SAAM* opleiden

Er zijn verschillende opleidingsroutes naar werken in het onderwijs. Dit kan een route tot leraar zijn, maar ook tot leraarondersteuner of onderwijsassistent. Met verschillende professionals werken we zo samen aan kansen voor alle kinderen. 
 
PABO stages 
Als je les wilt geven in het basisonderwijs heb je een bevoegdheid voor het primair onderwijs nodig. Deze lesbevoegdheid behaal je door het volgen van een pabo-opleiding aan een hogeschool. Vanuit  SAAM* leiden wij in samenwerking met de Fontys, HAN en Hogeschool de Kempel pabo-studenten op tot startbekwame leraren in het basisonderwijs. Al onze SAAM* scholen zijn opleidingsscholen voor één of meerdere pabo-instituten. Het samen leren door stage te lopen op een van de SAAM* scholen en het samen leren over deze onderwijspraktijk op de lerarenopleiding staat centraal vanaf de start. De stageplek en de lerarenopleiding, hebben ieder hun eigen context, maar juist de verbinding van beide is belangrijk voor de professionele ontwikkeling van aanstaande leraren. Je wordt uitgedaagd in de koppeling tussen theorie over de onderwijspraktijk, eigen beelden van de onderwijspraktijk en de gevarieerde onderwijspraktijk zelf.  
 
Alle studenten worden vanaf de start van de opleiding begeleid door de basisschoolcoaches van SAAM*. Samen met de collega’s van de pabo en op de stageschool zorgen zij voor een passende leeromgeving. In het laatste jaar van de opleiding bied SAAM* je een leerwerkovereenkomst conform Cao PO aan, zodra je voldoet aan de 180 studiepunten.  
 
De pabo kun je in verschillende (deeltijd)varianten doorlopen. Het aantal stagedagen verschilt per opleidingsvariant en opleidingsjaar. Eén van de deeltijd varianten is het tweejarige zij-instroomtraject die wij in samenwerking met Hogeschool de Kempel aanbieden.  
 
Wat is het SAAM* zij-instroomtraject? 
Tijdens ons tweejarige zij-instroomtraject sta je voor de klas én volg je een studie bij Hogeschool de Kempel in Helmond. Natuurlijk krijg je de hierbij nodige begeleiding van zowel De Kempel, SAAM*, de school waar je gaat werken én de collega's waar je mee samenwerkt. Na twee jaar krijg je een getuigschrift en kun je aan de slag als startbekwaam leraar in het basisonderwijs.  

Voorwaarden 
richting Voorwaarden om deel te kunnen nemen aan het zij-instroomtraject:  
richting Je hebt minimaal een hbo-opleiding afgerond 
richting Je hebt aantoonbare affiniteit met het primair onderwijs 
richting Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Hoe ziet de aanmeldprocedure eruit? 
Het zij-instroomtraject start één keer per jaar in september. Voor de start van het opleidingstraject doorloop je verschillende fases. De officiële aanmeldprocedure begint elk jaar in januari met een informatiebijeenkomst. 
ruimte Oriëntatiefase: november - januari
ruimte Voorbereidingsfase: februari - maart
ruimte Start opleidingstraject: september

Beschik je (nog) niet over een afgeronde hbo- of wo-opleiding, check dan dit overzicht van de verschillende routes naar het werken in het primair onderwijs.  

Overige stages 
Heb je interesse om stage te lopen bij SAAM*? Stuur dan een mail naar een school van je keuze. Er zit er vast één bij je in de buurt! Bekijk alle SAAM* basisscholen hier.  Heb je interesse in een BBL-leerwerkplek? Hou dan onze vacaturepagina in de gaten. Vragen over stages kun je mailen naar vacature apestaart saamscholen punt nl.  

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren