SAAM* nieuws

Cirkel - Uitnodiging 25 jarig jubileum
Cirkel - Uitnodiging 25 jarig jubileum
28 februari
Lees verder
Samen carnaval vieren: dè laoten we nie skieete!
Samen carnaval vieren: dè laoten we nie skieete!
De bekendmaking van de prins & prinses, een heuse carnavalsoptocht met blaaskapel en zelfs Prins Porcellus de 54e himself die de school met een bezoek komt vereren. Op OBS De Cirkel weten ze wel hoe ze carnaval moeten vieren! Meer informatie kunt u hier lezen.
27 februari
Lees verder
15 maart 2019: SAAM* staan voor onderwijs
15 maart 2019: SAAM* staan voor onderwijs
Laten we op 15 maart SAAM* aandacht hebben voor onze sector en ons mooie vak! We hopen ieders stem te horen in het debat over onderwijs in Nederland. Het gaat ons aan het hart dat met stakingen ook de kern van ons vak geraakt wordt, namelijk goed onderwijs voor alle kinderen. Weer staken betekent ook weer verlies van onderwijstijd. Staken of niet staken blijft een individuele afweging van collega’s. SAAM* staat achter alle professionals: leraren, (onderwijs)ondersteuners en schoolleiders en neemt werken in het onderwijs serieus. Het gaat per slot van rekening over goed onderwijs voor onze kinderen. Principieel over doorbetalen Staken doe je vanuit een overtuiging. Daartoe maak je een persoonlijke afweging. Je gaat STAAN voor jouw zaak, die van jouw beroepsgroep. Staken = niet werken = geen inkomen uit werk. Bij voorgaande acties deelden we dit principiële standpunt. We onderschreven (en nog steeds!) de inzet van de acties. We maakten in afstemming met andere besturen de keuze om niet door te betalen. Besturen om ons heen maakten destijds uiteindelijk, goed gemotiveerd, andere keuzes en besloten om toch door te betalen. SAAM* besloot hierbij aan te sluiten en dus door te betalen. De afwegingen op dit moment We zien dat besturen om ons heen teruggrijpen op het principiële standpunt. We begrijpen dit. We zien dat er een grote verdeeldheid is. Verdeeldheid over het moment van actievoeren, aangezien er nog onderhandeld wordt over de CAO. Verdeeldheid over de manier van actie voeren. Verdeeldheid over wel of niet doorbetalen tijdens het staken. Verdeeldheid tussen leraar-bond-schoolleider-bestuur. Het debat wordt er niet mooier op. Daar waar juist het SAMEN staan is wat de onderwijssector zo nodig heeft. Voor ons levert die verdeeldheid de vraag op: Aan wie willen wij ons nu primair verbinden? Hoe gaan wij staan voor verbondenheid en eenheid? Toen gekozen, nu volharden: aansluiten bij onze sturingsfilosofie, bij SAAM* We verbinden ons aan onze collega’s. SAAM* stelt onder andere: We bouwen aan onderwijs dat deugt. We werken op basis van respect en vertrouwen. We leren en werken in betekenisvolle verbinding met elkaar en met de werkelijkheid om ons heen. Aan de inzet van de staking is niets veranderd. Met als nog groter urgentiepunt het lerarentekort waar we dagelijks intens mee geconfronteerd worden. Eerder weken we al af van ons principiële uitgangspunt. Toen gekozen, betekent voor ons nu ook volharden. SAAM* betaalt 15 maart de salarissen door. We steunen besturen die andere afwegingen maken. We distantiëren ons van eenieder die vanuit eigen overtuiging negatief roeptoetert over de ander (leraar, bestuur, bond, overheid). Dat past onze sector niet. We vertrouwen erop dat de keuze voor staken ook betekent jezelf laten zien en horen. 15 Maart doet ertoe!
19 februari
Lees verder
Kunstmaatjes stralen voor bomvolle Lievekamp
Kunstmaatjes stralen voor bomvolle Lievekamp
Nicolaas – 45 ‘kunstmaatjes’ stonden maandagavond nerveus in de coulissen van theater De Lievekamp in Oss. Daar werd, voor een bomvolle zaal, de eindvoering van het project Kunstmaatjes 2.0 gehouden. Aan de uitvoering deden 45 kinderen van de Nicolaasschool uit Oss en 45 deelnemers met een verstandelijke beperking mee. Zij lieten tijdens deze voorstelling zien hoe ze naar elkaar toe gegroeid zijn en wat ze samen hebben geleerd. Het thema van de voorstelling was ‘feest’ en dat werd het uiteindelijk ook in het Osse theater. Binnen het project Kunstmaatjes 2.0 is er de afgelopen 7 weken, onder begeleiding van kunstdocenten en met hulp van vrijwilligers, begeleiders en leerkrachten, met elkaar samen gewerkt binnen vijf kunstdisciplines: theater, poëzie, dans, beeldende kunst en muziek. Idee achter het project is dat kinderen en mensen met een beperking gelijkwaardig samenwerken en er meer begrip voor elkaar ontstaat. Kunstmaatjes bestaat nu tien jaar. De afgelopen jaren konden steeds maar 14 duo’s meedoen. In de versie 2.0 is dat aantal fors uitgebreid. bron: www.d-tv.nl
13 februari
Lees verder
Uilenbrink - Fantastival!
Uilenbrink - Fantastival!
De kunstateliers op OBS de Uilenbrink zijn weer gestart. Rode wangen bij kinderen en collega's, ingespannen gezichten, wiegende heupjes, doorvragen, nadenken nadenken, koffie wordt koud, knippen, passen, waar is die verf?, enthousiasme, wauw gevoel, superheld, oh ja! Het is al tijd!! Wat is er deze eerste middag al hard gewerkt. Het thema van dit jaar is FANTASTIVAL. Tot en met eind maart staan de volgende vragen centraal: -Wanneer vind je iets fantastisch? -Waar moet iets fantastisch voor jou aan voldoen? -Welk gevoel hoort voor jou bij fantastisch? -Hoe uit jij je als je iets fantastisch ziet? Fantasie geeft ons de ruimte om het leven te interpreteren en op zoek te gaan naar nieuwe vormen van kijken en denken. Het zorgt voor inspiratie en nieuwe ideeën en speelt een belangrijke rol in het leervermogen. Het maakt dat je verder kan denken dan wat je geleerd hebt of waarvan je overtuigd bent. De komende weken laten we onze fantasie de vrije loop. De resultaten hiervan zijn te zien tijdens de expositie van 5 april a.s. (17.30-19.30 uur).
11 februari
Lees verder
Nicolaas - Kunstmaatjes bereiden zich voor
Nicolaas - Kunstmaatjes bereiden zich voor
Op 11 februari om 19:00 uur in theater de Lievekamp wordt het 10 jarig bestaan van de kunstmaatjes gevierd en iedereen is hard bezig met alle voorbereidingen. 412TV nam een kijkje. Klik hier om de de reportage te bekijken. Iedereen is van harte uitgenodigd om op 11 februari te komen kijken.
11 februari
Lees verder
Directeuren Ato-Scholenkring spreken zich uit
Directeuren Ato-Scholenkring spreken zich uit
4 februari
Lees verder
Ontmoetingsplein Germenzeel gepresenteerd
Ontmoetingsplein Germenzeel gepresenteerd
De gemeente Uden heeft de eerste schetsen van het nieuwe ontmoetingsplein Germenzeel zoals de voorlopige werktitel luidt gepresenteerd. In dat 10,5 miljoen euro kostende complex komen straks de basischolen De Palster en Camelot, de Kom In en een sporthal met drie zaaldelen onder een dak. Turnvereniging V&K krijgt in de nieuwe sporthal een eigen zaaldeel. Klik hier om het hele artikel te lezen.
1 februari
Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren