Basis van SAAM*

Onze maatschappelijke opdracht hebben we SAAM* verder vorm gegeven in SAAM* staat voor en Zo werken we SAAM*

SAAM* staat voor omschrijft onze strategische uitgangspunten. Die we hebben vastgesteld voor de periode t/m 2024. In 2021 kozen we voor een verlenging van onze strategische planperiode vanwege de impact die de coronapandemie op het onderwijs heeft gehad.  

Zo werken we SAAM* is onze sturingsfilosofie. En die is gebaseerd op de principes van de Coalition of Essential Schools.

We stellen ons een onderwijssysteem voor dat alle studenten uitrust met de intellectuele, emotionele en sociale gewoonten en vaardigheden om krachtige en geïnformeerde burgers te worden die actief bijdragen aan een democratische en rechtvaardige samenleving. Erkennend dat geen twee scholen hetzelfde zijn of zouden moeten zijn, stellen we ons scholen voor die noodzakelijkerwijs van elkaar verschillen in omvang, reikwijdte en conceptuele keuze, terwijl ze gemeenschappelijke principes, praktijken en de kenmerken van krachtige leergemeenschappen binnen en tussen elkaar delen. Ten slotte stellen we ons voor dat deze scholen een positieve invloed hebben op de omstandigheden waarin alle scholen werken; als voorbeeld en pleitbezorger dienen van onderwijsbeleid dat betekenisvol lesgeven en leren ondersteunt, waardoor alle studenten hun talent goed kunnen gebruiken op school en gedurende hun hele leven. 

 

SAAM staat voor Zo werken we SAAM

 

   

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren