SAAM* nieuws

Aardgasvrije school OBS De Uilenbrink
Aardgasvrije school OBS De Uilenbrink
Aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd zelf een gezond binnenklimaat hebben. Dat is de beoogde opbrengst van het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met het ministerie van OCW, VNG en PO-Raad. De uitvoering is in handen van Platform31 en Ruimte-OK. In juli 2018 gaf minister Ollongren het startsein voor het innovatieprogramma. Een paar maanden later hadden 92 basisscholen zich aangemeld om als pilot deel te nemen. Hieruit zijn elf pilots geselecteerd. OBS De Uilenbrink in Veghel behoort tot één van de elf pilotscholen. In dit innovatieprogramma staat het leeraspect centraal. Elf pilots worden gestimuleerd om bij renovatie van een basisschool te sturen op een aardgasvrij en fris (binnenklimaat) concept. De ontwikkeling en toepassing van repeteerbare aardgasvrije oplossingen heeft hierbij nadrukkelijk de aandacht zodat snelheid en kostendaling bij opschaling gerealiseerd kan worden en opgedane expertise breed inzetbaar wordt voor de onderwijssector. Nieuwsgierig hoe we het gebouw van OBS De Uilenbrink hebben gerenoveerd? Platform 31 heeft een kijkje genomen bij de school. Klik hier om de video te bekijken. Bron: www.aardgasvrijescholen.nl; www.platform31.nl
4 november
Lees verder
SAAM* Studiedag 5 oktober
SAAM* Studiedag 5 oktober
Bij SAAM* gaan we voor kansen voor alle kinderen en kansen voor alle professionals. Doe je mee? Je bent welkom! Stuur je sollicitatie naar werken@saamscholen.nl
8 oktober
Lees verder
Reactie op de branden in Oss
Reactie op de branden in Oss
In en rondom SAAM*scholen in Oss zijn de afgelopen weken branden uitgebroken. We snappen dat er vragen worden gesteld over de impact van deze gebeurtenissen op onze scholen. Momenteel worden we door veel verschillende media benaderd. De politie, brandweer en gemeente doen hun best om verdere branden te voorkomen. SAAM* houden we de focus op rust rondom onze scholen, voor kinderen en collega’s. Om voor hen het goede te doen.
29 september
Lees verder
Bericht voor alle SAAM* kinderen en hun ouders
Bericht voor alle SAAM* kinderen en hun ouders
Klik hier voor het volledige bericht.
23 juli
Lees verder
SAAM* verwelkomt nieuw lid Raad van Toezicht
SAAM* verwelkomt nieuw lid Raad van Toezicht
Met ingang van 1 augustus 2021 zal Nardie Fanchamps toetreden tot de Raad van Toezicht van SAAM*. Hij volgt Susan Branje op, die we zeer dankbaar zijn voor haar jarenlange, enthousiaste en fijn kritische inzet voor SAAM* en de voorgangers. Nardie behaalde in 2006 zijn PABO-diploma en verdiepte zich verder in het onderwijs via een studie Onderwijswetenschappen en een promotietraject gericht op digitale geletterdheid, waarin hij onderzocht hoe kinderen programmeerconcepten doorgronden en toepassen, en hoe het onderwijs het computational denk- en redeneervermogen het beste in ontwikkeling kan brengen. Blij zijn we dat hij als opvolger van Susan wederom stevige onderzoekservaring en kennis inbrengt bij de Raad van Toezicht, waar wij als SAAM* uiteraard graag gebruik van maken. Hieronder stelt hij zich voor: Graag stel ik me als nieuw lid voor de Raad van Toezicht van SAAM* aan u voor. Mijn naam is Nardie Fanchamps, ik ben 51 jaar oud, woon in Heerlen samen met mijn vriendin Laura en mijn zoon Xander die inmiddels studeert. Ik heb een rijk onderwijsverleden, ooit zelf de Pabo gedaan en een tijd in de diverse groepen in het basisonderwijs gewerkt. Daarna ben ik 20 jaar als hogeschooldocent aan de Pabo verbonden geweest. Inmiddels werk ik als assistant professor bij de Open Universiteit Nederland alwaar ik onderzoek doe naar nieuwe onderwijsinnovaties. Naast het doen van onderzoek mag ik graag hardlopen, mountainbiken en produceer ikzelf elektronische dancemuziek. Ik geloof in ontwikkelingskansen en mogelijkheden voor elk talent en daar zet ik me maximaal voor in. Mijn onderwijsovertuiging is: Ontwikkeling kun je niet afdwingen, je kunt er wel de meest maximale voorwaarden voor scheppen. Daarbij met, van en vooral aan elkaar leren. Vanuit die gedachte wil ik graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van SAAM*.
14 juli
Lees verder
Pius X gezond op verschillende gebieden
Pius X gezond op verschillende gebieden
Dat een duurzaam gebouw gezond kan zijn en een goed binnenklimaat heeft bewijst Pius X in Oss. Dat komt zeker door de visie van de beide directeuren, met een goede ondersteuning. Een mooi gesprek met de beide directeuren Fréderique Welten en Sandra van den Berkmortel, samen met John Poels van Klimaatgroep Holland en Patrick Schepers van SORS adviesgroep, die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de gebouwen onder schoolbestuur SAAM. Het ging over basisschool Pius X, aan de Wilhelminalaan in Oss en dan vooral over het binnenklimaat in een tijd waarin het omgaan met corona de boventoon voert in de dagelijkse praktijk van de school. Lees hier het hele artikel.
5 juli
Lees verder
Vier scholen verkozen tot Klassewerkplek!
Vier scholen verkozen tot Klassewerkplek!
Vier van onze SAAM* scholen zijn gekozen tot Klassewerkplek 2021! Ieder jaar gaat Klassewerkplek op zoek naar de basisscholen die de beste werkplek voor leraren / teams zijn. Het onderzoek van Klassewerkplek vraagt de collega’s zélf om te oordelen over het werkgeluk op hun school. Daarbij wordt er gekeken naar zeven thema’s die aantoonbaar bijdragen aan werkgeluk. Met de resultaten komt in beeld waar het het fijnste is om te werken, en die scholen worden in het zonnetje gezet. Dit jaar werden 25 scholen verkozen waaronder maar liefst vier SAAM* scholen. Het gaat om OBS De Wizzert in Zeeland, Kindcentrum Sterrebos in Oss, IKC De Klimboom in Uden en OJBS De Ieme in Veghel. Klassewerk zegt dat werkgeluk direct invloed kan hebben op het oplossen van het lerarentekort. Op scholen die hoog scoren op werkgeluk, werken leraren die goed in hun vel zitten. Die daardoor rust en structuur kunnen bieden aan kinderen, die daardoor ook weer beter leren. Op die klassewerkplekken werken óók leraren die zichzelf willen ontwikkelen op basis van bewezen effectieve didactiek, lesmethoden en pedagogisch klimaat. Bovenal werken er leraren die volgend jaar wéér voor de groep willen staan. Lees meer over dit initiatief op: www.klassewerkplek.nl
23 april
Lees verder
Nieuw schoolgebouw OBS De Uilenbrink
Nieuw schoolgebouw OBS De Uilenbrink
Stel je zit nog in de onderbouw van de basisschool én je weet dat je binnenkort les krijgt in een vernieuwde school. Dan wil je natuurlijk weten hoe dat jouw nieuwe klaslokaal eruitziet! Lees hier verder>
14 april
Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren