SAAM* nieuws

Volleybalspeler vd Goor verrast basisschool
Volleybalspeler vd Goor verrast basisschool
Niemand minder dan oud-leerling van de basisschool Bas van de Goor kwam donderdagochtend een volleybalclinic geven op De Korenaer in Oss. Lees de rest van dit nieuwartikel door hier te klikken.
29 januari
Lees verder
Co-creatie op OBS De Bolderik
Co-creatie op OBS De Bolderik
Ieder kind is uniek, authentiek en iedere dag in ontwikkeling. OBS De Bolderik creëert samen (co-creatie) met Kunstbalie en Team Ubavka een unieke driehoek, die kinderen aanzet tot bewustwording vanuit de eigen kwaliteiten. Het ontstaan van deze bewustwording bij kinderen vanuit kunstdisciplines, die gerelateerd zijn aan het onderwijsprogramma, leidt tot echt kind kunnen en mogen zijn, dat gebruik maakt van al haar talenten. Kinderen, ouders en leerkrachten worden betrokken zodat de bewustwording duurzaam kan beklijven. Door samen te creëren kun je veel meer, word je sterker en meer zichtbaar, kun je nog beter op eigen benen staan. Driehoek Directeur Margot van Uden geeft aan: ‘Vanuit onze gezamenlijke visie "Word de beste versie van jezelf in verbondenheid met je omgeving" is in samenwerking met Kunstbalie en Team Ubavka een driehoek gerealiseerd van onderwijs, kunst en bewustwording. Dit is een sterke, unieke driehoek voor een emotionele, gezonde groei van kinderen naar zichzelf, de ander en daarmee naar de totale maatschappij. Op De Bolderik ontwerpen leerkrachten hun eigen lessen en staat betekenisvol leren vanuit kernconcepten centraal. Het team ging vorig schooljaar aan de slag met Educatief Repertoire. Educatief Repertoire gaat uit van de leraar als inspirerend persoon die vanuit zijn pedagogisch en didactisch handelen op een krachtige manier de verwondering en verbeelding van het kind aanspreekt en de kinderen laat fantaseren, associëren en creatief nadenken. Ook liepen er twee pilots: een pilot in groep 7 met bewustwordingslessen waarbij via creatieve opdrachten wordt gereflecteerd op jezelf in relatie tot de wereld om je heen en een pilot van het Cultureel Zelfportret, een digitaal volginstrument van de culturele ontwikkeling van leerlingen. Hierop wordt nu een vervolg gegeven, waardoor het steeds meer verankerd wordt in het onderwijsaanbod van De Bolderik. 7-stappenplan Team Ubavka hanteert een 7-stappenplan voor een groei in bewustwording, versterkt door 6 componenten die telkens in de 7-stappen meebewegen. Volledig op maat kan kunst ingezet worden op elk niveau en elke leeftijd. De kunstuitingen maken zichtbaar wat van binnen in het kind leeft. Door het gemaakte werk samen te bespreken en daar verdiepingswoorden bij te gebruiken, kan taal gegeven worden aan dat wat onbewust in het kind speelt. Kunstbalie ondersteunt vanuit De Cultuur Loper deze duurzame samenwerking (co-creatie) tussen het onderwijs en de culturele omgeving. Kunstbalie zag op De Bolderik een mooie kans om zijn visie op co-creatie in de praktijk te brengen en te volgen.
25 januari
Lees verder
Speeches SAAM
Speeches SAAM
Speech van Edith van Montfort: Ik stel Sandra en mijzelf even voor als de collega’s van Bestuur. Let op dat is geen typefout, zo willen we werken. Fijne kinderen van veel van onze scholen: super dat jullie hier zijn. Want eerlijk is eerlijk, dat jullie je fijn voelen op school samen met andere kinderen. Dat jullie mogen ontdekken waar je goed in bent. Dat wij jullie wijsheid zien. Dat jullie willen knokken voor de dingen die je wat moeilijker vindt. Dat is waar het ons om gaat! Altijd al. En nu met nog meer scholen SAAM. Van harte welkom voor jullie dus. Onze kleine bazen! Ook een heel hartelijk welkom voor lieve collega’s SAAM*. Dat jullie iedere dag het beste van jezelf inzetten voor moois in al die scholen met al die kinderen is prachtig. En hoe mooi dat er ook veel gasten hier zijn om samen met ons SAAM* vandaag officieel te openen. We werkten natuurlijk al langer samen, ook met jullie. En zo zijn we nu op De Evenaar: onze eerste samenwerkingsschool. Fijn dat jullie er zijn. Vol blijdschap gaan we jullie allen laten zien welk beeldmerk ons keurmerk wordt. Het keurmerk van onderwijs dat deugt op al die zo mooi verschillende scholen. Scholen waar je gezien wordt. Waar je mag zijn wie je bent. Scholen waar we zijn wat we zeggen. Waar je ruimte en richting ervaart. Waar we stralen en schitteren. Waar we samen plezier hebben in ons werk. We zien graag samen met jullie uit naar de toekomst. Wij zijn SAAM*. Ons laatste, maar stiekempjes super belangrijke, welkom is voor Arnold Jonk. Hoofdinspecteur Primair Onderwijs, plaatsvervangend inspecteur generaal. Naast die kleine bazen toch wel zo’n beetje de grootste baas van het onderwijs. Arnold dikke dank dat je er bent om samen met kinderen SAAM* te openen. Vanzelfsprekend omdat jij zo’n belangrijke positie bekleed in het Nederlandse onderwijs, maar bovenal omdat jij, ook persoonlijk, letterlijk en figuurlijk staat voor kinderen. Voor het recht dat zij hebben op goed onderwijs, allemaal. Voor gelijke kansen. En dat wij - mensen met volop kansen - daar gewoon ons stinkende best voor moeten doen. Een prachtige opdracht die SAAM* graag én vol overtuiging aangaat. Evenals je verzoek om pleegouderschap ook hier vandaag extra onder de aandacht te brengen. Er zijn veel kinderen die ons extra nodig hebben. Wij gunnen hen ook een thuis, SAAM*. Met groot respect geef ik nu graag het woord aan jou én de kinderen. Speech van Arnold Jonk: Dank voor de uitnodiging! De aanleiding voor dit feest is de fusie tussen twee schoolbesturen. Dat klinkt natuurlijk best wel saai, en het hele proces om dat voor elkaar te krijgen, moet ook vaak behoorlijk saai geweest zijn. Denk ik zomaar, Edith en Sandra? De vraag is dan: waarom zou je dat doen? Wat hebben leerlingen, leraren en ouders eraan? Wie de krant leest, wie naar het journaal kijkt, op internet vertoeft, ziet veel conflict. Kleine verschillen worden eindeloos opgepompt. Een van de dingen die je dan kan doen, is jezelf ook gaan oppompen. Jezelf sterker maken, zodat je conflicten eerder wint. Dat gaan al die anderen ook doen. En dan komen steeds grotere en sterkere mensen en organisaties tegenover elkaar staan. Als van die sumoworstelaars die tegen elkaar aanduwen. Er wordt een hoop kracht verbruikt, steeds meer, maar niemand schiet er iets mee op. En maar blijven eten, en maar groter worden. Want die ander doet dat ook. En je mag natuurlijk niet verliezen. Als dat de reden is om te fuseren, dan ben je onderdeel van het probleem en niet van de oplossing. Dus als ik volgend jaar van mijn collega’s hoor dat het heel goed gaat met SAAM. Want ze krijgen altijd hun zin. Ze zijn de aantrekkelijkste werkgever in de regio, dus het lerarentekort speelt daar het minst. Ze zitten in de mooiste gebouwen, want ze weten de weg naar de gemeenten steeds beter te vinden. En ook in het samenwerkingsverband spelen ze nu ineens de boventoon. Als ik dat soort dingen hoor, dan zou ik teleurgesteld zijn. Gebruik je je kracht om te winnen? Om jezelf er beter van te maken? Om het zelf goed of zo makkelijk mogelijk te hebben. Of gebruik je je kracht om te helpen? Gebruik je zwaardere stem om op een collega te wijzen, waar rekening gehouden moet worden. Gebruik je je invloed ook om wachtlijsten in de jeugdzorg indringend te agenderen? Om het voortouw te nemen in regio, om arbeidsmarktproblemen op te lossen? Dat zou heel mooi zijn. Het sterkste en populairste kind in de klas heeft een grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat niemand gepest wordt. De meest ervaren docent kan zijn collega’s het beste helpen. De beste schoolleider is het meest geschikt voor de moeilijkste school. En dat geldt natuurlijk voor besturen ook. Dat is ook de reden dat ik vandaag ook aandacht vraag voor pleegzorg. Met veel kinderen gaat het goed, met veel gezinnen gaat het goed. Daar kan en mag je dankbaar voor zijn, en het kan het ook het moment zijn dat je denkt: ‘he, met ons gaat het goed en daarmee heb ik ruimte om iemand anders te helpen, die die hulp nodig heeft’. Er zijn kinderen die die hulp nodig hebben. En als op iedere school een paar ouders dat wil doen, zijn we in Nederland van een maatschappelijk probleem af. En het levert kinderen allemaal bonusbroers en bonuszusjes op. En hoe leuk is dat? (Zo noemen ze dat in Zweden. Niet stiefkinderen, stiefmoeder, of pleegzus of -broer. Maar bonusmoeder, bonusvader, bonuskind, enzo. Vind ik veel leuker, dus dat probeer ik in NL te verspreiden.) Dus dat is mijn nieuwjaarswens voor jullie allemaal. Gebruik je kracht voor anderen. Dat is mijn opdracht voor jullie. En als ik jullie een beetje ken, gaan jullie daar glansrijk voor slagen. En daar wens ik jullie dan ook ontzettend veel geluk mee! Speech van Sandra Beuving: Bedankt Arnold voor je mooie woorden en bedankt kinderen voor het maken van die prachtige puzzel... een eerste kijk op ons nieuwe beeldmerk. Wij zijn er trots op! Een beeldmerk dat we samen de collega’s van Saus en met Arjan, Vera, Barbara, Erwin en Edith hebben gemaakt. Fijn dat jullie, kinderen van alle scholen, ons wilden helpen bij de start van SAAM*. Zoals Edith al vertelde jullie zijn voor ons belangrijk. Het kind is onze leidraad én ieder kind is onze opdracht. Het werken met kinderen en de kwaliteitseisen die je daaraan stelt, vormen samen ons kompas. Wij werken SAAM* in een grote regio... In Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden. Fijn om te zien dat er vanuit de gemeente ook een aantal wethouders aanwezig zijn. Wij weten dat de wethouders in onze regio zich verbonden voelen aan het onderwijs op onze scholen. Bedankt voor de fijne samenwerking. Wij werken in alle dorpen en wijken samen met diverse partners. Velen van hen zijn er vandaag ook. En Arnold, dat samenwerken doen we inderdaad niet om groter en sterker te zijn, maar om samen er elke dag weer voor te zorgen dat opvang en onderwijs voor alle kinderen in de regio georganiseerd wordt. Dank daarvoor aan alle partners waarmee we samenwerken. We hebben in de afgelopen maanden hard gewerkt aan de start van SAAM*. In de volgende animatie laten we jullie vol blijdschap zien waar SAAM* voor staat! Wij zijn SAAM*
9 januari
Lees verder
SKBO en OOG verder als SAAM
SKBO en OOG verder als SAAM
SKBO en OOG verder als SAAM: Op feestelijke wijze zijn vandaag de SAAM scholen gestart. Daarmee is de fusie tussen het katholieke SKBO en openbare OOG een feit. SAAM is een samenwerkingsbestuur met katholieke, openbare en samenwerkingsscholen. De officiële start vierden we bij de Evenaar in Oss, een samenwerkingsschool. Leerlingen maakten samen een grote puzzel, waarop het nieuwe beeldmerk zichtbaar werd. Arnold Jonk, de hoofdinspecteur primair onderwijs, heeft de officiële start van SAAM en de opening door onze kleine bazen mooi ondersteund. Op alle 29 SAAM scholen is het nieuwe beeldmerk onthuld en vierden collega’s en leerlingen feest met taart en limonade. Wij zijn SAAM In Oss, Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad en Uden werken 29 scholen (647 collega’s en 6689 kinderen) SAAM. Bij SAAM scholen staat samen ontdekken, maken en leren centraal. Iedere school geeft daar op zijn eigen wijze invulling aan. SAAM scholen zijn katholiek, openbaar of iets daartussen. Iedereen is welkom op onze scholen. Wij werken SAAM met onze partners in de wijk aan onderwijs dat deugt. Wij zijn SAAM! Waarom SAAM? De afgelopen jaren hebben de besturen en de collega’s van OOG en SKBO al nauw samengewerkt. Die samenwerking leverde voordelen op. SAAM we nog beter werk maken van onze opdracht: het best mogelijk onderwijs aan alle kinderen geven op al onze 29 scholen. Voor de kinderen en hun ouders verandert er feitelijk niet veel. Elke school houdt zijn eigen grondslag en concept en is er ruimte voor samenwerkingsscholen. Door de fusie stijgt het gemiddelde aantal leerlingen per school. De kleine scholen krijgen daarmee betere perspectieven om te blijven bestaan. Iedere dag opnieuw onderwijs dat deugt. “Wij hebben voor SAAM gekozen omdat wij erin geloven dat je onderwijs samen maakt. Dat doe je samen met kinderen, ouders, collega’s en partners in de wijk.”, vertelt Sandra Beuving, collega-bestuurder. “De SAAM scholen vormen een prachtig palet. Binnen SAAM heeft iedere school zijn eigen kleur. Wij zijn trots op de vele concepten die wij kinderen en ouders bieden. Bij SAAM werken wij aan onderwijs dat deugt”, vult Edith van Montfort, collega-bestuurder van SAAM scholen aan.
8 januari
Lees verder
Nieuwe directeur OBS De Cirkel
Nieuwe directeur OBS De Cirkel
Op OBS De Cirkel is een nieuwe directeur aangesteld: Anke van der Lee. Wij wensen haar veel succes.
20 december
Lees verder
Wij maken SAAM...
Wij maken SAAM...
De nieuwe naam en het logo van onze stichting zijn gelanceerd. Hoe is verloopt zo'n proces? Volg hier ons onlinemagazine met een overzicht.
19 december
Lees verder
Kindcentrum: Palster, Camelot en Boemerang
Kindcentrum: Palster, Camelot en Boemerang
In de Udense wijk Germenzeel werken de besturen van scholenkoepels Kiem en OOG en kinderopvang Kanteel aan een nieuw kindcentrum. Het gaat om het nieuwbouwproject van de basisscholen De Palster van Kiem, Camelot van OOG en kinderopvang Boemerang van Kanteel. Hiervoor hebben ze gezamenlijk een bestuurlijk kader gemaakt en ondertekend. Een kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar, waar zij de dag doorbrengen om te leren, spelen, sporten, ontwikkelen en ontmoeten. De drie partners delen één gezamenlijke pedagogische visie. Het Kindcentrum is ook een ontmoetingsplek in de wijk waar kinderen en volwassenen elkaar overdag en ‘s avonds tegenkomen. De teams van Boemerang, Palster en Camelot trekken samen op in dit proces. Op 6 december hebben ze een gezamenlijke studiedag. Bron: Brabants Dagblad.
18 december
Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren