Wat heeft SAAM* te bieden?


De kwaliteit van onderwijs wordt gemaakt in de school. Die kwaliteit maken we SAAM*. Ben je onderwijsondersteuner, leraar, conciërge of directeur? We zijn allemaal verbonden met de hele school of het kindcentrum én er verantwoordelijk voor. En ook onze bovenschoolse collega’s weten zich verbonden op onze gezamenlijke opdracht: samen verantwoordelijk voor kansen voor alle kinderen.
Het ondersteunen van voortdurende professionalisering van alle collega’s is de sleutel voor ontwikkeling en daarmee voor de kwaliteit van ons onderwijs. SAAM* stimuleert en organiseert formeel en informeel leren voor alle collega’s (vast bij ons in dienst of tijdelijk aan ons verbonden).
We leren en werken op basis van respect en vertrouwen met hoge verwachtingen wederzijds. SAAM* hebben we groot vertrouwen in het vakmanschap van onze collega’s. Onze manier van werken geeft ondersteuning en ruimte aan professionals. De basis van ons werken ligt in het voeren van ‘het goede’ gesprek met elkaar. We organiseren feedback en voorzien elkaar van feedback. Niet alleen persoonlijk, maar ook in de vorm van ons auditorenteam dat bij scholen langsgaat om goede gesprekken te voeren over onderwijskwaliteit.
Leren en lesgeven is persoonlijk. Diversiteit wordt gewaardeerd. We gebruiken de talenten in onze organisatie vanuit het principe ‘wie het weet moet het zeggen’.

Werkgeluk
Een voorwaarde voor goed onderwijs is een gelukkige leraar. Een leraar die verbinding maakt, oprecht nieuwsgierig is en oog heeft voor talenten, brengt kinderen in ontwikkeling. Werkgeluk is de basis van het werkgeverschap van SAAM*. Klassewerkplek helpt ons het werkgeluk van collega’s in beeld te brengen zodat we van elkaar kunnen leren hoe het nog beter kan. Lees hier meer over het onderzoek Klassewerkplek en bekijk ook vooral de SAAM*scholen die tot Klassewerkplek zijn uitgeroepen. Op meerdere manieren faciliteren we collega’s aandacht voor hun eigen werkgeluk te hebben zoals door het aanbieden van een jaarlijkse training Werkgelukkig en een persoonlijk budget dat collega’s mogen inzetten in overleg met hun leidinggevende.

Professionalisering

SAAM professionalisering

SAAM* staat voor KIND, ONDERWIJS en KWALITEIT. We dagen uit, hebben hoge verwachtingen en laten ons verrassen. We kiezen voor diepgang en nieuwsgierigheid. We tonen eigenaarschap in de ontwikkeling van onszelf, de ander en de omgeving. We verantwoorden in woord en beeld over ons leren en werken. We laten zien wie we zijn, wat we kennen en kunnen. 
Hiernaast zie je de verschillende manieren waarop professionalisering bij SAAM* mogelijk is. Daarnaast bieden we in afstemming kansen en mogelijkheden om jezelf door te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door naast je werk of in je werk door te leren als onderwijsassistent, leraarondersteuner of als leraar.

Flexibiliteit
SAAM* zijn we op zoek naar professionals die ons flexibel houden. Die volop meedoen in een schoolteam, en het leuk vinden ook op andere scholen van betekenis te zijn voor kinderen, als hun eigen juf of meester er niet kan zijn. Leraren, leraarondersteuners en onderwijsassistenten die SAAM* met hun collega's op onze scholen onze prachtige opdracht –kansen voor alle kinderen met onderwijs dat deugt– waar willen maken. Meld je via werken@saamscholen.nl als dit je aanspreekt!

Kortom
Wil je samen werken aan goed onderwijs? Voel je je thuis bij onze opdracht? Dan biedt SAAM* je als werkgever veel mogelijkheden om SAAM* te werken! Stuur dus snel je motivatie en cv naar werken@saamscholen.nl zodat we kunnen bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren