SAAM* nieuws

Onderzoek fusie Toermalijn & Delta Heesch
Onderzoek fusie Toermalijn & Delta Heesch
PERSBERICHT - Filios Scholengroep en SAAM* verzorgen binnen Heesch het basisonderwijs op de vier Heesche basisscholen: Toermalijn, Delta, De Kiem en Emmaus. Zij voelen daarbij dezelfde verantwoordelijkheid: kwalitatief goed onderwijs aan alle kinderen in Heesch. Door samenwerking tussen onderwijs en opvang te versterken willen we kinderen een rijk leerklimaat blijven bieden; een plek waar leerlingen elkaar ontmoeten en van elkaar kunnen leren. In 2016 hebben SAAM* en Filios Scholengroep samen gekeken naar de toekomst voor het onderwijs in Heesch. Op de locatie aan 't Vijfeiken werken inmiddels twee scholen, Delta en Toermalijn, in toenemende mate met elkaar samen onder leiding van één gezamenlijke directeur. Deze beide scholen zijn gehuisvest in hetzelfde gebouw en hebben voor een deel overlap in hetzelfde voedingsgebied. Beide besturen hebben opdracht gegeven voor een onderzoek om beide scholen samen te voegen tot één samenwerkingsschool. Door samenvoeging van beide scholen is het beter mogelijk de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs aan alle kinderen te garanderen. In de samenwerkingsschool wordt katholiek en openbaar onderwijs gewaarborgd en blijft de expertise van beide scholen behouden. We onderzoeken de mogelijkheid tot samenvoegen per volgend schooljaar. Een van de doelen is de ontwikkeling van een kindcentrum. Dit om kinderen al vanaf jonge leeftijd goede ondersteuning te kunnen bieden bij hun ontwikkeling. Kindcentra waarin onderwijs en opvang nauw met elkaar samenwerken. Kindcentra zijn in Heesch volop in ontwikkeling.
29 november
Lees verder
Winnaars kindergemeenteraadsverkiezing
Winnaars kindergemeenteraadsverkiezing
Uilenbrink - Maandag 25 november hebben Ahmet en Roos (groep 8I) en Maxime, Senne en David (groep 8 I/J) meegedaan aan de Kindergemeenteraadsverkiezing Meierijstad. Met beide groepen 8 hebben de kinderen de afgelopen weken een plan bedacht om klimaatverandering binnen gemeente Meierijstad tegen te gaan, namelijk: 'Online Milieu lessenpakket'. Ahmet, Roos, Maxime, David en Senne hebben De Uilenbrink vertegenwoordigd tijdens de kindergemeenteraadsverkiezing maandag in het gemeentehuis van Sint-Oedenrode. Na een lange dag was 's avonds eindelijk de presentatie en het vragenrondje. Aan de hand van stemmen leek het er op dat ons plan niet ging winnen, maar na de laatste stemronde was het duidelijk: het Online Milieu lespakket gaat er komen! Bedankt voor de inzet aan alle kinderen in groep 8 en complimenten aan Ahmet, Roos, David, Senne en Maxime voor het promoten van dit top idee!
28 november
Lees verder
Teugelaar: Knutselen en solderen bij meneer Jan
Teugelaar: Knutselen en solderen bij meneer Jan
Alles ligt klaar voor de kinderen die morgenvroeg Het Atelier bij meneer Jan volgen. 3 donderdagen knutselen en solderen met de conciërge van De Teugelaar. Wie geniet er het meest...
14 november
Lees verder
Onze scholen laten zich zien
Onze scholen laten zich zien
De meeste van onze scholen zijn dicht op 6 november. We vragen daarmee erkenning en waardering voor ons werk en ons prachtige vak. De mens, vertrouwen in elkaar en positieve intenties vormen onze basis. We vertrouwen erop dat we SAAM* staan voor onderwijs dat deugt! Onze scholen laten zich vandaag volop zien en horen.
6 november
Lees verder
Enorm veel reacties op afschaffen ouderbijdrage
Enorm veel reacties op afschaffen ouderbijdrage
Dat zeggen Sandra Beuving en Edith van Montfort dit weekend in het programma Focus. SAAM stapt af van de vrijwillige ouderbijdrage om te voorkomen dat er kinderen buiten de boot vallen als er bijvoorbeeld schoolreisjes worden gehouden. “Het houdt mensen behoorlijk bezig. We krijgen uit heel Nederland reacties, maar ook van wethouders uit de regio en natuurlijk van ouders”, vertelt Beuving, die zegt te hopen dat het debat over dit onderwerp nog wel even doorgaat. Van Montfort had zoveel reacties eigenlijk niet verwacht: “Nee, omdat het voor ons eigenlijk een vrij logisch besluit is. Maar ik besef wel dat het toch een statement is van ons, zeker omdat het wetsvoorstel over die vrijwillige bijdrage nog in behandeling is. We voelen ons wel gesteund door met name de landelijke reacties die op ons afkomen.” Klik hier om de aflevering van Focus te bekijken. bron: DTV nieuws https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/enorm-veel-reacties-op-afschaffen-ouderbijdrage
4 november
Lees verder
Brief collega's van bestuur
Brief collega's van bestuur
Lees hier de brief van de collega's van bestuur die zij hebben gericht aan alle collega's betreft de convenant extra geld voor onderwijs.
2 november
Lees verder
De Springplank: Kunst: grappig, leuk & leerzaam
De Springplank: Kunst: grappig, leuk & leerzaam
Sint-Oedenrode - Kunst zit vol met grappige en interessante verhalen. Wist je dat Vincent van Gogh tijdens zijn leven maar één schilderij verkocht? Dat de Nachtwacht deze naam kreeg, omdat de verf door ouderdom en rook zo erg was verkleurd. Dat het leek alsof de mannen in het donker staan, maar dat Rembrand dit toch echt overdag geschilderd heeft? Basisschool de Springplank liet tijdens de kunstweken in samenwerking met Inge Bollen de kinderen ervaren hoe zij zelf kunst kunnen maken en hoe interessant en leuk het kan zijn. De Springplank organiseerde dit, omdat de school over het keurmerk Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) beschikt. Dat betekent dat er een extra budget beschikbaar wordt gesteld om met culturele activiteiten aan de slag te gaan. Deze keer wilde de school het accent leggen op kunst. Hoe kijk je naar iets, hoe creëer je iets en vooral kinderen meegeven dat iedereen het in zich heeft om een kunstenaar te zijn. In alle groepen zijn ze met verschillende onderwerpen/kunstdisciplines aan de slag gegaan. Naast dat de kinderen met kunst in aanraking kwamen, had de leerkracht leervragen, zodat ook zij groeiden in deskundigheid om kinderen te prikkelen en om 'echte' kunstlessen te kunnen geven. Een mooie win-win situatie dus. Marinka de Wit, leerkracht van groep 7/8, laat weten dat haar leervraag gericht was op de meest effectieve manier om jongens mee te kunnen nemen in het creatieve proces. "Wanneer zij een goed gestructureerde opdracht krijgen, is het gevoel het fout te kunnen doen niet zo snel aanwezig en kunnen zij zich meer uiten in de kunst." Afgelopen woensdag liet iedere klas tijdens de tentoonstelling zien wat zij op hun eigen niveau bereikt hadden. Deze bestond uit schilderijen in het teken van kunstenaar Hundertwasser, vazen geïnspireerd door Grayson Perry, beelden met veel kleur gebaseerd op Niki de Phalle en kunstwerken in het teken van Jackson Pollock en het thema ruimte van de Kinderboekenweek. Jennifer van de Rijt, leerling uit groep 5, vertelt over haar kunstwerk: "Ik kreeg een stukje plastic en ging gipsen. Eerst deed ik poeder in het water en dan lekker plakken. Heel leuk om te doen." bron: www.mooirooi.nl https://www.mooirooi.nl/nieuws/algemeen/52331/kunst-grappig-leuk-en-leerzaam
1 november
Lees verder
Afschaffen ouderbijdrage
Afschaffen ouderbijdrage
We hebben te maken met lerarentekort, grote zorgen in het onderwijs, en toch willen we eens een heel ander optimistisch geluid laten horen. Over krachtige kansen, de saamhorigheid in het onderwijs, en dat we met hard mooi SAAM* werken kwaliteit waarmaken. Afgelopen week hebben wij vanuit SAAM* een brief gestuurd aan alle ouders van onze stichting. Allereerst lieten we weten dat we trots zijn op SAAM*. We bestaan vanaf 1 januari 2018 en hebben begin 2019 met diverse betrokkenen (kinderen en collega’s van alle scholen, stakeholders, GMR en RvT) geëvalueerd. We zijn trots op de zaken die we doen, en gaan onze uitgangspunten de komende vier jaar verder verdiepen. We kiezen samen voor duurzame ontwikkeling en blijven staan voor onze strategische keuzes. In onze strategie zijn een paar belangrijke elementen toegevoegd, zoals solidariteit, optimisme, geduld en duurzaamheid. We hebben in de brief aan ouders laten weten dat we (in het kader van solidariteit – kansen voor alle kinderen, wat ik mijn kind gun, gun ik ook een ander kind) er voor kiezen om volgend schooljaar geen vrijwillige ouderbijdrage meer te vragen. We zien de activiteiten die worden gedaan met deze bijdrage als onderwijsactiviteiten. Dat betekent voor SAAM* dat we ze gewoon betalen met onderwijsgeld. Daarmee maken we dat wat belangrijk is voor alle kinderen ook vrij toegankelijk voor alle kinderen. ​
31 oktober
Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren