Verplichte formaliteiten

Laten zien dat we zijn wat we zeggen is een belangrijk uitgangspunt van SAAM*. Liefst doen we dat op onze eigen wijze. En waar het nodig is doen we dat op een door anderen bepaalde wijze. En dan sluiten we aan bij wat we ook zeggen Minder is meer, diepgang boven oppervlakkigheid: we zijn kritisch op beleid en protocollen. De wet, cao en specifieke regelgeving bieden de kaders voor ons werk. We zoeken balans tussen mogen en moeten. 
Over dat moeten: als onderwijsorganisatie hebben we te voldoen aan een aantal verplichtingen. Om volgens bepaalde vastgestelde kaders verantwoording af te leggen over dat wat we doen. Of aan wettelijke kaders te voldoen. Van niet alles dat vereist is, zien we het nut. Maar dat betekent niet dat we ons niet willen verantwoorden. Wat moet doen we goed. Waar we ons eigen verhaal kunnen vertellen, doen we dat (zie de webpagina Verantwoording).
Documenten die voor anderen nodig zijn, vind je hieronder.

  SAAM* bestuursreglement

  SAAM* integer handelen

  SAAM* klokkenluidersregeling

  SAAM*statuten

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren