Basis van SAAM*

Onze maatschappelijke opdracht hebben we SAAM* verder vorm gegeven in SAAM* staat voor en Zo werken we SAAM*

SAAM* staat voor omschrijft onze strategische uitgangspunten. Die we hebben vastgesteld voor de periode t/m 2024. In 2021 kozen we voor een verlenging van onze strategische planperiode vanwege de impact die de coronapandemie op het onderwijs heeft gehad.  

Zo werken we SAAM* is onze sturingsfilosofie.
En die is gebaseerd op de principes van de Coalition of Essential Schools. De heldere uitgangspunten van Coalition of Essential schools vormen de basis van elke Essential School. Elke dag worden ze in praktijk gebracht door zowel leraren als kinderen en verfijnd tot in elke vezel van het klimaat in de school, de thema’s van het curriculum en de houding naar elkaar toe. Ook in Nederland zijn ze voor meerdere besturen / scholen de spiegel voor de kwaliteit van hun onderwijs.
Vanuit Common Principles verbinden leiders, leraren, kinderen en ouders zich aan een onderwijsgemeenschap. Daarbij zijn de onderlinge relaties gebaseerd op wederzijds vertrouwen en fatsoen. Werken met deze principes biedt iedere betrokkene dé mogelijkheid om zich te verhouden tot de waardevolle opdracht die we voor én met kinderen hebben, waar te maken in de school, in de gemeenschap rondom de school. De principes vormen een prachtige richtsnoer om jezelf, de ander en de wereld om je heen te leren kennen én er verantwoordelijkheid voor te nemen.
Dat wat je van goed onderwijs mag verwachten.

SAAM staat voor Zo werken we SAAM

 

   

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren