Nieuws SAAM

Uilenbrink: Pand Pabo weer in gebruik
Uilenbrink: Pand Pabo weer in gebruik
VEGHEL - Er klinkt weer gelach en gegil in de gangen van het voormalige Pabo-gebouw in Veghel, in de schoolbankjes zitten weer leerlingen, de kasten zijn gevuld en voor de klas vertellen juffen en meesters over het komende schooljaar. Er zit deze eerste schooldag weer leven in het karakteristieke schoolgebouw aan de Deken van Mierstraat in Veghel. Al is het maar voor tijdelijk. De bovenbouwleerlingen van de Uilenbrink in Veghel zijn massaal op de fiets gekomen deze eerste schooldag. De fietsenstalling is bíjna te klein. Het schoolplein is versierd met vlaggetjes en ballonnen. Buiten kletsen ouders nog even na. Sommigen hebben zelf in het gebouw op school gezeten, net als sommige leerkrachten die er naar de Pabo zijn gegaan. Sinds de verhuizing van de Veghelse lerarenopleiding in 2012/2013 naar de Muntelaar stond het schoolgebouw leeg. Veghels grootste basisschool De Uilenbrink maakt er handig gebruik van nu de eigen school aan de Melisselaar gesloopt en vernieuwd wordt. De bovenbouw, elf groepen 5 tot en met 8, neemt tijdelijk zijn intrek in het pand, terwijl de onderbouw is ondergebracht in acht leegstaande lokalen naast basisschool De Bunders. Het Pabo gebouw heeft een eigen ingang en een speelplaats, een lokaal voor handvaardigheid en de leerlingen mogen de theaterzaal in het kloostercomplex gebruiken. Voor de zomervakantie kregen de leerlingen alvast een rondleiding om kennis te maken met het pand waar ze naar verwachting tot januari 2021 zullen blijven. Dan verruilen de leerlingen oud en nostalgisch aan de Deken van Miertstraat voor fonkelnieuw, energieneutraal en hypermodern aan de Melissselaar. In het oude Pabo pand start tegen die tijd huiswerkbegeleiding. bron: Brabants Dagblad https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/pand-pabo-in-veghel-weer-in-gebruik-eerste-schooldag-voor-kinderen-van-de-uilenbrink~aed9d5ce/
20 augustus
Lees verder
Uilenbrink: Laatste keer lied op schoolplein
Uilenbrink: Laatste keer lied op schoolplein
VEGHEL - Voor heel veel basisschoolleerlingen in de regio is de vakantie vandaag al begonnen. Bij basisschool de Uilenbrink in Veghel betekent dit ook echt een afscheid van de school. Want die gaat grotendeels tegen de vlakte. Vandaag zongen de kinderen daarom nog voor een laatste keer het schoollied op het schoolplein. De grootste school van Veghel groeit uit zijn jasje. Daarom wordt een deel van de Uilenbrink aan de Melisselaar gesloopt om plaatst te maken voor nieuwbouw en een deel van het gedateerde gebouw uit 1979 wordt gerenoveerd. Een grote operatie, die na de bouwvak start. In het jaar dat bouwvakkers de school bezetten gaan de leerlingen naar elders. En wel verdeeld over twee locaties in Veghel. Daar mochten de kinderen vandaag alvast een kijkje nemen, zodat ze zonder angst voor het onbekende aan hun vakantie kunnen beginnen. Naar het klooster en de Bunders De onderbouw (de kinderen uit de groepen 1 tot en met 4) gaat naar acht lokalen naast basisschool De Bunders aan de Buitendonk, op de plek waar voorheen kinderopvang Smallsteps zat. De bovenbouw (groep 5 tot en met 8) neemt tijdelijk zijn intrek in het voormalige gebouw van de PABO aan de Deken van Miertstraat. In dit leegstaande gebouw bij het klooster van de zusters Franciscanessen worden elf groepen gehuisvest. Het gebouw heeft een eigen ingang en een speelplaats, een lokaal voor handvaardigheid en de leerlingen mogen de theaterzaal in het kloostercomplex gebruiken. Deze donderdag kregen de kinderen een rondleiding door hun nieuwe, tijdelijke scholen en met een ijsje toe struinden ze terug naar de Uilenbrink, waar ze de school zoals ze die nu kennen nog één keer massaal toezongen. Daarna was het tassen pakken en rap naar huis. Waar de leerlingen een dagje eerder met vakantie mochten dan normaal, betekent de verbouwing voor de leerkrachten juist enkele dagen langer doorwerken. Vanmiddag, morgen, maandag en dinsdag moet alles uit de lokalen worden ingepakt en verhuisd. Als die klus geklaard is, kunnen ook de leerkrachten aan een welverdiende vakantie beginnen. Over ruim een jaar weer terug De verwachting is dat de verbouwing van de Uilenbrink meer dan een jaar gaat duren, tot januari 2021. Daarna verhuizen alle leerlingen terug naar de Melisselaar. De nieuwe school biedt volgens architect Thomas Vullings van Thomas Architecten uit Den Bosch straks veel meer structuur en helderheid voor de leerlingen dan het huidige pand. Er komen twee gescheiden schoolpleinen, meer speelruimte en groen rondom het schoolgebouw, en een nieuwe brug als entree naar de school. Door het vergroten van het speelplein komt er ruimte vrij om het halen en brengen van kinderen beter te organiseren met een speciale kiss & ride strook die ook afgesloten kan worden. Het schoolgebouw krijgt daken met beplanting, zonnepanelen en een duurzaam warmteopwekking-systeem. bron: Brabants Dagblad https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/schoollied-klinkt-voor-laatste-keer-op-het-schoolplein-van-de-uilenbrink~a4aae44f/
9 juli
Lees verder
Bestuursinspectie SAAM*: Het zit erop!
Bestuursinspectie SAAM*: Het zit erop!
#850bloemengingenalonderwegnaaraldietoppersvanSAAM* Op 9 mei jl. is het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de kwaliteit van SAAM* gestart met een bestuursgesprek. De voorbije weken zijn er vervolgens op 10 van onze scholen verificatieonderzoeken uitgevoerd. Op 19 juni is de intensieve periode van laten ZIEN van wie we (willen) ZIJN met een prachtige onderzoeksdag afgerond. Ronduit indrukwekkend hoeveel professionals met goed gemoed en daadkracht stonden voor de kwaliteit van hun werk, voor hun school, voor ons SAAM*. Top dat de inspectie dat ook echt gezien heeft! Vandaag hebben we het oordeel van de inspectie ontvangen: Kwaliteitszorg: goed Kwaliteitscultuur: goed Verantwoording en dialoog: goed #enfinancieelisdeboelookgewoonmooioporde Vol vrolijkheid, optimisme en met geduld én solidariteit werken we door aan onze prachtige maatschappelijke verantwoordelijkheid: Goed onderwijs & Opvang voor al die kinderen die aan ons worden toevertrouwd. Daar hebben ze recht op!
26 juni
Lees verder
Veilig op wegles bij de Klimboom
Veilig op wegles bij de Klimboom
UDEN | Leerlingen van OBS De Klimboom kregen afgelopen dinsdag de Veilig op Wegles. De les werd uitgevoerd door een team van SUEZ Nederland. SUEZ Recycling and Recovery Netherlands is specialist in afval- en grondstoffenmanagement. Waar kinderen en grote voertuigen elkaar ontmoeten, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Daarom is voorlichting letterlijk van levensbelang, met name aan de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: kinderen. Om kinderen bewust te maken van de mogelijke gevaren van het verkeer hebben Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer Nederland (VVN) een les ontwikkeld waarin leerlingen van groep 7 en groep 8 van het basisonderwijs kennismaken met vrachtauto's. Het dodehoekproject 'Veilig op Weg' bestaat uit een theorie- en een praktijkles. De theorieles wordt gegeven aan de hand van een online film in de klas. Daarna gaan de leerlingen naar buiten waar de Veilig op Wegvrachtauto klaar staat voor de praktijkles. Achter het stuur van een vrachtauto besef je pas hoe belangrijk het is om als fietser uit de dode hoek te blijven. De twee vuistregels 'blijf rechts en ruim achter een vrachtauto en houd minstens drie meter afstand' zijn daarbij heel belangrijk. Ieder jaar zijn er in het verkeer een aantal ongelukken in de dode hoek te betreuren. Vooral scholieren zijn een kwetsbare groep in het verkeer. 'Veilig op Weg' is het grootste dode hoek lesproject in Nederland en uniek in Europa. Jaarlijks worden door TLN, VVN en alle Veilig op Weg partners, zo'n 1500 basisscholen bezocht. Meer weten? Kijk op www.veilig-op-weg.nl. bron: www.kliknieuws.nl https://www.kliknieuws.nl/regio/uden/onderwijs/154033/veilig-op-wegles-bij-obs-de-klimboom))?fromplista
24 juni
Lees verder
Een dagje mee besturen
Een dagje mee besturen
Hoe vaak krijg je de kans een dagje mee te besturen? Naar aanleiding van een Twitter-bericht wie er graag een dagje mee willen besturen, hebben wij deze kans met beide handen aangegrepen! We mochten meelopen op de onderzoeksdag van de inspectie. Tijdens deze dag hebben we de kans gekregen om bij de gesprekken van de inspecteurs met alle geledingen aan te sluiten. Van dagelijks bestuur, HR tot raad van toezicht. We zijn onder de indruk van alle geledingen en dan vooral de passie en het SAAM* gevoel wat wij deze dag gevoeld en ervaren hebben. Er gebeuren zoveel mooie dingen binnen de organisatie SAAM*! Ook tussen de bedrijven door hebben Edith en Sandra ons de kans gegeven om met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die hen bezig houden, maar zij hebben ook de tijd genomen om onze vragen te beantwoorden. Deze dag kunnen we samenvatten in drie woorden; Boeiend, leerzaam, inspirerend! Bedankt voor deze ontzettend mooie kans en transparantie! Met heel veel plezier hebben we deze dag doorlopen! Inge Smits en Inge van Mook- Klein Douwel
20 juni
Lees verder
€7000,- voor behandeling borstkanker
€7000,- voor behandeling borstkanker
De tienjarige Justin de Wit uit Veghel organiseerde met zijn school, De Uilenbrink in Veghel, een sponsorloop waarbij een groot deel van de opbrengst ten goede komt aan de Breast Care Foundation. Eerder hield Justin een spreekbeurt voor scholen uit de buurt over borstkanker in het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ), waar zijn moeder behandeld werd. Hij bakte cakejes die hij verkocht. Met de opbrengst werden voor kinderen van moeders met borstkanker informatieboekjes gekocht. Justin zit in groep 7 en is de jongste ambassadeur van het AMZ en de Breast Care Foundation. Met de sponsorloop haalde hij met zijn school een bedrag op van 5.500 euro voor de Foundation. Ook werd er door een ouder nog een extra donatie gedaan van 1500 euro. Dat bedrag is hard nodig om de gespecialiseerde (na)zorg te blijven verbeteren. In totaal haalden de kinderen van de Veghelse basisschool 11.000 op. De andere 5.500 gaat naar een nieuw speeltoestel (de school wordt binnenkort grond verbouwd red.). De Uilenbrink en het AMZ zijn allebei enorm trots op Justin en de andere kinderen. Breast Care Foundation De belangrijkste vertaling van de doelstellingen van de Breast Care Foundation is om bij te dragen aan gespecialiseerde, excellente borstkankerzorg met geïntegreerde (na)zorg in een healing environment, aan verhogen overlevingskansen door vroegdetectie, aan beschikbaar stellen van kennis en data en maximale kans op deelname aan wetenschappelijk onderzoek. bron: www.kliknieuws.nl https://www.kliknieuws.nl/regio/stadskrantveghel/algemeen/153916/justin-haalt-zevenduizend-euro-op-voor-behandeling-borstkanker-
20 juni
Lees verder
Kijkje in de keuken van het bestuur.....
Kijkje in de keuken van het bestuur.....
Bestuurders gaan regelmatig kijken op een school of in de klas. Elke keer weer leerzaam om de diversiteit van onderwijs met eigen ogen te zien. Elke school, elke leraar, elke klas en elk kind is uniek, dat maakt onderwijs zo’n mooie sector! Ieder draagt op zijn manier bij aan dat onderwijs. Bij SAAM* maken we geen onderscheid tussen kinderen, ouders, leraren, directeuren en anderen, de mens staat centraal en niet de functie. Dus riepen we leraren op om ook een keer bij het bestuur ‘in de klas’ te komen kijken. Dat leverde twee mooie dagen en veel wederzijdse inspiratie op. Op 19 juni zijn er twee van onze collega’s die meekijken tijdens de afsluitende dag van onderwijsinspectie bij SAAM*. 11 juni: Werken bij stichting SAAM* scholen betekent werken bij een stichting die transparantie hoog in het vaandel heeft staan. Vandaar dat collega's van bestuur, Sandra Beuving en Edith van Montfort, collega's de gelegenheid boden om een dagje "mee te besturen". Vanuit onze opleiding tot Basisbekwaam Schoolleider hebben wij deze kans met beide handen aangegrepen en zijn wij op 11 juni Sandra's schaduw geweest. We zijn aanwezig geweest bij een scholenbezoek (De Blinkerd), een terugkoppeling van een verificatiebezoek (De Bolderik) en een MT vergadering. Wat tijdens deze afwisselende dag opviel, was vooral het snelle schakelen dat nodig was om bij de verschillende onderdelen die op de agenda stonden adequaat te reageren. Een goed gesprek met een schoolleider werd vlot gevolgd door een aantal klassenbezoeken en na de lunch stond een gesprek met de inspectie op het programma. Ook tijdens deze dag was de transparantie duidelijk merkbaar in alle geledingen en waren alle onderwerpen bespreekbaar. Er werden vragen gesteld aan ons, maar ook tijdens de verschillende bezoeken op de scholen stelde Sandra vragen aan teamleden en directeuren. Er zijn duidelijke standpunten ten aanzien van bepaalde onderwerpen op stichtingsniveau. Toch krijgen alle scholen veel ruimte voor eigen inbreng. Kortom, een topdag, mooi inkijkje in het werk van een bestuurder en veel geleerd: Zo doen wij dat SAAM*. Dank! Moniek en Dorien 12 juni: Een dagje ruilen van baan....het begon met een tweet op twitter. Woensdag 12 juni ruilden Edith en ik van werkplek. Ik ging een dag met Sandra op pad, in mantelpak en op hakken, en Edith nam mijn groep 4 over, in spijkerbroek! Waarom? Gewoon om eens te kijken hoe een dag als bestuurder gevuld is, wat gebeurt er allemaal aan de achterkant van mijn werk. Ik ben verrast! Wat een diversiteit op één dag, waar huisvesting en bouwprojecten de rode draad waren. Wat moesten we schakelen van het ene gesprek naar het andere. Met een aantal dezelfde mensen om tafel, op verschillende plekken, over totaal verschillende zaken. Mijn hoofd duizelde...huh? Waar zaten we nu ook weer, waarvoor?? Mooie gesprekken met leidinggevenden, wat een openheid en vertrouwen in elkaar heb ik gezien. Overal voelde ik me welkom! En ....... er zijn ook overeenkomsten met mijn werk want dat schakelen...dat doe ik ook continu. In de klas, van les naar les, op reacties van kinderen, gebeurtenissen. En ook op teamniveau, onderling in gesprek, mail, parallel-overleg, overleg over de volgende dag enzovoort, enzovoort..... Kortom, een mooie dag, een leuke ervaring. Ik zeg DOEN! Maar...blij dat ik weer terug was in mijn vertrouwde omgeving....groep 4 van Het Molenveld. Je bent van harte welkom! Kom gerust eens kijken! Wat leren en werken doen we SAAM. Suzanne
17 juni
Lees verder
Nicolaas - Avond4daagse
Nicolaas - Avond4daagse
De Avond4daagse is een evenement voor jong en oud. Je kunt verschillende routes wandelen van 5, 10 of 25 km. Het is leuk om in de organisatie van school te zitten. ( Ouderraad van de Nicolaas ). Hierdoor zie je de wandelaars en heb je contact met de organisatie. (De Kako) De kinderen melden zich met hun ouders bij de beginpost van de Nicolaasschool en krijgen de route mee die ze wandelen. Op de tussenpost, waar ook limonade gehaald kan worden bij de Kako, staan er leden van de ouderraad om iets lekkers te geven aan de wandelaars van de Nicolaasschool. Ook krijgen ze op de stempelkaart een letter/ cijfer waar ze een woord mee kunnen vormen. Iedere dag dat ze wandelen zie je blije gezichten en daar word ik ook blij van. De kinderen worden ook blij als ze mysterie guests zien en herkennen. Als ouderraad lid ben ik zeer blij met deze bijdrage. Iedere dag hopen op goed weer! En als het wandelen doorgaat zijn we allemaal blij. Aan het einde van avond4daagse krijgen de kinderen een medaille uitgereikt door onze directeur meneer Huub. En trots dat de kinderen zijn! En dat vind ik leuk aan dit evenement. Laura van Lent namens de OR van de Nicolaas.
7 juni
Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren