SAAM* werken

SAAM* werken … dat wil je! 
Want bij SAAM* zijn we SAMEN verantwoordelijk voor een prachtige maatschappelijke opdracht. Goed onderwijs. Waarmee we zorgen voor kansen voor alle kinderen. Om die opdracht waar te maken hebben we jou nodig. Werkgelukkige collega’s zijn er voor de kinderen die aan onze SAAM*scholen worden toevertrouwd. Heel direct in de school, en wat meer op afstand bij ons KANtoor. Allemaal dragen we bij, zijn we van betekenis voor kinderen.

In het onderdeel ‘SAAM* werken’ op onze website vertellen we je graag meer over hoe dat eruit ziet, bij SAAM* werken.
SAAM richting Via de knop ‘Vacatures’ kom je uiteraard op onze vacaturepagina terecht. Je kunt je daar ook aanmelden voor een vacature alert als je op de hoogte wilt blijven van onze vacatures.  
Richting Bij ‘Routekaart’ vind je de route van ons werkgeverschap, hoe we de SAAM* uitgangspunten voor het waarmaken van onze opdracht, vertalen naar hoe we goed werkgeverschap realiseren.  
richting Bij ‘SAAM* biedt’ vind je meer informatie over hoe we werk maken van werkgeluk, professionalisering en wat “leren en werken op basis van respect en vertrouwen” voor ons betekent.  
richting Via de knop ‘SAAM* leren’ vertellen we je welke routes leiden naar leraarschap of de functie van leraarondersteuner en onderwijsassistent.  

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren