SAAM* nieuws

Nicolaasschool schuift 400 meter op
Nicolaasschool schuift 400 meter op
OSS - De verouderde Nicolaasschool aan de Koornstraat in Oss verhuist ongeveer vierhonderd meter. De school krijgt nieuwbouw op de plek van de oude huishoudschool aan de Schelversakker in het centrum van Oss. Onderzocht wordt of een deel van de oude huishoudschool kan blijven staan. In oktober werd al bekend dat de gemeente Oss een ‘principe-overeenkomst’ had gesloten met het schoolbestuur SAAM voor nieuwbouw van de Nicolaasschool in Oss op een andere locatie. Oss koopt de oude school aan de Schelversakker aan voor 1,65 miljoen euro. De nieuwe locatie biedt verschillende voordelen. Een daarvan is dat er een betere verkeerssituatie voor halen en brengen ontstaat. Directeur Huub Hamers van de -verouderde - Nicolaasschool in de Koornstraat gaf in februari nog aan te hopen dat er snel duidelijkheid zou komen over nieuwbouw. ,,We zijn daar al vanaf 2013 mee bezig. Als ouders op zoek zijn naar een school voor hun kinderen is de eerste vraag die we krijgen of we op deze locatie blijven gevestigd. Het is heel frustrerend dat we de ouders en onze leerlingen geen duidelijkheid kunnen verschaffen.” De huidige plek van de Nicolaasschool is in beeld voor woningbouw. Bron: Brabants Dagblad
11 december
Lees verder
Nicolaasschool Kunstmaatjes 2.0
Nicolaasschool Kunstmaatjes 2.0
OSS - In Muzelinck in Oss ging maandag het project Kunstmaatjes 2.0 van start. Daar doen 45 kinderen van de Nicolaasschool aan mee, samen met 45 deelnemers uit zorginstellingen. In duo’s wordt gewerkt in één van vijf kunstdisciplines: theater, poëzie, dans, beeldende kunst en muziek. Onder begeleiding van kunstdocenten en met hulp van vrijwilligers, begeleiders en leerkrachten wordt 7 weken lang toegewerkt naar een expositie of einduitvoering. Idee achter het project is dat kinderen en mensen met een beperking gelijkwaardig samenwerken en er meer begrip voor elkaar ontstaat. Kunstmaatjes bestaat nu tien jaar. De afgelopen jaren konden steeds maar 14 duo’s meedoen. In de versie 2.0 is dat aantal fors uitgebreid. Klik op onderstaande link om het filmpje te bekijken: https://www.facebook.com/829016757110744/posts/2229141383764934/ Bron: www.d-tv.nl
11 december
Lees verder
Sint op OBS De Uilenbrink
Sint op OBS De Uilenbrink
Sint was deze week ook op OBS de Uilenbrink in Veghel. Hij werd daar verwelkomd door directeur Marly de Jong en heel veel enthousiaste kinderen. Samen met zijn Pieten heeft Sint er een heel fijne dag van gemaakt voor de kinderen.
10 december
Lees verder
Open dag OBS Uilenbrink 30 januari 2019
Open dag OBS Uilenbrink 30 januari 2019
Je bent welkom op de open dag van OBS de Uilenbrink op 30 januari van 8.45 uur tot 12.30 uur.
7 december
Lees verder
BS Het Molenveld - Kleuterspeelplaats
BS Het Molenveld - Kleuterspeelplaats
De afgelopen weken is er op het kleuterplein van het Molenveld hard gewerkt om er voor te zorgen dat er nog meer speelruimte is. Op allerlei plekken kunnen kinderen klimmen en klauteren. Ze hebben zowaar een echte klimboom gekregen. Een geweldige manier om via spel je verder te ontwikkelen.
22 november
Lees verder
OBS De Uilenbrink geselecteerd voor aardgasvrij
OBS De Uilenbrink geselecteerd voor aardgasvrij
Minister Ollongren van Binnenlandse zaken heeft vandaag elf basisscholen gepresenteerd die als pilot zijn geselecteerd voor het ‘Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen’. De Uilenbrink is één van de 11 geselecteerde basisscholen. Het innovatieprogramma heeft betrekking op bestaande schoolgebouwen. Voor de Uilenbrink zijn plannen in de maak om deze te renoveren en uit te breiden. In deze plannen kan nu aardgasvrij bouwen worden meegenomen. De gemeente ontvangt hiervoor een stimuleringsbijdrage van 350.000 euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor de school en gemeente Meierijstad is dit echt een cadeau. Het innovatieprogramma draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van Parijs en draagt bij aan het binnenklimaat in de scholen zelf. Door een innovatieve en integrale benadering heeft dit programma naast het realiseren van aardgasvrije scholen ook een gunstig effect op de gezondheid en het functioneren van leerlingen en leerkrachten. Wethouder onderwijs Coby van der Pas: “Het is fantastisch dat we deze financiële middelen krijgen. Wij stellen als gemeente al extra geld beschikbaar voor de kwaliteit van schoolgebouwen met de programma’s BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) en Frisse scholen (gezond binnenklimaat). Met deze extra bijdrage kunnen we daar nog een schep bovenop doen. Zo dragen we extra bij aan goede en duurzaam onderwijshuisvesting. We kunnen nu samen nog meer realiseren binnen de al geplande renovatie van de Uilenbrink. Een mooie extra kans die we graag benutten.” Sandra Beuving, college van bestuur van SAAM: “SAAM* scholen staan in verbinding met hun omgeving. In onze omgeving is duurzaamheid een belangrijk onderwerp is. In onze bouwprojecten is dat steeds terug te zien. We zetten ons in om zoveel mogelijk duurzaam te bouwen. Mooi dat we nu ook bij een bestaande school kunnen laten zien dat we grenzen verleggen. Wij gaan de uitdaging aan om ook op deze bestaande locatie een school zonder gasaansluiting te realiseren.” Het verduurzamen van scholen leeft enorm. Maar liefst 92 basisscholen uit 72 gemeenten hebben zich aangemeld voor het ondersteuningsprogramma. Bij het selecteren van de scholen die mee mogen doen aan de pilot, stond kwaliteit voorop.
15 november
Lees verder
Directeuren van Filios spreken zich ook uit
Directeuren van Filios spreken zich ook uit
Geffen, 12-11-2018 Geachte lezer, Middels deze brief maken wij, de directeuren van Filios Scholengroep, kenbaar dat we niet tevreden zijn met de huidige ontwikkelingen binnen de CAO-onderhandelingen. Wij maken ons zorgen om de verdeeldheid in de subgroepen leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en directie. We roepen op tot een sterk front waarin de belangen voor de totale sector behartigd worden. De problemen binnen het primair onderwijs zijn samen te vatten in drie hoofdpunten; een hoge werkdruk, een dreigend tekort aan personeel en een disbalans in salaris t.o.v. vergelijkbare functies binnen de andere onderwijssectoren. Deze problematiek wordt binnen alle geledingen in het primair onderwijs gevoeld. Aan de onderhandelingstafel zijn de belangen van de leerkracht PO goed vertegenwoordigd met positieve, eerste, resultaten om te komen tot een eerlijk(er) salaris en een lagere werkdruk. Het onderwijsondersteunend personeel en de schoolleiders zijn niet meegenomen in deze eerste resultaten terwijl er voor hen dezelfde zorgen voor de toekomst zijn. Ook in deze vakgroepen dreigt een tekort aan personeel te ontstaan door een te hoge werkdruk en een relatief laag salaris. Het feit dat de belangen van OOP en directie niet stevig vertegenwoordigd worden, lijkt op een onderwaardering en een gebrek aan erkenning voor deze mensen in het onderwijs. De leerkracht doet ertoe, onderwijsondersteunend personeel doet ertoe en directieleden doen ertoe! Het primair onderwijs verdient het dat de belangen van de totale sector worden behartigd. Deze strijd moet gezamenlijk gestreden worden zoals we ook gezamenlijk vorm geven aan goed onderwijs in Nederland. Deze brief is vandaag verstuurd naar de vakbonden, de politieke partijen en landelijke en regionale kranten. Mogelijk heeft u ook al een signaal afgegeven of bent u al van plan dat te doen? Ook hierin geldt: Samen staan we sterk(er)! Met vriendelijke groet, Directeuren Filios Scholengroep directeuren@filiosscholengroep.nl Kloosterstraat 4, 5386 ZG Geffen
13 november
Lees verder
OBS De Brinck ontbijt met de burgemeester
OBS De Brinck ontbijt met de burgemeester
Leerlingen van basisschool De Brinck uit groep 7 en 8 hadden donderdagochtend een bijzonder ontbijtje. Ze mochten aanschuiven in het gemeentehuis en genoten daar samen met burgemeester Hellegers van gezonde starters als cruesli, broodjes jam en fruit. Klik hier om het hele artikel te lezen.
12 november
Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren