SAAM* nieuws

Bericht van Sandra Beuving, CvB
Bericht van Sandra Beuving, CvB
Beste collega’s en partners van SAAM*, Na 7 jaar met hart en ziel gewerkt te hebben bij Openbaar Onderwijs en SAAM* ga ik een nieuwe uitdaging aan. Ik kijk terug op mooie jaren, waarin we gebouwd hebben aan een organisatie waar we SAAM* trots op kunnen zijn. Ik ben trots op de collega’s en partners die samen werken aan onderwijs en opvang voor alle kinderen in de regio. Vanuit gezamenlijke betrokkenheid bij de kinderen worden mooie resultaten behaald. Natuurlijk hebben we ook verdrietige momenten meegemaakt, zoals de brand op nieuwsjaarsavond bij de Brinck en Jan Bluyssen en het ongeval op 20 september 2018 in Oss. Deze momenten hebben mij als mens en bestuurder enorm geraakt en gevormd. Door de uitdagingen op mijn pad en de talenten om mij heen heb ik mij verder kunnen ontwikkelen. Dank daarvoor! Vanuit deze persoonlijke groei heb ik de keuze gemaakt om per 1 maart 2020 een nieuwe uitdaging aan te gaan bij Kentalis als Lid Raad van Bestuur. Tot eind februari ben ik nog volop aan het werk bij SAAM*. Ik ga SAAM* daarna zeker missen! Met vriendelijke groet, Sandra Beuving Collega van Bestuur Bericht vanuit Kentalis: Nieuw lid Raad van Bestuur Kentalis
4 december
Lees verder
Speelterrein Kindpark Boekel officiëel geopend
Speelterrein Kindpark Boekel officiëel geopend
Woensdagochtend 27 november is de nieuwe buitenspeelruimte van het Kindpark geopend. Eindelijk was het zover! Na het aanbrengen van beplanting door kinderen van groep 7 van KC Octopus, werd het schoolplein van Kindpark Boekel met veel HOERA’S officieel geopend door Burgemeester Pierre Bos van Gemeente Boekel. Kinderen onthulden het RESPECTbord en het kinderpanel mocht alle donateurs en helpende handen rondleiden op deze nieuwe speel- en ontmoetingsplek van Boekel. Het zonnetje ging er zelfs voor schijnen! Voor alle kinderen was gedacht aan een heerlijke traktatie en natuurlijk extra tijd om buiten te spelen. Donateurs en mensen die actief hebben bijgedragen aan dit project werden gisteren in het zonnetje gezet. Gedeelde speelruimte, ook open na schooltijd Deze gedeelde buitenruimte van Kindcentrum Octopus, OBS Uilenspiegel en Kindcentrum de Regenboog, fungeert op schooldagen als schoolplein en educatieve ruimte. Na school en in de vakanties wordt het volop gebruikt om af te spreken met vriendjes en waar iedereen van jong tot oud elkaar dagelijks ontmoet. Buiten schooltijd wordt het Kindpark voor sportlessen gebruikt door Sporthal de Burcht en ook de kinderen van de opvang De Kinderburgt maken gebruik van deze buitenruimte. Mogelijk gemaakt met veel (vrijwillige) handen en donaties Kindpark Boekel, een parkachtige omgeving met volop kansen voor sport en spel, ontmoeting en ontwikkeling. Vele mensen en organisaties hebben hier aan meegewerkt en bijgedragen. Zij werden vandaag uitgebreid in het zonnetje gezet. Het kindpark heeft een moestuin om in te leren, natuurlijke speelelementen, twee trapvelden en meerdere plekken waar kinderen buiten les kunnen krijgen. Onder de grond, boven de grond en ook op het dak is gedacht aan het klimaat. Een echt Schoolplein van de Toekomst. Ernst de Groot van Waterschap Aa en Maas vertelde over deze Provinciale subsidieregeling welke in samenwerking met Provincie Noord Brabant, Waterschap Aa en Maas (en andere Brabantse Waterschappen), Jong Leren Eten en het Prins Bernhard Cultuurfonds mogelijk gemaakt is. Door Sjanet Adank van Het Gehandicapte Kind (vh NSGK) werd verteld over het belang van toegankelijkheid voor kinderen met en zonder beperking. Aan het einde van de dag kregen de kinderen een vel met zaadjes om te planten in hun eigen tuin. Al met al een geslaagde ochtend!
3 december
Lees verder
Onderzoek fusie Toermalijn & Delta Heesch
Onderzoek fusie Toermalijn & Delta Heesch
PERSBERICHT - Filios Scholengroep en SAAM* verzorgen binnen Heesch het basisonderwijs op de vier Heesche basisscholen: Toermalijn, Delta, De Kiem en Emmaus. Zij voelen daarbij dezelfde verantwoordelijkheid: kwalitatief goed onderwijs aan alle kinderen in Heesch. Door samenwerking tussen onderwijs en opvang te versterken willen we kinderen een rijk leerklimaat blijven bieden; een plek waar leerlingen elkaar ontmoeten en van elkaar kunnen leren. In 2016 hebben SAAM* en Filios Scholengroep samen gekeken naar de toekomst voor het onderwijs in Heesch. Op de locatie aan 't Vijfeiken werken inmiddels twee scholen, Delta en Toermalijn, in toenemende mate met elkaar samen onder leiding van één gezamenlijke directeur. Deze beide scholen zijn gehuisvest in hetzelfde gebouw en hebben voor een deel overlap in hetzelfde voedingsgebied. Beide besturen hebben opdracht gegeven voor een onderzoek om beide scholen samen te voegen tot één samenwerkingsschool. Door samenvoeging van beide scholen is het beter mogelijk de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs aan alle kinderen te garanderen. In de samenwerkingsschool wordt katholiek en openbaar onderwijs gewaarborgd en blijft de expertise van beide scholen behouden. We onderzoeken de mogelijkheid tot samenvoegen per volgend schooljaar. Een van de doelen is de ontwikkeling van een kindcentrum. Dit om kinderen al vanaf jonge leeftijd goede ondersteuning te kunnen bieden bij hun ontwikkeling. Kindcentra waarin onderwijs en opvang nauw met elkaar samenwerken. Kindcentra zijn in Heesch volop in ontwikkeling.
29 november
Lees verder
Winnaars kindergemeenteraadsverkiezing
Winnaars kindergemeenteraadsverkiezing
Uilenbrink - Maandag 25 november hebben Ahmet en Roos (groep 8I) en Maxime, Senne en David (groep 8 I/J) meegedaan aan de Kindergemeenteraadsverkiezing Meierijstad. Met beide groepen 8 hebben de kinderen de afgelopen weken een plan bedacht om klimaatverandering binnen gemeente Meierijstad tegen te gaan, namelijk: 'Online Milieu lessenpakket'. Ahmet, Roos, Maxime, David en Senne hebben De Uilenbrink vertegenwoordigd tijdens de kindergemeenteraadsverkiezing maandag in het gemeentehuis van Sint-Oedenrode. Na een lange dag was 's avonds eindelijk de presentatie en het vragenrondje. Aan de hand van stemmen leek het er op dat ons plan niet ging winnen, maar na de laatste stemronde was het duidelijk: het Online Milieu lespakket gaat er komen! Bedankt voor de inzet aan alle kinderen in groep 8 en complimenten aan Ahmet, Roos, David, Senne en Maxime voor het promoten van dit top idee!
28 november
Lees verder
Teugelaar: Knutselen en solderen bij meneer Jan
Teugelaar: Knutselen en solderen bij meneer Jan
Alles ligt klaar voor de kinderen die morgenvroeg Het Atelier bij meneer Jan volgen. 3 donderdagen knutselen en solderen met de conciërge van De Teugelaar. Wie geniet er het meest...
14 november
Lees verder
Onze scholen laten zich zien
Onze scholen laten zich zien
De meeste van onze scholen zijn dicht op 6 november. We vragen daarmee erkenning en waardering voor ons werk en ons prachtige vak. De mens, vertrouwen in elkaar en positieve intenties vormen onze basis. We vertrouwen erop dat we SAAM* staan voor onderwijs dat deugt! Onze scholen laten zich vandaag volop zien en horen.
6 november
Lees verder
Enorm veel reacties op afschaffen ouderbijdrage
Enorm veel reacties op afschaffen ouderbijdrage
Dat zeggen Sandra Beuving en Edith van Montfort dit weekend in het programma Focus. SAAM stapt af van de vrijwillige ouderbijdrage om te voorkomen dat er kinderen buiten de boot vallen als er bijvoorbeeld schoolreisjes worden gehouden. “Het houdt mensen behoorlijk bezig. We krijgen uit heel Nederland reacties, maar ook van wethouders uit de regio en natuurlijk van ouders”, vertelt Beuving, die zegt te hopen dat het debat over dit onderwerp nog wel even doorgaat. Van Montfort had zoveel reacties eigenlijk niet verwacht: “Nee, omdat het voor ons eigenlijk een vrij logisch besluit is. Maar ik besef wel dat het toch een statement is van ons, zeker omdat het wetsvoorstel over die vrijwillige bijdrage nog in behandeling is. We voelen ons wel gesteund door met name de landelijke reacties die op ons afkomen.” Klik hier om de aflevering van Focus te bekijken. bron: DTV nieuws https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/enorm-veel-reacties-op-afschaffen-ouderbijdrage
4 november
Lees verder
Brief collega's van bestuur
Brief collega's van bestuur
Lees hier de brief van de collega's van bestuur die zij hebben gericht aan alle collega's betreft de convenant extra geld voor onderwijs.
2 november
Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren