Klachtenprocedure

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. SAAM* hecht waarde aan een zorgvuldige klachtenafhandeling. We vertrouwen erop dat we klachten in de meeste gevallen in onderling overleg binnen de school kunnen oplossen. Wij nodigen u dan ook uit om bij ontevredenheid de leraar, intern begeleider en/of de schooldirecteur aan te spreken.

SAAM zien
SAAM - Klachtenprocedure

SAAM - Meldcode

SAAM - Klokkenluidersregeling


SAAM - Route bij klachten en meldingen

SAAM - Route ongewenst gedrag leerling

SAAM - Route ongewenst gedrag ouder

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren