Nieuws SAAM

Podcast eerste SAAM inspiratiecafé
Podcast eerste SAAM inspiratiecafé
Hierbij een verslag van het eerste SAAM inspiratiecafé in de vorm van een podcast. De moeite van het beluisteren waard. We zien jullie graag bij een volgend inspiratiecafe! https://soundcloud.com/saamscholen
1 mei
Lees verder
Uitnodiging optreden coverband School's Out
Uitnodiging optreden coverband School's Out
Party-Coverband School's Out heeft op zaterdag 25-05-2019 een speciaal optreden t.b.v. Samenloop voor Hoop van de KWF Kankerbestrijding. Dit optreden vindt plaats op BS de Korenaer (Grindlaan 6 te Oss) van 20:00 uur tot plm. 00:30 uur. Er wordt een kleine vrijwillige bijdrage gevraagd voor de onkosten en € 1,50 per consumptie. De opbrengst is, minus de onkosten, geheel bestemd voor 'Samenloop voor Hoop' van KWF Kankerbestrijding dat gehouden wordt op 22 en 23 juni in Oss. Twee van onze SAAM collega's spelen in deze band en nodigen iedereen uit om te komen. Aanmelden kan via derksinge@hotmail.com. Klik hier om de uitnodiging te bekijken.
17 april
Lees verder
Zoggel zet stap naar kindcentrum
Zoggel zet stap naar kindcentrum
Persbericht - Op dinsdag 16 april 2019 heeft het College van B&W van de gemeente Uden een positief advies uitgebracht over het voornemen tot fuseren van de scholen obs de Brinck en bs Petteflet tot een samenwerkingsschool. Een samenwerkingsschool is het resultaat van een samengaan van scholen van verschillende grondslagen, in dit geval een openbare (obs de brinck) en katholieke (bs Petteflet) school. in de samenwerkingsschool moeten beide grondslagen geborgd worden door middel van een identiteitscommissie. Na de brand eind 2014 van beiden scholen is er in 2017 een prachtig nieuw gebouw betrokken door de twee scholen en kinderopvang Humpie Dumpie. Bart Schoemaker, CvB van Kiem onderwijs en opvang licht toe: ’In 2015 is er uitgebreid gesproken over samengaan van de twee scholen, dat bleek toen te vroeg. In de afgelopen jaren is er veel energie gaan zitten in tijdelijke huisvesting van de kinderen, nieuwbouw en afstemmen met peuteropvang en kinderopvang. Op het moment waarop dat allemaal achter de rug was kwam er ruimte om na te denken over het samengaan van de scholen in Zoggel.’ In de afgelopen jaren is er tussen de scholen en opvang steeds meer samenwerking gegroeid. Beide scholen willen graag doorgroeien naar een integraal kindcentrum (IKC), waarbij er een intensieve samenwerking is tussen opvang en onderwijs. Hiermee ontstaat er een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Edith van Montfort, CvB van SAAM*: Met het vertrek van de directeur op De Brinck ontstond er de mogelijkheid om de aansturing binnen de beide scholen opnieuw te bezien. We stelden voor om Klaske v.d. Berg (directeur van De Petteflet) tevens de directeur van De Brinck te laten zijn. Dit voorstel paste in het streven naar een kindcentrum in Zoggel. We vinden het belangrijk dat er voor ouders iets te kiezen overblijft in Uden. Naast deze samenwerkingsschool, de katholieke scholen van Kiem onderwijs en opvang heeft SAAM* in Uden meerdere openbare scholen. Daarmee bieden we de ouders uit Uden een mooi palet om uit te kiezen.’ ‘Ik vond het mooi dat SAAM* mij vroeg om ook directeur te zijn van de Brinck, daarmee kreeg het proces van samenwerken een versnelling. Daarna hebben we een zorgvuldig proces doorlopen waaruit bleek dat zowel ouders als leraren van beide scholen positief stonden tegenover het samengaan van beide scholen. Vanuit die basis zijn we gaan werken aan een Fusie Effect Rapportage. Ik ben blij met het positieve advies van het college van B&W. We kunnen nu onze focus weer gaan leggen op het bieden van goed onderwijs en goede opvang.‘, aldus Klaske v.d. Berg, directeur van beide scholen.
16 april
Lees verder
Op weg naar ontmoetingsplein Germenzeel
Op weg naar ontmoetingsplein Germenzeel
Er wordt druk gewerkt om het ontmoetingsplein Germenzeel binnenkort te kunnen realiseren. Dat kunt u zien door hier te klikken
16 april
Lees verder
OBS De Uilenbrink - vernieuwd schoolgebouw
OBS De Uilenbrink - vernieuwd schoolgebouw
Het huidige schoolgebouw van basisschool de Uilenbrink aan de Melisselaar wordt grondig gerenoveerd en uitgebreid. Het grotendeels uit 1979 daterende schoolgebouw is hard toe aan een update. Daarnaast kampt de school al geruime tijd met een aanzienlijk ruimtetekort. Om de renovatie en uitbreiding zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben het schoolbestuur en de gemeente er samen voor gekozen om alle leerlingen van de Uilenbrink tijdens de verbouwing elders onder te brengen. Om continuïteit van onderwijs en veiligheid voor de leerlingen te waarborgen, om efficiënt te kunnen werken en kosten te besparen. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan de groepen 1 t/m 4 naar 8 lokalen naast basisschool de Bunders aan de Buitendonk. Deze vleugel heeft een aparte ingang en eigen schoolplein voor de jongste kinderen. Samen met de gemeente en buurman- basisschool de Bunders is goed nagedacht over het in goede banen leiden van het halen en brengen van de kinderen en parkeren. De groepen 5 t/m 8 gaan in het komende schooljaar naar het voormalige gebouw van de PABO aan de Deken van Miertstraat. In dit leegstaande gebouw worden 11 groepen gehuisvest. Ook dit gebouw beschikt over een eigen ingang en speelplaats. Planning: Vanaf juni worden allerlei voorbereidende werkzaamheden aan de beide panden uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat het onderwijs op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar van start kan gaan. Naar verwachting zal “de Uilenbrink” om en nabij de 14 maanden (= eind 2020) op twee locaties gehuisvest blijven. Zodra het huidige gebouw gerenoveerd en uitgebreid is, verhuizen alle leerlingen terug naar de Melisselaar om het vernieuwde schoolgebouw in gebruik te nemen. Bron: Gemeente Meierijstad
11 april
Lees verder
Spaans bezoek op OBS De Uilenbrink
Spaans bezoek op OBS De Uilenbrink
Veertien studenten en twee docenten van een pedagogische academie uit Barcelona bezochten de Uilenbrink. Het Maurick College uit Vught heeft een langlopend uitwisselingsprogramma met deze opleiding uit Spanje. Via één van de (ex)medewerkers van De Uilenbrink is enkele jaren geleden gevraagd of de studenten met hun begeleiders een basisschool, de Uilenbrink, mochten bezoeken. Ook deze keer weer een geanimeerd bezoek. Studenten zijn door Francis Relou (ouder van school en docent Spaans) en Kees Hoevenaars (directeur van de school) weer geïnformeerd over het Nederlandse onderwijssysteem en de Uilenbrink. Ook heeft men de school in praktijk kunnen zien en kunnen genieten van de lunch met allerlei specifiek Nederlandse zoetigheden en hartigheden. Kortom, weer een geslaagd bezoek.
9 april
Lees verder
Expositie OBS De Uilenbrink
Expositie OBS De Uilenbrink
Vrijdag 5 april was het weer een grandioos evenement aan de Melisselaar! Menigeen die het schoolplein betrad werd verwelkomd door prachtige kunstwerken gecreëerd door alle leeftijden van deze basisschool. In een aantal weken is door de kinderen onderzocht hoe zij hun kunstwerk het best konden laten zien. Tijdens de lessen was er volop aandacht voor reflectie: waarom kies ik hiervoor? Wat zegt dit over mij? En over jou? Het weer deed goed mee zodat niet alleen binnen maar ook buiten de expositie in een optimaal goede sfeer verliep. Trots kijken we terug!
9 april
Lees verder
OBS De Cirkel viert zilveren jubileum
OBS De Cirkel viert zilveren jubileum
UDEN - Openbare Basisschool De Cirkel in Uden bestaat deze week 25 jaar en dat werd dinsdagochtend gevierd met een feestelijke opening. “Het is een heel bijzonder moment”, vertelt Anke van der Lee, directeur van De Cirkel. Naast de kinderen en de vele ouders was ook wethouder Van Heeswijk en de eerste directeur van De Cirkel, Eugène van Hoorn, aanwezig. “Mooi om te zien hoe deze school zich heeft ontwikkeld afgelopen jaren”, vertelt Van Hoorn. Door uitbreidingsplannen van de gemeente ontstond er 25 jaar geleden ook behoefte aan onderwijs. “We zijn toen gestart met acht leerlingen. Zelf gaf ik les in groep 3-4 en 7-8”, vertelt Van Hoorn. Doordat de plannen destijds wat vertraging opliep was de school eerder klaar dan de wijk. “Je zag dat er gebouwd werd rondom school, zowel particulieren als de woningbouwvereniging. Maar ook dat mensen tijdelijk leefden in campers en toen konden de kinderen nog spelen op de Wislaan”, lacht Van Hoorn. Sinds die tijd heeft de school zich flink doorontwikkeld. "We zijn een kleine school en iedereen kent elkaar. We verbinden het jonge kind met het oudere kind en wat 25 jaar gelden belangrijk was is het nu eigenlijk ook nog. Je wilt het beste voor het kind en je probeert het kind op een mooie manier tot leren te laten komen", aldus Anke van der Lee. bron: www.dtvuden.nl https://www.dtvuden.nl/zilveren-jubilieum-voor-obs-de-cirkel/content/item?1127297
2 april
Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren