Nieuws SAAM

OBS De Uilenbrink - vernieuwd schoolgebouw
OBS De Uilenbrink - vernieuwd schoolgebouw
Het huidige schoolgebouw van basisschool de Uilenbrink aan de Melisselaar wordt grondig gerenoveerd en uitgebreid. Het grotendeels uit 1979 daterende schoolgebouw is hard toe aan een update. Daarnaast kampt de school al geruime tijd met een aanzienlijk ruimtetekort. Om de renovatie en uitbreiding zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben het schoolbestuur en de gemeente er samen voor gekozen om alle leerlingen van de Uilenbrink tijdens de verbouwing elders onder te brengen. Om continuïteit van onderwijs en veiligheid voor de leerlingen te waarborgen, om efficiënt te kunnen werken en kosten te besparen. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan de groepen 1 t/m 4 naar 8 lokalen naast basisschool de Bunders aan de Buitendonk. Deze vleugel heeft een aparte ingang en eigen schoolplein voor de jongste kinderen. Samen met de gemeente en buurman- basisschool de Bunders is goed nagedacht over het in goede banen leiden van het halen en brengen van de kinderen en parkeren. De groepen 5 t/m 8 gaan in het komende schooljaar naar het voormalige gebouw van de PABO aan de Deken van Miertstraat. In dit leegstaande gebouw worden 11 groepen gehuisvest. Ook dit gebouw beschikt over een eigen ingang en speelplaats. Planning: Vanaf juni worden allerlei voorbereidende werkzaamheden aan de beide panden uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat het onderwijs op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar van start kan gaan. Naar verwachting zal “de Uilenbrink” om en nabij de 14 maanden (= eind 2020) op twee locaties gehuisvest blijven. Zodra het huidige gebouw gerenoveerd en uitgebreid is, verhuizen alle leerlingen terug naar de Melisselaar om het vernieuwde schoolgebouw in gebruik te nemen. Bron: Gemeente Meierijstad
11 april
Lees verder
Spaans bezoek op OBS De Uilenbrink
Spaans bezoek op OBS De Uilenbrink
Veertien studenten en twee docenten van een pedagogische academie uit Barcelona bezochten de Uilenbrink. Het Maurick College uit Vught heeft een langlopend uitwisselingsprogramma met deze opleiding uit Spanje. Via één van de (ex)medewerkers van De Uilenbrink is enkele jaren geleden gevraagd of de studenten met hun begeleiders een basisschool, de Uilenbrink, mochten bezoeken. Ook deze keer weer een geanimeerd bezoek. Studenten zijn door Francis Relou (ouder van school en docent Spaans) en Kees Hoevenaars (directeur van de school) weer geïnformeerd over het Nederlandse onderwijssysteem en de Uilenbrink. Ook heeft men de school in praktijk kunnen zien en kunnen genieten van de lunch met allerlei specifiek Nederlandse zoetigheden en hartigheden. Kortom, weer een geslaagd bezoek.
9 april
Lees verder
Expositie OBS De Uilenbrink
Expositie OBS De Uilenbrink
Vrijdag 5 april was het weer een grandioos evenement aan de Melisselaar! Menigeen die het schoolplein betrad werd verwelkomd door prachtige kunstwerken gecreëerd door alle leeftijden van deze basisschool. In een aantal weken is door de kinderen onderzocht hoe zij hun kunstwerk het best konden laten zien. Tijdens de lessen was er volop aandacht voor reflectie: waarom kies ik hiervoor? Wat zegt dit over mij? En over jou? Het weer deed goed mee zodat niet alleen binnen maar ook buiten de expositie in een optimaal goede sfeer verliep. Trots kijken we terug!
9 april
Lees verder
OBS De Cirkel viert zilveren jubileum
OBS De Cirkel viert zilveren jubileum
UDEN - Openbare Basisschool De Cirkel in Uden bestaat deze week 25 jaar en dat werd dinsdagochtend gevierd met een feestelijke opening. “Het is een heel bijzonder moment”, vertelt Anke van der Lee, directeur van De Cirkel. Naast de kinderen en de vele ouders was ook wethouder Van Heeswijk en de eerste directeur van De Cirkel, Eugène van Hoorn, aanwezig. “Mooi om te zien hoe deze school zich heeft ontwikkeld afgelopen jaren”, vertelt Van Hoorn. Door uitbreidingsplannen van de gemeente ontstond er 25 jaar geleden ook behoefte aan onderwijs. “We zijn toen gestart met acht leerlingen. Zelf gaf ik les in groep 3-4 en 7-8”, vertelt Van Hoorn. Doordat de plannen destijds wat vertraging opliep was de school eerder klaar dan de wijk. “Je zag dat er gebouwd werd rondom school, zowel particulieren als de woningbouwvereniging. Maar ook dat mensen tijdelijk leefden in campers en toen konden de kinderen nog spelen op de Wislaan”, lacht Van Hoorn. Sinds die tijd heeft de school zich flink doorontwikkeld. "We zijn een kleine school en iedereen kent elkaar. We verbinden het jonge kind met het oudere kind en wat 25 jaar gelden belangrijk was is het nu eigenlijk ook nog. Je wilt het beste voor het kind en je probeert het kind op een mooie manier tot leren te laten komen", aldus Anke van der Lee. bron: www.dtvuden.nl https://www.dtvuden.nl/zilveren-jubilieum-voor-obs-de-cirkel/content/item?1127297
2 april
Lees verder
Mobiliteitsavonden SAAM
Mobiliteitsavonden SAAM
Op 25 maart en 3 april hebben collega’s van SAAM* de mogelijkheid om kennis te maken met de scholen en vacatures binnen SAAM* tijdens de mobiliteitsavonden. Soms werk je als collega al een hele poos op dezelfde school en vraag je jezelf af: hoe zou het zijn op een andere school, met een ander team, andere leerlingen en een andere visie? Bij SAAM* wordt jaarlijks een mobiliteitsronde gehouden om de vacatures voor het nieuwe schooljaar goed in te vullen. Dan is er de mogelijkheid om te bekijken of er voor jou een mooie uitdaging is. Een van de mobiliteitskandidaten van vorig jaar vertelde op oogopslag wat voor haar het effect van overstappen was:”Van kartrekker op de ene school, was ik ineens de nieuweling op de andere school. Ik ben erg bezig geweest met mijn eigen visie rondom onderwijs en de vragen:  Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Zijn er ook andere manieren? Wat vind ik prettig en wat werkt voor de kinderen?  Kan ik de goede dingen meenemen en kan ik een nieuwe school iets brengen?” Voor de scholen is zo’n mobiliteitsavond ook spannend, op zoek naar een fijne collega, een collega die past binnen het team. Nancy Kerstens, Teamleider Flexteam vertelt over haar ervaringen op 25 maart: ‘Onervaren op het gebied van speeddaten, begin ik de vrijwillige mobiliteitsronde. De iphone helpt me om binnen de tijd te blijven. En dat is wel nodig, want er staan 8 gesprekken gepland. Het Flexteam is in trek, en daar zijn we blij mee! We zijn druk in de weer met het SAAM* vormgeven van een professioneel Flexteam. En na deze avond mag ik weer wat kanjers verwelkomen. Maar ook mijn collega’s van de andere scholen komen met enthousiaste verhalen over goede sollicitatiegesprekken in de centrale ruimte terug. Dankzij de gastvrijheid van de Fonkeling kwamen we niets tekort; er was mentale opvang geregeld: Marloes en Danielle (HR), Martijn (directeur POK) en Edith en Sandra (College van Bestuur) zorgden voor nazorg, een luisterend oor, een kop koffie of gewoon wat uitwisseling van inhoud. En een ontzettend rappe terugkoppeling werd het vervolg. Op naar de tweede ronde. We zijn er weer klaar voor!’
1 april
Lees verder
OBS Mettegeupel levert jeugdburgemeester
OBS Mettegeupel levert jeugdburgemeester
OBS Mettegeupel levert wederom Osse jeugdburgemeester Tijdens een speciale zitting van de Osse jeugdgemeenteraad is het plan van groep 8 van OBS Mettegeupel als beste naar voren gekomen. Het idee van deze kinderen om een water-speeltuin aan de rand van de wijk Mettegeupel realiseren kreeg de meeste stemmen. ’s Middags was de 11-jarige Jara uit groep 7 van OBS Mettegeupel al geïnstalleerd in de nieuwe Osse jeugdgemeenteraad. Zij was uit een tiental kandidaten uit haar groep als meest geschikte kandidaat naar voren gekomen. De school, wiens plan als beste uit de bus zou komen, mag voor een jaar de jeugdburgemeester leveren. Ook oud-jeugdburgemeester Phuong Loan zit op OBS Mettegeupel. Zij heeft het afgelopen jaar genoten van haar taak. De jeugdgemeenteraad van Oss vergaderde op dinsdag 26 maart op het gemeentehuis in Oss. Vier basisscholen leverden ieder 8 leerlingen om hun school te vertegenwoordigen. De 32 leerlingen houden zich een middag en avond bezig met lokale politiek en bedenken concrete plannen voor het thema Duurzaamheid. Wethouder van Geffen stelt voor de uitvoering van het beste plan een bedrag van € 3.000,-- beschikbaar. Programma De Jeugdgemeenteraadsvergadering begon 's avonds om 18.00 uur en werd voorgezeten door burgemeester Buijs-Glaudemans. Op het gemeentehuis voerden de leerlingen gesprekken met raadsleden. Zij vertelden de leerlingen over hun werk en gaven hun standpunten over het thema Duurzaamheid. Met deze informatie konden de leerlingen hun projectvoorstellen goed onderbouwen. Het project van OBS Mettegeupel kreeg de meeste stemmen en zal ook echt worden uitgevoerd.
28 maart
Lees verder
Uilenbrink - Fantastival
Uilenbrink - Fantastival
Chinese draken, schoenen à la Costa Magarakis, slagband fantasieën, schilderijen waarin kinderen magisch wegdromen, zandstrooikunst, living statues, fotografie die laat zien dat werkelijk alles kan, the making of a great escaperoom….. Basisschool de Uilenbrink is weer aanbeland in de cultuurweken die ieder voorjaar plaatsvinden. Het thema Fantastival is breed, herkenbaar en vrolijk. Leerkrachten zijn alleen of samen met kunstenaars aan het denken gezet om de kinderen een cultuurervaring te bieden waar ze actief en met veel plezier en inzet 7 weken lang in op gaan. De bovenbouw op de vrijdagmiddagen en de onderbouw op andere momenten in de week. Het is dan fantastisch om in de school rond te lopen: rode wangen bij kinderen en leerkrachten, ontspannen gezichten, wiegende heupjes bij de dansers, verf-gespat dat mag, knippen-weven-passen in het plasticsoep-mode-atelier, wauw-gevoel om zoveel blije en actieve kinderen bezig te zien. Ook ingespannen gezichten, want er moet nagedacht worden; leerkrachten oefenen het stellen van reflectieve vragen en kinderen worden goed aan het denken gezet. Doordat de Uilenbrink een CMK-school is (Cultuureducatie Met Kwaliteit) en de kinderen wil laten profiteren van goed cultuuronderwijs, maakt de school gebruik van de subsidie die daarbij hoort. Daarvan worden voornamelijk kunstenaars betaald die een mooie samenwerking met leerkrachten en kinderen aan gaan. Cultuurkade Veghel ondersteunt in het CMK-traject. Zoals gebruikelijk is de school een prachtige slotactiviteit aan het organiseren op 4 en 5 april die gevolgd wordt door een fantastische expositie op 5 april van 17.30 uur tot half 19.30 uur. Waag een poging in de escaperoom, swing mee met de slagband, laat de heupjes meewiegen bij de dansen van ‘2-step’ en geniet van alle kinderkunst! Iedereen die een kijkje wil komen nemen in ons aangeklede schoolgebouw is op 5 april van 17.30-19.30 uur van harte welkom op De Uilenbrink, Melisselaar 1 in Veghel. (En, denkt u dat de avondmaaltijd in het gedrang komt? Maakt u zich geen zorgen. Iets te eten is te koop.)
27 maart
Lees verder
Uitnodiging CES Conferentie 17 april 2019
Uitnodiging CES Conferentie 17 april 2019
Demonstratie van meesterschap is dit jaar het centrale thema van onze conferentie. Leren en ontwikkelen zichtbaar maken. Hoe doe jij dat in jouw praktijk? Hoe laten kinderen aan jou hun meesterschap zien? Hoe laat jij zien aan anderen dat je zelf ook aan het leren bent? Wil je meer weten: https://connectedwithces.nl/event/ces-conferentie-be-kind-work-hard/
27 maart
Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren