Nieuws SAAM

De eerste plannen voor de nieuwe Uilenbrink
De eerste plannen voor de nieuwe Uilenbrink
Het is zo ver. We mogen de eerste ideeën voor de nieuwe Uilenbrink publiceren! Thomas Vullings van Thomas Architecten uit Den Bosch heeft het eerste ontwerp voor de vernieuwde Uilenbrink gepresenteerd. In de nabije periode zullen deze eerste ideeën/uitgangspunten in samenspraak met de diverse geledingen verder uitgewerkt worden. Thomas Vullings over dit eerste ontwerp: “Het eerste ontwerp voor de nieuw te realiseren Uilenbrink wordt een combinatie van renovatie en nieuwbouw. Zodoende worden de sterke punten van het bestaande gebouw gecombineerd met de sterke punten van een nieuwbouw school. Een vernieuwbouw dus. Het huidige schoolgebouw bestaat uit verschillende bouwtijden en is in het verleden een aantal keer uitgebouwd met nieuwe (nood)lokalen. In het eerste ontwerp worden alleen de ruime en hoge lokalen van de originele bouw uit 1978 behouden om zodoende de unieke ligging van de school, de kleinschaligheid en haar mooie positie aan het water en groen te kunnen behouden. Uiteraard worden daken, vloeren en wanden van deze originele bouw volledig verduurzaamd en voorzien van nieuwe afwerkingen. Om het volledige programma van lokalen en overstroomruimtes kwijt te kunnen zal een nieuw 2-laags volume tegen het gerevitaliseerde deel worden geschoven. Zo ontstaat een vernieuwd en compact schoolgebouw. Dankzij de strategische positie van deze nieuwbouw ontstaan er in de nieuwe situatie twee gescheiden schoolpleinen en veel meer speelruimte en groen rondom het schoolgebouw. Aan zuidoost zijde zal zo mogelijk een nieuwe brug de verbinding maken tussen het nieuwe schoolplein en de wijk. Zo zou ook de entree tot het schoolplein aan noordzijde ontlast kunnen worden. Door het vergroten van het speelplein komt er ook ruimte vrij om het halen en brengen van kinderen beter te organiseren. Het idee is nu om een kiss&ride strook op het terrein van de school te realiseren. Deze zone zal tijdens halen en brengen open zijn om de kinderen af te zetten. Buiten deze uren wordt de kiss&ride zone afgesloten en gebruikt als extra schoolplein voor de kinderen. Het nieuwe schoolgebouw biedt straks veel meer structuur en helderheid voor de leerlingen. Er zijn namelijk duidelijke zichtlijnen dwars door het gebouw heen en alle drie de bouwen krijgen ieder een eigen identiteit. Dat zal worden versterkt door drie sferen die de onder-, midden- en bovenbouw onderscheidend en herkenbaar maken: het hofje (onderbouw), het erf (middenbouw) en de buurt (bovenbouw). Elke bouw zal gekenmerkt worden door een bepaalde mate van geborgenheid, dynamiek, huiselijkheid en bewegingsvrijheid passend bij de leeftijd van de kinderen. In het midden van het gebouw zal een nieuwe prominente tribunetrap de verbinding gaan maken tussen de verschillende bouwen. Dankzij het podium en de koppeling met het speellokaal kan hier het hele jaar door geoefend worden voor nieuwe optredens. Kortom, een nieuw creatief hart voor de school. Het vernieuwde schoolgebouw wordt opgebouwd uit natuurlijke materialen zoals hout en baksteen. De creatieve uitstraling van de school zal straks ook tot uiting komen in de uitstraling van het gebouw. Groene daken, zonnepanelen en een duurzaam warmteopwekking-systeem maken het nieuwe schoolgebouw duurzaam en gereed voor de 21e eeuw.”
7 juni
Lees verder
Kindpark Boekel - Crowdfundingcampagne
Kindpark Boekel - Crowdfundingcampagne
Om het nieuwe schoolplein te kunnen realiseren zoals beoogd, hebben wij financiële ondersteuning nodig vanuit een crowdfundingcampagne. Deze campagne is afgelopen vrijdag online gegaan. Het streefbedrag namens de drie scholen samen (Octopus, Regenboog en Uilenspiegel) is € 10.000,-. Op school zullen we samen met de kinderen aandacht besteden aan de campagne, maar graag ook jullie aandacht hiervoor. Hieronder de informatie: Crowdfundingcampagne voor Kindpark Boekel in de lucht! Een groene en rijke leeromgeving vol met uitdagende speelmogelijkheden! Dat is wat wij willen in Kindpark Boekel. Samen kunnen wij een droom voor Boekel realiseren: een echt Kindpark voor jong en oud! Onze wensen zijn een moestuin om in te leren en te ontmoeten, natuurlijk spelen, een trapveld en een ontmoetingsplek. Kindpark Boekel wordt DÉ ontmoetingsplek van Boekel! Deze gedeelde buitenruimte van Kindcentrum Octopus, OBS Uilenspiegel en Kindcentrum de Regenboog, zal op schooldagen als schoolplein en educatieve ruimte fungeren. Na school en in de vakanties zal het volop gebruikt gaan worden om af te spreken met vriendjes en om dorpsevenementen te laten plaatsvinden. Kortom een plek waar iedereen van jong tot oud elkaar dagelijks ontmoet. Buiten schooltijd zal het Kindpark ook voor sportlessen worden gebruikt door Sporthal de Burcht. Tevens zullen de kinderen van de opvang De Kinderburgt het Kindpark gebruiken. Tenminste, als we samen genoeg geld inzamelen! Doe ook mee! Start je eigen inzamelactie of geef direct jouw bijdrage op: http://www.crowdfundingvoornatuur.nl/kindparkboekel Samen zorgen wij dat onze wensen uitkomen!
17 mei
Lees verder
Springplank - repeteren voor bijzondere auditie
Springplank - repeteren voor bijzondere auditie
Sint-Oedenrode - De leerlingen uit groep 6-7 van Openbare basisschool de Springplank repeteerden de laatste weken wat af. Zij mogen volgende week donderdag auditie doen voor 'Lang leve de muziekshow' in 'Het Speelhuis' in Helmond. We beginnen bij het begin. In 2018 zijn de kinderen naar het Kerstmuziekgala geweest. Dat is het podium voor de Grootste Schoolband van Nederland met als eregast op de tribune Koningin Máxima. De Grootste Schoolband bestaat ieder jaar uit driehonderd kinderen afkomstig uit alle provincies van Nederland. Een paar weken na het bezoekje aan het gala werd juf Evelien benaderd om ook auditie te gaan doen voor het evenement. Na wat overleg wilden de leerlingen wel uitkomen voor hun dorp Sint-Oedenrode. Nu, een aantal maanden na de aanvraag, zijn de leerlingen al door de eerste ronde gekomen met een videoclip. Ronde twee staat voor de deur en de enthousiaste leerlingen zijn volop aan het repeteren. Speciaal voor hun auditie hebben ze een eigen liedje geschreven op een bestaande melodie. Ze trekken alles uit de kast. Op diverse manieren wordt muziek gemaakt. Zo hebben ze de Boomwhackers, bestaande uit Milan, Stan, Yuri, Joep en Diego aangesteld. Zij maken via een plastic holle buis en hun scheenbeschermers op de armen muziek. Nu klinkt dat misschien heel raar, maar volgende week wordt dit in een donkere ruimte met diverse glow-in-the-dark-lichtjes een spektakel. De Bodysounders Ward, Sem, Tim en Duco hebben alvast gezonde spanning. Als aanvulling is er ook nog een gitarist, violist en pianist om het optreden compleet te maken. Je kunt wel concluderen dat deze school een hart voor muziek heeft! In Helmond gaan ze concurreren tegen verschillende scholen uit Noord-Brabant en Noord-Limburg. De commissie van beoordeling zal een aantal dagen erna bekend maken wie er door zijn naar de volgende ronde. Zijn ze door naar ronde drie? Dan mogen ze op bezoek bij Buddy Vedder in het NPO 3-programma 'Lang leve de muziekshow'. Of we kunnen juichen voor een volgende ronde? Dat weten we volgende week pas. Maar meedoen is veel belangrijker dan winnen, toch? bron: www.mooirooi.nl (https://www.mooirooi.nl/nieuws/algemeen/50424/scholieren-repeteren-voor-bijzondere-auditie?redir)
17 mei
Lees verder
Kindpark Boekel technisch opgeleverd
Kindpark Boekel technisch opgeleverd
Afgelopen week is het KindPark Boekel technisch opgeleverd aan Stichting GOO en SAAM*. Er kan gestart worden met inrichten van het gebouw en speelplein. Na de zomer starten obs Uilenspiegel en kindcentrum Regenboog in dit duurzame gebouw aan de Parkweg te Boekel. Het gebouw is gedetailleerd voorbereid met de gebruikers en in samenwerking met architect en aannemers. Hierdoor is de bouw mooi binnen de planning en kostenramingen uitgevoerd. Het KindPark is een voorbeeldproject waar het gaat om de manier van samenwerken met elkaar (gemeente, scholen, opvang, andere gebruikers, architect, aannemers) en duurzaamheid. Tijdens de voorbereidingen werd er met elkaar gekeken naar de manier om een schoon, duurzaam en zoveel mogelijk klimaatneutraal gebouw te maken. In de praktijk betekent dit het aanbrengen van zonnecollectoren op het dak, het opvangen van regenwater voor toiletgebruik en het reguleren van het met een grote opslagtank die zich onder de speelplaats van de school bevindt. Al met al een gebouw en een samenwerking om trots op te zijn.
10 mei
Lees verder
Podcast eerste SAAM inspiratiecafé
Podcast eerste SAAM inspiratiecafé
Hierbij een verslag van het eerste SAAM inspiratiecafé in de vorm van een podcast. De moeite van het beluisteren waard. We zien jullie graag bij een volgend inspiratiecafe! https://soundcloud.com/saamscholen
1 mei
Lees verder
Uitnodiging optreden coverband School's Out
Uitnodiging optreden coverband School's Out
Party-Coverband School's Out heeft op zaterdag 25-05-2019 een speciaal optreden t.b.v. Samenloop voor Hoop van de KWF Kankerbestrijding. Dit optreden vindt plaats op BS de Korenaer (Grindlaan 6 te Oss) van 20:00 uur tot plm. 00:30 uur. Er wordt een kleine vrijwillige bijdrage gevraagd voor de onkosten en € 1,50 per consumptie. De opbrengst is, minus de onkosten, geheel bestemd voor 'Samenloop voor Hoop' van KWF Kankerbestrijding dat gehouden wordt op 22 en 23 juni in Oss. Twee van onze SAAM collega's spelen in deze band en nodigen iedereen uit om te komen. Aanmelden kan via derksinge@hotmail.com. Klik hier om de uitnodiging te bekijken.
17 april
Lees verder
Zoggel zet stap naar kindcentrum
Zoggel zet stap naar kindcentrum
Persbericht - Op dinsdag 16 april 2019 heeft het College van B&W van de gemeente Uden een positief advies uitgebracht over het voornemen tot fuseren van de scholen obs de Brinck en bs Petteflet tot een samenwerkingsschool. Een samenwerkingsschool is het resultaat van een samengaan van scholen van verschillende grondslagen, in dit geval een openbare (obs de brinck) en katholieke (bs Petteflet) school. in de samenwerkingsschool moeten beide grondslagen geborgd worden door middel van een identiteitscommissie. Na de brand eind 2014 van beiden scholen is er in 2017 een prachtig nieuw gebouw betrokken door de twee scholen en kinderopvang Humpie Dumpie. Bart Schoemaker, CvB van Kiem onderwijs en opvang licht toe: ’In 2015 is er uitgebreid gesproken over samengaan van de twee scholen, dat bleek toen te vroeg. In de afgelopen jaren is er veel energie gaan zitten in tijdelijke huisvesting van de kinderen, nieuwbouw en afstemmen met peuteropvang en kinderopvang. Op het moment waarop dat allemaal achter de rug was kwam er ruimte om na te denken over het samengaan van de scholen in Zoggel.’ In de afgelopen jaren is er tussen de scholen en opvang steeds meer samenwerking gegroeid. Beide scholen willen graag doorgroeien naar een integraal kindcentrum (IKC), waarbij er een intensieve samenwerking is tussen opvang en onderwijs. Hiermee ontstaat er een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Edith van Montfort, CvB van SAAM*: Met het vertrek van de directeur op De Brinck ontstond er de mogelijkheid om de aansturing binnen de beide scholen opnieuw te bezien. We stelden voor om Klaske v.d. Berg (directeur van De Petteflet) tevens de directeur van De Brinck te laten zijn. Dit voorstel paste in het streven naar een kindcentrum in Zoggel. We vinden het belangrijk dat er voor ouders iets te kiezen overblijft in Uden. Naast deze samenwerkingsschool, de katholieke scholen van Kiem onderwijs en opvang heeft SAAM* in Uden meerdere openbare scholen. Daarmee bieden we de ouders uit Uden een mooi palet om uit te kiezen.’ ‘Ik vond het mooi dat SAAM* mij vroeg om ook directeur te zijn van de Brinck, daarmee kreeg het proces van samenwerken een versnelling. Daarna hebben we een zorgvuldig proces doorlopen waaruit bleek dat zowel ouders als leraren van beide scholen positief stonden tegenover het samengaan van beide scholen. Vanuit die basis zijn we gaan werken aan een Fusie Effect Rapportage. Ik ben blij met het positieve advies van het college van B&W. We kunnen nu onze focus weer gaan leggen op het bieden van goed onderwijs en goede opvang.‘, aldus Klaske v.d. Berg, directeur van beide scholen.
16 april
Lees verder
Op weg naar ontmoetingsplein Germenzeel
Op weg naar ontmoetingsplein Germenzeel
Er wordt druk gewerkt om het ontmoetingsplein Germenzeel binnenkort te kunnen realiseren. Dat kunt u zien door hier te klikken
16 april
Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren