SAAM* nieuws

Open dag Veghelse SAAM scholen
Open dag Veghelse SAAM scholen
7 januari
Lees verder
OBS De Cirkel is trots!
OBS De Cirkel is trots!
Tevredenheidsonderzoek kinderen Op de Cirkel hebben we de laatste jaren heel hard gewerkt om onze visie goed neer te zetten. De visie staat intussen stevig en wij zijn trots op het onderwijs dat we geven. We vinden het belangrijk om onszelf als team te blijven ontwikkelen en te blijven groeien om elk kind het beste onderwijs te bieden. Het is natuurlijk heel belangrijk om te weten hoe kinderen het ervaren bij ons op school. Om erachter te komen hoe zich voelen op de Cirkel hebben de kinderen van groep 6, 7 en 8 een tevredenheidsonderzoek ingevuld. Kinderen mogen de school een cijfer geven, zij geven de Cirkel een 7,8!!! Het team van de Cirkel heeft de laatste jaren enorm veel geïnvesteerd om dit voor elkaar te krijgen. Dit is ook echt een cijfer waar we heel trots op zijn. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zich veilig en fijn voelen op de Cirkel, het mooiste compliment is dan ook dat kinderen dit zo ervaren. Klik op deze link om het gehele onderzoek te bekijken: https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/25090/1100/Openbare-Basisschool-de-Cirkel/Leerlingtevredenheid Betrokkenheid Betrokkenheid is een belangrijke pijler op de Cirkel. Daarom hebben we tweejaarlijks een betrokkenheidsaudit. In november hebben we weer een betrokkenheidsaudit gehad. Waarom vinden wij betrokkenheid zo belangrijk? Betrokkenheid is een toestand waarin kinderen zich bevinden wanneer ze op een intense manier met iets bezig zijn. We merken het aan hun hoge concentratie en het tijd vergeten bezig zijn. Kinderen voelen zich van binnenuit gemotiveerd om met de activiteit aan de slag te blijven. Door een hoge betrokkenheid komen kinderen tot diepgaand leren. De betrokkenheid wordt gemeten m.b.v. een 5-puntsschaal. Vanaf een 3,5 komen kinderen tot diepgaand leren. Een jaar geleden scoorden we een 3,2, het team is aan de slag gegaan met de persoonlijke en gezamenlijke feedback die ze kregen. Nu hebben we het onderzoeksverslag ontvangen en we scoorden als school een 3,52. Een significante groei waar we echt heel trots op zijn. In mei 2020 zal er opnieuw een audit afgenomen worden, we hopen dat we weer een stap maken. Ontzettend fijn om 2019 zo positief af te sluiten, wij gaan ons uiterste best doen om deze lijn in 2020 verder door te zetten.
19 december
Lees verder
Kerstactie op Daltonschool de Evenaar
Kerstactie op Daltonschool de Evenaar
Elk jaar met kerst, zorgt de OuderVereniging van onze school voor een actie voor het goede doel. Ook dit jaar was dat weer een groot succes! Met Elkaar Oss is reuzeblij met de 77 kerstpakketten die gemaakt konden worden dankzij de inzamelactie van Daltonschool de Evenaar. Met elkaar Oss werkt nauw samen met Helpende Handen Oss. Samen zorgen zij ervoor dat alle pakketten terecht komen bij gezinnen met kinderen die een extraatje kunnen gebruiken tijdens deze dagen. Wij danken iedereen die hieraan heeft meegewerkt en wensen hen en de ontvangers een mooie, liefdevolle kerst.
17 december
Lees verder
Opnieuw contract met Reinders
Opnieuw contract met Reinders
Samen met de Onderwijs Inkoop Groep heeft SAAM* een Europese aanbesteding doorlopen voor methodisch materiaal. Hierbij heeft Reinders de beste inschrijving gedaan en dat betekent dat we voor de komende jaren opnieuw met deze partij in zee zijn gegaan. En daar zijn we blij mee !
12 december
Lees verder
Bericht van Sandra Beuving, CvB
Bericht van Sandra Beuving, CvB
Beste collega’s en partners van SAAM*, Na 7 jaar met hart en ziel gewerkt te hebben bij Openbaar Onderwijs en SAAM* ga ik een nieuwe uitdaging aan. Ik kijk terug op mooie jaren, waarin we gebouwd hebben aan een organisatie waar we SAAM* trots op kunnen zijn. Ik ben trots op de collega’s en partners die samen werken aan onderwijs en opvang voor alle kinderen in de regio. Vanuit gezamenlijke betrokkenheid bij de kinderen worden mooie resultaten behaald. Natuurlijk hebben we ook verdrietige momenten meegemaakt, zoals de brand op nieuwsjaarsavond bij de Brinck en Jan Bluyssen en het ongeval op 20 september 2018 in Oss. Deze momenten hebben mij als mens en bestuurder enorm geraakt en gevormd. Door de uitdagingen op mijn pad en de talenten om mij heen heb ik mij verder kunnen ontwikkelen. Dank daarvoor! Vanuit deze persoonlijke groei heb ik de keuze gemaakt om per 1 maart 2020 een nieuwe uitdaging aan te gaan bij Kentalis als Lid Raad van Bestuur. Tot eind februari ben ik nog volop aan het werk bij SAAM*. Ik ga SAAM* daarna zeker missen! Met vriendelijke groet, Sandra Beuving Collega van Bestuur Bericht vanuit Kentalis: Nieuw lid Raad van Bestuur Kentalis
4 december
Lees verder
Speelterrein Kindpark Boekel officiëel geopend
Speelterrein Kindpark Boekel officiëel geopend
Woensdagochtend 27 november is de nieuwe buitenspeelruimte van het Kindpark geopend. Eindelijk was het zover! Na het aanbrengen van beplanting door kinderen van groep 7 van KC Octopus, werd het schoolplein van Kindpark Boekel met veel HOERA’S officieel geopend door Burgemeester Pierre Bos van Gemeente Boekel. Kinderen onthulden het RESPECTbord en het kinderpanel mocht alle donateurs en helpende handen rondleiden op deze nieuwe speel- en ontmoetingsplek van Boekel. Het zonnetje ging er zelfs voor schijnen! Voor alle kinderen was gedacht aan een heerlijke traktatie en natuurlijk extra tijd om buiten te spelen. Donateurs en mensen die actief hebben bijgedragen aan dit project werden gisteren in het zonnetje gezet. Gedeelde speelruimte, ook open na schooltijd Deze gedeelde buitenruimte van Kindcentrum Octopus, OBS Uilenspiegel en Kindcentrum de Regenboog, fungeert op schooldagen als schoolplein en educatieve ruimte. Na school en in de vakanties wordt het volop gebruikt om af te spreken met vriendjes en waar iedereen van jong tot oud elkaar dagelijks ontmoet. Buiten schooltijd wordt het Kindpark voor sportlessen gebruikt door Sporthal de Burcht en ook de kinderen van de opvang De Kinderburgt maken gebruik van deze buitenruimte. Mogelijk gemaakt met veel (vrijwillige) handen en donaties Kindpark Boekel, een parkachtige omgeving met volop kansen voor sport en spel, ontmoeting en ontwikkeling. Vele mensen en organisaties hebben hier aan meegewerkt en bijgedragen. Zij werden vandaag uitgebreid in het zonnetje gezet. Het kindpark heeft een moestuin om in te leren, natuurlijke speelelementen, twee trapvelden en meerdere plekken waar kinderen buiten les kunnen krijgen. Onder de grond, boven de grond en ook op het dak is gedacht aan het klimaat. Een echt Schoolplein van de Toekomst. Ernst de Groot van Waterschap Aa en Maas vertelde over deze Provinciale subsidieregeling welke in samenwerking met Provincie Noord Brabant, Waterschap Aa en Maas (en andere Brabantse Waterschappen), Jong Leren Eten en het Prins Bernhard Cultuurfonds mogelijk gemaakt is. Door Sjanet Adank van Het Gehandicapte Kind (vh NSGK) werd verteld over het belang van toegankelijkheid voor kinderen met en zonder beperking. Aan het einde van de dag kregen de kinderen een vel met zaadjes om te planten in hun eigen tuin. Al met al een geslaagde ochtend!
3 december
Lees verder
Onderzoek fusie Toermalijn & Delta Heesch
Onderzoek fusie Toermalijn & Delta Heesch
PERSBERICHT - Filios Scholengroep en SAAM* verzorgen binnen Heesch het basisonderwijs op de vier Heesche basisscholen: Toermalijn, Delta, De Kiem en Emmaus. Zij voelen daarbij dezelfde verantwoordelijkheid: kwalitatief goed onderwijs aan alle kinderen in Heesch. Door samenwerking tussen onderwijs en opvang te versterken willen we kinderen een rijk leerklimaat blijven bieden; een plek waar leerlingen elkaar ontmoeten en van elkaar kunnen leren. In 2016 hebben SAAM* en Filios Scholengroep samen gekeken naar de toekomst voor het onderwijs in Heesch. Op de locatie aan 't Vijfeiken werken inmiddels twee scholen, Delta en Toermalijn, in toenemende mate met elkaar samen onder leiding van één gezamenlijke directeur. Deze beide scholen zijn gehuisvest in hetzelfde gebouw en hebben voor een deel overlap in hetzelfde voedingsgebied. Beide besturen hebben opdracht gegeven voor een onderzoek om beide scholen samen te voegen tot één samenwerkingsschool. Door samenvoeging van beide scholen is het beter mogelijk de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs aan alle kinderen te garanderen. In de samenwerkingsschool wordt katholiek en openbaar onderwijs gewaarborgd en blijft de expertise van beide scholen behouden. We onderzoeken de mogelijkheid tot samenvoegen per volgend schooljaar. Een van de doelen is de ontwikkeling van een kindcentrum. Dit om kinderen al vanaf jonge leeftijd goede ondersteuning te kunnen bieden bij hun ontwikkeling. Kindcentra waarin onderwijs en opvang nauw met elkaar samenwerken. Kindcentra zijn in Heesch volop in ontwikkeling.
29 november
Lees verder
Winnaars kindergemeenteraadsverkiezing
Winnaars kindergemeenteraadsverkiezing
Uilenbrink - Maandag 25 november hebben Ahmet en Roos (groep 8I) en Maxime, Senne en David (groep 8 I/J) meegedaan aan de Kindergemeenteraadsverkiezing Meierijstad. Met beide groepen 8 hebben de kinderen de afgelopen weken een plan bedacht om klimaatverandering binnen gemeente Meierijstad tegen te gaan, namelijk: 'Online Milieu lessenpakket'. Ahmet, Roos, Maxime, David en Senne hebben De Uilenbrink vertegenwoordigd tijdens de kindergemeenteraadsverkiezing maandag in het gemeentehuis van Sint-Oedenrode. Na een lange dag was 's avonds eindelijk de presentatie en het vragenrondje. Aan de hand van stemmen leek het er op dat ons plan niet ging winnen, maar na de laatste stemronde was het duidelijk: het Online Milieu lespakket gaat er komen! Bedankt voor de inzet aan alle kinderen in groep 8 en complimenten aan Ahmet, Roos, David, Senne en Maxime voor het promoten van dit top idee!
28 november
Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren