SAAM* nieuws

Een dagje mee besturen
Een dagje mee besturen
Hoe vaak krijg je de kans een dagje mee te besturen? Naar aanleiding van een Twitter-bericht wie er graag een dagje mee willen besturen, hebben wij deze kans met beide handen aangegrepen! We mochten meelopen op de onderzoeksdag van de inspectie. Tijdens deze dag hebben we de kans gekregen om bij de gesprekken van de inspecteurs met alle geledingen aan te sluiten. Van dagelijks bestuur, HR tot raad van toezicht. We zijn onder de indruk van alle geledingen en dan vooral de passie en het SAAM* gevoel wat wij deze dag gevoeld en ervaren hebben. Er gebeuren zoveel mooie dingen binnen de organisatie SAAM*! Ook tussen de bedrijven door hebben Edith en Sandra ons de kans gegeven om met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die hen bezig houden, maar zij hebben ook de tijd genomen om onze vragen te beantwoorden. Deze dag kunnen we samenvatten in drie woorden; Boeiend, leerzaam, inspirerend! Bedankt voor deze ontzettend mooie kans en transparantie! Met heel veel plezier hebben we deze dag doorlopen! Inge Smits en Inge van Mook- Klein Douwel
20 juni
Lees verder
€7000,- voor behandeling borstkanker
€7000,- voor behandeling borstkanker
De tienjarige Justin de Wit uit Veghel organiseerde met zijn school, De Uilenbrink in Veghel, een sponsorloop waarbij een groot deel van de opbrengst ten goede komt aan de Breast Care Foundation. Eerder hield Justin een spreekbeurt voor scholen uit de buurt over borstkanker in het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ), waar zijn moeder behandeld werd. Hij bakte cakejes die hij verkocht. Met de opbrengst werden voor kinderen van moeders met borstkanker informatieboekjes gekocht. Justin zit in groep 7 en is de jongste ambassadeur van het AMZ en de Breast Care Foundation. Met de sponsorloop haalde hij met zijn school een bedrag op van 5.500 euro voor de Foundation. Ook werd er door een ouder nog een extra donatie gedaan van 1500 euro. Dat bedrag is hard nodig om de gespecialiseerde (na)zorg te blijven verbeteren. In totaal haalden de kinderen van de Veghelse basisschool 11.000 op. De andere 5.500 gaat naar een nieuw speeltoestel (de school wordt binnenkort grond verbouwd red.). De Uilenbrink en het AMZ zijn allebei enorm trots op Justin en de andere kinderen. Breast Care Foundation De belangrijkste vertaling van de doelstellingen van de Breast Care Foundation is om bij te dragen aan gespecialiseerde, excellente borstkankerzorg met geïntegreerde (na)zorg in een healing environment, aan verhogen overlevingskansen door vroegdetectie, aan beschikbaar stellen van kennis en data en maximale kans op deelname aan wetenschappelijk onderzoek. bron: www.kliknieuws.nl https://www.kliknieuws.nl/regio/stadskrantveghel/algemeen/153916/justin-haalt-zevenduizend-euro-op-voor-behandeling-borstkanker-
20 juni
Lees verder
Kijkje in de keuken van het bestuur.....
Kijkje in de keuken van het bestuur.....
Bestuurders gaan regelmatig kijken op een school of in de klas. Elke keer weer leerzaam om de diversiteit van onderwijs met eigen ogen te zien. Elke school, elke leraar, elke klas en elk kind is uniek, dat maakt onderwijs zo’n mooie sector! Ieder draagt op zijn manier bij aan dat onderwijs. Bij SAAM* maken we geen onderscheid tussen kinderen, ouders, leraren, directeuren en anderen, de mens staat centraal en niet de functie. Dus riepen we leraren op om ook een keer bij het bestuur ‘in de klas’ te komen kijken. Dat leverde twee mooie dagen en veel wederzijdse inspiratie op. Op 19 juni zijn er twee van onze collega’s die meekijken tijdens de afsluitende dag van onderwijsinspectie bij SAAM*. 11 juni: Werken bij stichting SAAM* scholen betekent werken bij een stichting die transparantie hoog in het vaandel heeft staan. Vandaar dat collega's van bestuur, Sandra Beuving en Edith van Montfort, collega's de gelegenheid boden om een dagje "mee te besturen". Vanuit onze opleiding tot Basisbekwaam Schoolleider hebben wij deze kans met beide handen aangegrepen en zijn wij op 11 juni Sandra's schaduw geweest. We zijn aanwezig geweest bij een scholenbezoek (De Blinkerd), een terugkoppeling van een verificatiebezoek (De Bolderik) en een MT vergadering. Wat tijdens deze afwisselende dag opviel, was vooral het snelle schakelen dat nodig was om bij de verschillende onderdelen die op de agenda stonden adequaat te reageren. Een goed gesprek met een schoolleider werd vlot gevolgd door een aantal klassenbezoeken en na de lunch stond een gesprek met de inspectie op het programma. Ook tijdens deze dag was de transparantie duidelijk merkbaar in alle geledingen en waren alle onderwerpen bespreekbaar. Er werden vragen gesteld aan ons, maar ook tijdens de verschillende bezoeken op de scholen stelde Sandra vragen aan teamleden en directeuren. Er zijn duidelijke standpunten ten aanzien van bepaalde onderwerpen op stichtingsniveau. Toch krijgen alle scholen veel ruimte voor eigen inbreng. Kortom, een topdag, mooi inkijkje in het werk van een bestuurder en veel geleerd: Zo doen wij dat SAAM*. Dank! Moniek en Dorien 12 juni: Een dagje ruilen van baan....het begon met een tweet op twitter. Woensdag 12 juni ruilden Edith en ik van werkplek. Ik ging een dag met Sandra op pad, in mantelpak en op hakken, en Edith nam mijn groep 4 over, in spijkerbroek! Waarom? Gewoon om eens te kijken hoe een dag als bestuurder gevuld is, wat gebeurt er allemaal aan de achterkant van mijn werk. Ik ben verrast! Wat een diversiteit op één dag, waar huisvesting en bouwprojecten de rode draad waren. Wat moesten we schakelen van het ene gesprek naar het andere. Met een aantal dezelfde mensen om tafel, op verschillende plekken, over totaal verschillende zaken. Mijn hoofd duizelde...huh? Waar zaten we nu ook weer, waarvoor?? Mooie gesprekken met leidinggevenden, wat een openheid en vertrouwen in elkaar heb ik gezien. Overal voelde ik me welkom! En ....... er zijn ook overeenkomsten met mijn werk want dat schakelen...dat doe ik ook continu. In de klas, van les naar les, op reacties van kinderen, gebeurtenissen. En ook op teamniveau, onderling in gesprek, mail, parallel-overleg, overleg over de volgende dag enzovoort, enzovoort..... Kortom, een mooie dag, een leuke ervaring. Ik zeg DOEN! Maar...blij dat ik weer terug was in mijn vertrouwde omgeving....groep 4 van Het Molenveld. Je bent van harte welkom! Kom gerust eens kijken! Wat leren en werken doen we SAAM. Suzanne
17 juni
Lees verder
Nicolaas - Avond4daagse
Nicolaas - Avond4daagse
De Avond4daagse is een evenement voor jong en oud. Je kunt verschillende routes wandelen van 5, 10 of 25 km. Het is leuk om in de organisatie van school te zitten. ( Ouderraad van de Nicolaas ). Hierdoor zie je de wandelaars en heb je contact met de organisatie. (De Kako) De kinderen melden zich met hun ouders bij de beginpost van de Nicolaasschool en krijgen de route mee die ze wandelen. Op de tussenpost, waar ook limonade gehaald kan worden bij de Kako, staan er leden van de ouderraad om iets lekkers te geven aan de wandelaars van de Nicolaasschool. Ook krijgen ze op de stempelkaart een letter/ cijfer waar ze een woord mee kunnen vormen. Iedere dag dat ze wandelen zie je blije gezichten en daar word ik ook blij van. De kinderen worden ook blij als ze mysterie guests zien en herkennen. Als ouderraad lid ben ik zeer blij met deze bijdrage. Iedere dag hopen op goed weer! En als het wandelen doorgaat zijn we allemaal blij. Aan het einde van avond4daagse krijgen de kinderen een medaille uitgereikt door onze directeur meneer Huub. En trots dat de kinderen zijn! En dat vind ik leuk aan dit evenement. Laura van Lent namens de OR van de Nicolaas.
7 juni
Lees verder
De eerste plannen voor de nieuwe Uilenbrink
De eerste plannen voor de nieuwe Uilenbrink
Het is zo ver. We mogen de eerste ideeën voor de nieuwe Uilenbrink publiceren! Thomas Vullings van Thomas Architecten uit Den Bosch heeft het eerste ontwerp voor de vernieuwde Uilenbrink gepresenteerd. In de nabije periode zullen deze eerste ideeën/uitgangspunten in samenspraak met de diverse geledingen verder uitgewerkt worden. Thomas Vullings over dit eerste ontwerp: “Het eerste ontwerp voor de nieuw te realiseren Uilenbrink wordt een combinatie van renovatie en nieuwbouw. Zodoende worden de sterke punten van het bestaande gebouw gecombineerd met de sterke punten van een nieuwbouw school. Een vernieuwbouw dus. Het huidige schoolgebouw bestaat uit verschillende bouwtijden en is in het verleden een aantal keer uitgebouwd met nieuwe (nood)lokalen. In het eerste ontwerp worden alleen de ruime en hoge lokalen van de originele bouw uit 1978 behouden om zodoende de unieke ligging van de school, de kleinschaligheid en haar mooie positie aan het water en groen te kunnen behouden. Uiteraard worden daken, vloeren en wanden van deze originele bouw volledig verduurzaamd en voorzien van nieuwe afwerkingen. Om het volledige programma van lokalen en overstroomruimtes kwijt te kunnen zal een nieuw 2-laags volume tegen het gerevitaliseerde deel worden geschoven. Zo ontstaat een vernieuwd en compact schoolgebouw. Dankzij de strategische positie van deze nieuwbouw ontstaan er in de nieuwe situatie twee gescheiden schoolpleinen en veel meer speelruimte en groen rondom het schoolgebouw. Aan zuidoost zijde zal zo mogelijk een nieuwe brug de verbinding maken tussen het nieuwe schoolplein en de wijk. Zo zou ook de entree tot het schoolplein aan noordzijde ontlast kunnen worden. Door het vergroten van het speelplein komt er ook ruimte vrij om het halen en brengen van kinderen beter te organiseren. Het idee is nu om een kiss&ride strook op het terrein van de school te realiseren. Deze zone zal tijdens halen en brengen open zijn om de kinderen af te zetten. Buiten deze uren wordt de kiss&ride zone afgesloten en gebruikt als extra schoolplein voor de kinderen. Het nieuwe schoolgebouw biedt straks veel meer structuur en helderheid voor de leerlingen. Er zijn namelijk duidelijke zichtlijnen dwars door het gebouw heen en alle drie de bouwen krijgen ieder een eigen identiteit. Dat zal worden versterkt door drie sferen die de onder-, midden- en bovenbouw onderscheidend en herkenbaar maken: het hofje (onderbouw), het erf (middenbouw) en de buurt (bovenbouw). Elke bouw zal gekenmerkt worden door een bepaalde mate van geborgenheid, dynamiek, huiselijkheid en bewegingsvrijheid passend bij de leeftijd van de kinderen. In het midden van het gebouw zal een nieuwe prominente tribunetrap de verbinding gaan maken tussen de verschillende bouwen. Dankzij het podium en de koppeling met het speellokaal kan hier het hele jaar door geoefend worden voor nieuwe optredens. Kortom, een nieuw creatief hart voor de school. Het vernieuwde schoolgebouw wordt opgebouwd uit natuurlijke materialen zoals hout en baksteen. De creatieve uitstraling van de school zal straks ook tot uiting komen in de uitstraling van het gebouw. Groene daken, zonnepanelen en een duurzaam warmteopwekking-systeem maken het nieuwe schoolgebouw duurzaam en gereed voor de 21e eeuw.”
7 juni
Lees verder
Kindpark Boekel - Crowdfundingcampagne
Kindpark Boekel - Crowdfundingcampagne
Om het nieuwe schoolplein te kunnen realiseren zoals beoogd, hebben wij financiële ondersteuning nodig vanuit een crowdfundingcampagne. Deze campagne is afgelopen vrijdag online gegaan. Het streefbedrag namens de drie scholen samen (Octopus, Regenboog en Uilenspiegel) is € 10.000,-. Op school zullen we samen met de kinderen aandacht besteden aan de campagne, maar graag ook jullie aandacht hiervoor. Hieronder de informatie: Crowdfundingcampagne voor Kindpark Boekel in de lucht! Een groene en rijke leeromgeving vol met uitdagende speelmogelijkheden! Dat is wat wij willen in Kindpark Boekel. Samen kunnen wij een droom voor Boekel realiseren: een echt Kindpark voor jong en oud! Onze wensen zijn een moestuin om in te leren en te ontmoeten, natuurlijk spelen, een trapveld en een ontmoetingsplek. Kindpark Boekel wordt DÉ ontmoetingsplek van Boekel! Deze gedeelde buitenruimte van Kindcentrum Octopus, OBS Uilenspiegel en Kindcentrum de Regenboog, zal op schooldagen als schoolplein en educatieve ruimte fungeren. Na school en in de vakanties zal het volop gebruikt gaan worden om af te spreken met vriendjes en om dorpsevenementen te laten plaatsvinden. Kortom een plek waar iedereen van jong tot oud elkaar dagelijks ontmoet. Buiten schooltijd zal het Kindpark ook voor sportlessen worden gebruikt door Sporthal de Burcht. Tevens zullen de kinderen van de opvang De Kinderburgt het Kindpark gebruiken. Tenminste, als we samen genoeg geld inzamelen! Doe ook mee! Start je eigen inzamelactie of geef direct jouw bijdrage op: http://www.crowdfundingvoornatuur.nl/kindparkboekel Samen zorgen wij dat onze wensen uitkomen!
17 mei
Lees verder
Springplank - repeteren voor bijzondere auditie
Springplank - repeteren voor bijzondere auditie
Sint-Oedenrode - De leerlingen uit groep 6-7 van Openbare basisschool de Springplank repeteerden de laatste weken wat af. Zij mogen volgende week donderdag auditie doen voor 'Lang leve de muziekshow' in 'Het Speelhuis' in Helmond. We beginnen bij het begin. In 2018 zijn de kinderen naar het Kerstmuziekgala geweest. Dat is het podium voor de Grootste Schoolband van Nederland met als eregast op de tribune Koningin Máxima. De Grootste Schoolband bestaat ieder jaar uit driehonderd kinderen afkomstig uit alle provincies van Nederland. Een paar weken na het bezoekje aan het gala werd juf Evelien benaderd om ook auditie te gaan doen voor het evenement. Na wat overleg wilden de leerlingen wel uitkomen voor hun dorp Sint-Oedenrode. Nu, een aantal maanden na de aanvraag, zijn de leerlingen al door de eerste ronde gekomen met een videoclip. Ronde twee staat voor de deur en de enthousiaste leerlingen zijn volop aan het repeteren. Speciaal voor hun auditie hebben ze een eigen liedje geschreven op een bestaande melodie. Ze trekken alles uit de kast. Op diverse manieren wordt muziek gemaakt. Zo hebben ze de Boomwhackers, bestaande uit Milan, Stan, Yuri, Joep en Diego aangesteld. Zij maken via een plastic holle buis en hun scheenbeschermers op de armen muziek. Nu klinkt dat misschien heel raar, maar volgende week wordt dit in een donkere ruimte met diverse glow-in-the-dark-lichtjes een spektakel. De Bodysounders Ward, Sem, Tim en Duco hebben alvast gezonde spanning. Als aanvulling is er ook nog een gitarist, violist en pianist om het optreden compleet te maken. Je kunt wel concluderen dat deze school een hart voor muziek heeft! In Helmond gaan ze concurreren tegen verschillende scholen uit Noord-Brabant en Noord-Limburg. De commissie van beoordeling zal een aantal dagen erna bekend maken wie er door zijn naar de volgende ronde. Zijn ze door naar ronde drie? Dan mogen ze op bezoek bij Buddy Vedder in het NPO 3-programma 'Lang leve de muziekshow'. Of we kunnen juichen voor een volgende ronde? Dat weten we volgende week pas. Maar meedoen is veel belangrijker dan winnen, toch? bron: www.mooirooi.nl (https://www.mooirooi.nl/nieuws/algemeen/50424/scholieren-repeteren-voor-bijzondere-auditie?redir)
17 mei
Lees verder
Kindpark Boekel technisch opgeleverd
Kindpark Boekel technisch opgeleverd
Afgelopen week is het KindPark Boekel technisch opgeleverd aan Stichting GOO en SAAM*. Er kan gestart worden met inrichten van het gebouw en speelplein. Na de zomer starten obs Uilenspiegel en kindcentrum Regenboog in dit duurzame gebouw aan de Parkweg te Boekel. Het gebouw is gedetailleerd voorbereid met de gebruikers en in samenwerking met architect en aannemers. Hierdoor is de bouw mooi binnen de planning en kostenramingen uitgevoerd. Het KindPark is een voorbeeldproject waar het gaat om de manier van samenwerken met elkaar (gemeente, scholen, opvang, andere gebruikers, architect, aannemers) en duurzaamheid. Tijdens de voorbereidingen werd er met elkaar gekeken naar de manier om een schoon, duurzaam en zoveel mogelijk klimaatneutraal gebouw te maken. In de praktijk betekent dit het aanbrengen van zonnecollectoren op het dak, het opvangen van regenwater voor toiletgebruik en het reguleren van het met een grote opslagtank die zich onder de speelplaats van de school bevindt. Al met al een gebouw en een samenwerking om trots op te zijn.
10 mei
Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren