Als het mis gaat

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis.

SAAM* hecht waarde aan een zorgvuldige klachtenafhandeling. We vertrouwen erop dat we klachten in de meeste gevallen in onderling overleg binnen de school kunnen oplossen. Wij nodigen u dan ook uit om bij ontevredenheid de leraar, intern begeleider en/of de schooldirecteur aan te spreken. Komt u er samen niet uit, dan kan de onderstaande klachtenprocedure worden gestart.
SAAM* klachtenprocedure
SAAM* route bij klachten en meldingen

Al onze collega's hanteren de meldcode als zij zich zorgen maken over het welbevinden van een kind:
SAAM* meldcode

Bij misstanden geldt ook voor de SAAM* een klokkenluidersregeling:
SAAM* klokkenluidersregeling

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren