Nieuws SAAM

Springplank - repeteren voor bijzondere auditie
Springplank - repeteren voor bijzondere auditie
Sint-Oedenrode - De leerlingen uit groep 6-7 van Openbare basisschool de Springplank repeteerden de laatste weken wat af. Zij mogen volgende week donderdag auditie doen voor 'Lang leve de muziekshow' in 'Het Speelhuis' in Helmond. We beginnen bij het begin. In 2018 zijn de kinderen naar het Kerstmuziekgala geweest. Dat is het podium voor de Grootste Schoolband van Nederland met als eregast op de tribune Koningin Máxima. De Grootste Schoolband bestaat ieder jaar uit driehonderd kinderen afkomstig uit alle provincies van Nederland. Een paar weken na het bezoekje aan het gala werd juf Evelien benaderd om ook auditie te gaan doen voor het evenement. Na wat overleg wilden de leerlingen wel uitkomen voor hun dorp Sint-Oedenrode. Nu, een aantal maanden na de aanvraag, zijn de leerlingen al door de eerste ronde gekomen met een videoclip. Ronde twee staat voor de deur en de enthousiaste leerlingen zijn volop aan het repeteren. Speciaal voor hun auditie hebben ze een eigen liedje geschreven op een bestaande melodie. Ze trekken alles uit de kast. Op diverse manieren wordt muziek gemaakt. Zo hebben ze de Boomwhackers, bestaande uit Milan, Stan, Yuri, Joep en Diego aangesteld. Zij maken via een plastic holle buis en hun scheenbeschermers op de armen muziek. Nu klinkt dat misschien heel raar, maar volgende week wordt dit in een donkere ruimte met diverse glow-in-the-dark-lichtjes een spektakel. De Bodysounders Ward, Sem, Tim en Duco hebben alvast gezonde spanning. Als aanvulling is er ook nog een gitarist, violist en pianist om het optreden compleet te maken. Je kunt wel concluderen dat deze school een hart voor muziek heeft! In Helmond gaan ze concurreren tegen verschillende scholen uit Noord-Brabant en Noord-Limburg. De commissie van beoordeling zal een aantal dagen erna bekend maken wie er door zijn naar de volgende ronde. Zijn ze door naar ronde drie? Dan mogen ze op bezoek bij Buddy Vedder in het NPO 3-programma 'Lang leve de muziekshow'. Of we kunnen juichen voor een volgende ronde? Dat weten we volgende week pas. Maar meedoen is veel belangrijker dan winnen, toch? bron: www.mooirooi.nl (https://www.mooirooi.nl/nieuws/algemeen/50424/scholieren-repeteren-voor-bijzondere-auditie?redir)
17 mei
Lees verder
Kindpark Boekel technisch opgeleverd
Kindpark Boekel technisch opgeleverd
Afgelopen week is het KindPark Boekel technisch opgeleverd aan Stichting GOO en SAAM*. Er kan gestart worden met inrichten van het gebouw en speelplein. Na de zomer starten obs Uilenspiegel en kindcentrum Regenboog in dit duurzame gebouw aan de Parkweg te Boekel. Het gebouw is gedetailleerd voorbereid met de gebruikers en in samenwerking met architect en aannemers. Hierdoor is de bouw mooi binnen de planning en kostenramingen uitgevoerd. Het KindPark is een voorbeeldproject waar het gaat om de manier van samenwerken met elkaar (gemeente, scholen, opvang, andere gebruikers, architect, aannemers) en duurzaamheid. Tijdens de voorbereidingen werd er met elkaar gekeken naar de manier om een schoon, duurzaam en zoveel mogelijk klimaatneutraal gebouw te maken. In de praktijk betekent dit het aanbrengen van zonnecollectoren op het dak, het opvangen van regenwater voor toiletgebruik en het reguleren van het met een grote opslagtank die zich onder de speelplaats van de school bevindt. Al met al een gebouw en een samenwerking om trots op te zijn.
10 mei
Lees verder
Podcast eerste SAAM inspiratiecafé
Podcast eerste SAAM inspiratiecafé
Hierbij een verslag van het eerste SAAM inspiratiecafé in de vorm van een podcast. De moeite van het beluisteren waard. We zien jullie graag bij een volgend inspiratiecafe! https://soundcloud.com/saamscholen
1 mei
Lees verder
Uitnodiging optreden coverband School's Out
Uitnodiging optreden coverband School's Out
Party-Coverband School's Out heeft op zaterdag 25-05-2019 een speciaal optreden t.b.v. Samenloop voor Hoop van de KWF Kankerbestrijding. Dit optreden vindt plaats op BS de Korenaer (Grindlaan 6 te Oss) van 20:00 uur tot plm. 00:30 uur. Er wordt een kleine vrijwillige bijdrage gevraagd voor de onkosten en € 1,50 per consumptie. De opbrengst is, minus de onkosten, geheel bestemd voor 'Samenloop voor Hoop' van KWF Kankerbestrijding dat gehouden wordt op 22 en 23 juni in Oss. Twee van onze SAAM collega's spelen in deze band en nodigen iedereen uit om te komen. Aanmelden kan via derksinge@hotmail.com. Klik hier om de uitnodiging te bekijken.
17 april
Lees verder
Zoggel zet stap naar kindcentrum
Zoggel zet stap naar kindcentrum
Persbericht - Op dinsdag 16 april 2019 heeft het College van B&W van de gemeente Uden een positief advies uitgebracht over het voornemen tot fuseren van de scholen obs de Brinck en bs Petteflet tot een samenwerkingsschool. Een samenwerkingsschool is het resultaat van een samengaan van scholen van verschillende grondslagen, in dit geval een openbare (obs de brinck) en katholieke (bs Petteflet) school. in de samenwerkingsschool moeten beide grondslagen geborgd worden door middel van een identiteitscommissie. Na de brand eind 2014 van beiden scholen is er in 2017 een prachtig nieuw gebouw betrokken door de twee scholen en kinderopvang Humpie Dumpie. Bart Schoemaker, CvB van Kiem onderwijs en opvang licht toe: ’In 2015 is er uitgebreid gesproken over samengaan van de twee scholen, dat bleek toen te vroeg. In de afgelopen jaren is er veel energie gaan zitten in tijdelijke huisvesting van de kinderen, nieuwbouw en afstemmen met peuteropvang en kinderopvang. Op het moment waarop dat allemaal achter de rug was kwam er ruimte om na te denken over het samengaan van de scholen in Zoggel.’ In de afgelopen jaren is er tussen de scholen en opvang steeds meer samenwerking gegroeid. Beide scholen willen graag doorgroeien naar een integraal kindcentrum (IKC), waarbij er een intensieve samenwerking is tussen opvang en onderwijs. Hiermee ontstaat er een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Edith van Montfort, CvB van SAAM*: Met het vertrek van de directeur op De Brinck ontstond er de mogelijkheid om de aansturing binnen de beide scholen opnieuw te bezien. We stelden voor om Klaske v.d. Berg (directeur van De Petteflet) tevens de directeur van De Brinck te laten zijn. Dit voorstel paste in het streven naar een kindcentrum in Zoggel. We vinden het belangrijk dat er voor ouders iets te kiezen overblijft in Uden. Naast deze samenwerkingsschool, de katholieke scholen van Kiem onderwijs en opvang heeft SAAM* in Uden meerdere openbare scholen. Daarmee bieden we de ouders uit Uden een mooi palet om uit te kiezen.’ ‘Ik vond het mooi dat SAAM* mij vroeg om ook directeur te zijn van de Brinck, daarmee kreeg het proces van samenwerken een versnelling. Daarna hebben we een zorgvuldig proces doorlopen waaruit bleek dat zowel ouders als leraren van beide scholen positief stonden tegenover het samengaan van beide scholen. Vanuit die basis zijn we gaan werken aan een Fusie Effect Rapportage. Ik ben blij met het positieve advies van het college van B&W. We kunnen nu onze focus weer gaan leggen op het bieden van goed onderwijs en goede opvang.‘, aldus Klaske v.d. Berg, directeur van beide scholen.
16 april
Lees verder
Op weg naar ontmoetingsplein Germenzeel
Op weg naar ontmoetingsplein Germenzeel
Er wordt druk gewerkt om het ontmoetingsplein Germenzeel binnenkort te kunnen realiseren. Dat kunt u zien door hier te klikken
16 april
Lees verder
OBS De Uilenbrink - vernieuwd schoolgebouw
OBS De Uilenbrink - vernieuwd schoolgebouw
Het huidige schoolgebouw van basisschool de Uilenbrink aan de Melisselaar wordt grondig gerenoveerd en uitgebreid. Het grotendeels uit 1979 daterende schoolgebouw is hard toe aan een update. Daarnaast kampt de school al geruime tijd met een aanzienlijk ruimtetekort. Om de renovatie en uitbreiding zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben het schoolbestuur en de gemeente er samen voor gekozen om alle leerlingen van de Uilenbrink tijdens de verbouwing elders onder te brengen. Om continuïteit van onderwijs en veiligheid voor de leerlingen te waarborgen, om efficiënt te kunnen werken en kosten te besparen. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan de groepen 1 t/m 4 naar 8 lokalen naast basisschool de Bunders aan de Buitendonk. Deze vleugel heeft een aparte ingang en eigen schoolplein voor de jongste kinderen. Samen met de gemeente en buurman- basisschool de Bunders is goed nagedacht over het in goede banen leiden van het halen en brengen van de kinderen en parkeren. De groepen 5 t/m 8 gaan in het komende schooljaar naar het voormalige gebouw van de PABO aan de Deken van Miertstraat. In dit leegstaande gebouw worden 11 groepen gehuisvest. Ook dit gebouw beschikt over een eigen ingang en speelplaats. Planning: Vanaf juni worden allerlei voorbereidende werkzaamheden aan de beide panden uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat het onderwijs op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar van start kan gaan. Naar verwachting zal “de Uilenbrink” om en nabij de 14 maanden (= eind 2020) op twee locaties gehuisvest blijven. Zodra het huidige gebouw gerenoveerd en uitgebreid is, verhuizen alle leerlingen terug naar de Melisselaar om het vernieuwde schoolgebouw in gebruik te nemen. Bron: Gemeente Meierijstad
11 april
Lees verder
Spaans bezoek op OBS De Uilenbrink
Spaans bezoek op OBS De Uilenbrink
Veertien studenten en twee docenten van een pedagogische academie uit Barcelona bezochten de Uilenbrink. Het Maurick College uit Vught heeft een langlopend uitwisselingsprogramma met deze opleiding uit Spanje. Via één van de (ex)medewerkers van De Uilenbrink is enkele jaren geleden gevraagd of de studenten met hun begeleiders een basisschool, de Uilenbrink, mochten bezoeken. Ook deze keer weer een geanimeerd bezoek. Studenten zijn door Francis Relou (ouder van school en docent Spaans) en Kees Hoevenaars (directeur van de school) weer geïnformeerd over het Nederlandse onderwijssysteem en de Uilenbrink. Ook heeft men de school in praktijk kunnen zien en kunnen genieten van de lunch met allerlei specifiek Nederlandse zoetigheden en hartigheden. Kortom, weer een geslaagd bezoek.
9 april
Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren