en kunstwerk. Door het kopen van loten maak je ook nog kans om het gemaakte werk te winnen. De avond is meteen een aftrap naar de start van een reeks festiviteiten. Want 1 april bestaat OBS De Cirkel 25 jaar en dat wil de school vieren tijdens een unieke en ludieke jubileumweek van 1 tot en met 5 april. Het doel wat de school aan deze avond heeft gekoppeld is geld op te halen voor een complete metamorfose en her-inrichting van het schoolplein. Dit in het teken van 25 jaar OBS De Cirkel. Ook vindt de school het erg belangrijk om eens informeel in een ontspannen omgeving gezellig samen te zijn met iedereen die zich op welke manier dan ook verbonden voelt met de school: ouders, opa's en oma's, familie en vrienden van zowel de kinderen als het schoolteam buurtbewoners, collega's van andere scholen, leveranciers, gemeente enzovoorts, iedereen is welkom. bron: kliknieuws (https://www.kliknieuws.nl/regio/uden/onderwijs/149792/meesters-en-juffen-achter-de-bar-bij-meneer-prinssen)
20 maart
Lees verder
Staking 15 maart
Staking 15 maart
Het onderwijs staakt. Ook onze scholen doen mee met de actie. Trots op het SAAM gevoel van vanmorgen. Een geweldige opkomst van veel collega’s van de SAAMscholen bij het gemeentehuis in Oss. Complimenten ook aan de gemeente Oss voor de fijne ontvangst. https://www.d-tv.nl/leraren-lopen-protestmars-naar-het-osse-gemeentehuis/content/item?1124896 (bron: D-tv) Ook in Den Haag zijn onze SAAM collega's! OBS De Wizzert is gewoon open maar dat betekent niet dat ze de docenten die vandaag het werk neerleggen niet steunen. https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/zeeland/omas-aan-de-top-zet-het-onderwijs-eens-voorop bron: www.arenalokaal.nl Leraren van scholengemeenschap SAAM lopen op 15 maart een protestmars naar het Osse gemeentehuis. https://www.d-tv.nl/leraren-lopen-protestmars-naar-osse-gemeentehuis/content/item?1124738 bron: www.d-tv.nl
15 maart
Lees verder
Staking 15 maart - Camelot maakt zich hard....
Staking 15 maart - Camelot maakt zich hard....
Op vrijdag 15 maart wordt er op de scholen voor primair onderwijs en in andere onderwijssectoren, gestaakt. Ook het team van Camelot heeft besloten vrijdag 15 maart 2019 te gaan staken om ons samen hard te kunnen gaan maken de regering in Den Haag er van te overtuigen dat echte structurele investeringen noodzakelijk zijn, willen we goed onderwijs voor de toekomst aan onze kinderen kunnen garanderen. Tijdens de actieweek werd ouders gevraagd om een handtekening te zetten. Deze handtekeningen zijn verzameld en worden op 15 maart overhandigd aan de wethouder van onderwijs van de gemeente Uden, Gijs van Heeswijk. Niet alleen OBS Camelot was vrijdag 15 maart aanwezig om de handtekening bij het gemeentehuis te overhandigen. Ook leerkrachten van OBS De Brinck waren aanwezig. https://www.facebook.com/403508213105349/posts/1914940071962148/
14 maart
Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren