SAAM* biedt

Voor het waarmaken van onze maatschappelijke opdracht zijn gelukkige collega’s onmisbaar. Een collega die verbinding maakt, oprecht nieuwsgierig is en oog heeft voor talenten, brengt kinderen in ontwikkeling. Werkgeluk is de basis van het werkgeverschap van SAAM*.  
Klassewerkplek helpt ons het werkgeluk van collega’s in beeld te brengen zodat we van elkaar kunnen leren hoe het nog beter kan. Lees hier meer over het onderzoek Klassewerkplek en bekijk ook vooral de SAAM*scholen die tot Klassewerkplek zijn uitgeroepen.  
 
Hoe werken wij SAAM*? 
De kwaliteit van onderwijs wordt gemaakt in de school door werkgelukkige collega’s. SAAM* hebben we groot vertrouwen in het vakmanschap van onze collega’s. Onze manier van werken geeft ondersteuning en ruimte aan professionals. De basis van ons werken ligt in het voeren van ‘het goede’ gesprek met elkaar. SAAM* stimuleert en organiseert formeel en informeel leren voor alle collega’s. We leren en werken op basis van respect en vertrouwen met hoge verwachtingen wederzijds. Leren en lesgeven is persoonlijk. Diversiteit wordt gewaardeerd. We gebruiken de talenten in onze organisatie vanuit het principe ‘wie het weet moet het zeggen’. In deze video vertelt onze Collega van Bestuur, Martijn van Tilburg, je hier meer over.
 
Arbeidsvoorwaarden 
SAAM* werken aan goed onderwijs. Dat doen we natuurlijk met goede arbeidsvoorwaarden. We volgen SAAM* natuurlijk de cao Primair Onderwijs. Dit houdt in dat je o.a. het volgende ontvangt: 
richting Een salaris passend bij jouw functie, opleiding en ervaring. 
richting Jaarlijks vakantiegeld én een eindejaarsuitkering.  
richting Een individueel professionaliseringsbudget voor jouw ontwikkeling. 
richting Werkuren om te besteden aan jouw duurzame inzetbaarheid.  
richting Een goede pensioenregeling bij ABP.  
 
En aanvullend op de cao PO ontvang je bij SAAM* mooie secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals: 
richting De mogelijkheid om met fiscaal voordeel te sporten of een (elektrische) fiets te kopen. En nog veel meer mogelijkheden!  
richting 20% korting én een financiële bijdrage vanuit de werkgever voor onze semi-collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering.  
richting Een laptop in bruikleen.  
richting Een jaarlijkse SAAM* inspiratiedag met alle SAAM* collega’s.  

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren