SAAM* nieuws

Groen-Blauwe handdruk Brinck en Petteflet
Groen-Blauwe handdruk Brinck en Petteflet
Groen-blauwe handdruk voor basisscholen Brinck en Petteflet 2 november 2018 Het nieuwe schoolgebouw van basisscholen de Brinck en de Petteflet (voorheen Jan Bluyssen) in Uden ontvangt de groen-blauwe handdruk van waterschap Aa en Maas. Deze krijgen ze voor de duurzame herbouw van de school. Bestuurder Peter van Dijk van waterschap Aa en Maas: “Als waterschap worden wij altijd blij van klimaatneutrale gebouwen. Als dat dan ook nog op een school is, waar de nieuwe generatie met de toekomst leert omgaan, heeft dat een extra dimensie. Deze handdruk is dan ook dubbel en dwars verdiend.” Van riool tot dak Bij de herbouw is het regenwater dat op het gebouw valt afgekoppeld van het riool. Een groot gedeelte van het water wordt zelfs hergebruikt, onder andere voor het doorspoelen van de toiletten. Het overige water stroomt in de bodem. Ook heeft het gebouw een sedumdak, oftewel een groen dak. Dat dak houdt regenwater vast en het groen op het dak zorgt voor meer variatie in dieren en planten in de omgeving. Voor het verwarmen van de school gebruiken ze ijs. Dit is een soort omgekeerd koelkastprincipe. De warmte die vrijkomt bij het koelen van het ijs wordt gebruikt om het schoolgebouw te verwarmen. Al deze elementen bij elkaar, maakt het het meest duurzame basisschoolgebouw van Nederland. ‘Groen-blauwe handdruk’ De Groen-blauwe handdruk is de aanmoedigingsprijs van waterschap Aa en Maas voor projecten en initiatieven van inwoners, (agrarische) bedrijven of samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid. De regionale commissies van het waterschap reiken deze prijs uit aan initiatieven die bijdragen aan het verbinden van thema’s als klimaat, water, duurzaamheid, natuur en beleving met de samenleving.
8 november
Lees verder
Ons onderwijs en lerarentekort
Ons onderwijs en lerarentekort
Ons onderwijs en lerarentekort SAAM* staat voor goed onderwijs. Goed onderwijs wordt gemaakt door goede leraren en ondersteuners. Nederland kampt met een (enorm) groeiend lerarentekort. Hoe wij handelen binnen dit niet te ontkennen lerarentekort? SAAM* heeft een zo groot mogelijk flexteam van zo'n 50 collega's om te vervangen bij ziekte, ander verlof en om bij te dragen aan de ontwikkeling van onze scholen. SAAM* stuurt op welbevinden en betrokkenheid van alle collega’s. SAAM* heeft daarnaast een invalteam dat kan vervangen bij ziekte. SAAM* zoekt continu naar nieuwe collega's voor deze beide teams. De scholen van SAAM* doen er alles aan om het onderwijs zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Met deze tekorten kunnen we spijtig genoeg niet meer garanderen dat het onderwijs aan al onze leerlingen iedere dag zijn doorgang kan vinden. Er zijn grenzen. We staan namelijk voor kwaliteit, dat betekent dat onderwijs wordt verzorgd door bevoegde leraren. Daarnaast willen we de werkdruk van onze professionals niet (nog) verder opvoeren. Ons ziekteverzuim willen we juist beperken! Wat dat betekent voor ouders en kinderen van onze scholen? Bij ziekte van een collega zorgen we voor de eerste dag altijd voor onderwijs. Dit doen we door een beroep te doen op ons flexteam, door inzet van andere collega’s met lesbevoegdheid die in de school werkzaam zijn of door groepen samen te voegen. Voor volgende dagen moeten we soms kiezen om een groep naar huis te sturen. We begrijpen heel goed dat dit een heel onwenselijke situatie is. We zullen er vanzelfsprekend alles aan doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Met vriendelijke groet, Sandra Beuving Collega van Bestuur SAAM*
8 november
Lees verder
SAAMwijze samen tevreden
SAAMwijze samen tevreden
SAAMwijze Samen tevreden; Kinderen, ouders en collega’s vormen het middelpunt van SAAM*. Zij kunnen ons het best vertellen over onze onderwijskwaliteit en ervaren veiligheid in onze scholen. Binnen SAAM* kiezen we voor de tevredenheidsmeting van Vensters PO. Kinderen, ouders en collega’s vullen eenmaal per twee jaar de online vragenlijst in. Daarnaast voeren we tenminste eenmaal per twee jaar het gesprek met kinderen, ouders en collega’s. In november 2018 zal op alle SAAMscholen de afname van de tevredenheidsmeting plaatsvinden.
8 november
Lees verder
Kompas viert 5-jarig bestaan
Kompas viert 5-jarig bestaan
Op 21 oktober 2013 begon obs Kompas, na een verhuizing, als nieuwe school in Veghel zuid. Voorheen was dit 34 jaar obs Het Anker. Reden genoeg voor ons om in het voorjaar alle ouders uit te nodigen voor een overleg. Na uitkomst van deze avond en terugkoppeling met de leerlingen zijn wij aan de slag gegaan om een gezellige feestweek te organiseren. Na alle voorbereidingen was het maandag 8 oktober zover! Om 10.00 uur zijn wij begonnen met een groot taartenbuffet, verzorgd door de ouders en leerlingen. Na een korte opening, waarin wij de afgelopen 5 jaar de revue hebben laten passeren, kreeg iedereen een heerlijk stuk taart. Ook Kijk op Meierijstad schreef hierover een mooi artikel, lees hier. Dinsdag stond de hele dag in het teken van ons feest. Met de hele school zijn wij per bus naar Dierenrijk geweest. Geholpen door diverse ouders werden wij eerst verrast met een olifantenshow. Geen kunstjes, maar hoe de verzorgers de olifanten trainen om ze te kunnen verzorgen. Daarna ging iedereen in een eigen groepje de dierentuin door, waarbij groep 7/8 zich ook prima vermaakte zonder directe begeleiding. Na een dag vol dieren, speeltuinen (daarvan hadden zij er ook een mooi aantal) en vooral heel erg zonnig weer, zijn wij aan het eind van de middag weer teruggereden naar Veghel. Hierbij was het aanmerkelijk stiller in de bus, dan op de heenweg!
12 oktober
Lees verder
Studiedag, ook dat doen we SAAM
Studiedag, ook dat doen we SAAM
5 oktober, de dag van de leraar de dag van onze studiedag SAAM*. We zijn samen verantwoordelijk voor de professionele ontwikkeling van ons onderwijs, van alle betrokkenen daarbij. Vanuit eigenaarschap voor onze eigen ontwikkeling ontmoeten we elkaar vandaag. Wij zijn trots dat ook nu weer onze eigen leraren deze dag van de leraar voor ons organiseerden. We zijn trots dat we zoveel talent hebben en daarmee prachtige workshops voor en door onze eigen collega’s. We hebben workshops over allerlei onderwerpen, zoals onderwijs aan kinderen van deze tijd, AVG, bouwen aan zelfvertrouwen, kinderspel en prikkelverwerking. Leren ook dat doen SAAM* . Vandaag laten we aan elkaar zien wat we kennen, wat we kunnen en wie we zijn.
5 oktober
Lees verder
Reactie SAAM op actie publieke sector
Reactie SAAM op actie publieke sector
Vandaag is er actie vanuit de publieke sector. Hoge werkdruk, personeelstekorten en lage salarissen vragen aandacht. Leraren van PO in actie roepen de hele publieke sector op om in actie te komen. Als werkgever primair onderwijs ondersteunt SAAM* de roep om aandacht voor knelpunten in de publieke sector. Lesgeven is een serieus vak en vraagt serieus aandacht van de politiek. Angelie Ackermans, directeur Daltonschool de Polderhof: ‘We worden door vakbonden gevraagd mee te doen met stakingen, ontruimingsoefeningen of andere acties. Wij denken dat onze boodschap daarvoor te serieus is. Schoolleiders hebben een uitdagend en complex vak. Ze hebben een belangrijke invloed op de kwaliteit en continuïteit van onderwijs. Wij willen ons helder uitspreken over de knelpunten in de publieke sector.’ Lesgeven is een bijzonder vak, een vak waarbij je jezelf als persoon voortdurend inzet. Een professie waar de interactie tussen professionals en kinderen de kern vormt. Een dag niet lekker in je vel zitten of een minder goed doordachte leeractiviteit, heeft direct effect op het leren en ontwikkelen van de kinderen. Andersom is natuurlijk ook waar. Als het jou goed gaat, als de activiteit die je bedacht goed loopt, het je lukt om in te spelen op grote diversiteit in hoofden en harten van de kinderen in je groep, stimuleert dat (samen-)leren, ontwikkelen. Leren en lesgeven is persoonlijk en steunt op de passie van jou voor je vak en de kinderen. Leren en lesgeven is intellectueel uitdagend. Elke dag weer topsport, elke dag weer kleine en grote beslissingen die het verschil maken. Dit vraagt een lerende houding van de leraar en van de kinderen. De wens om te kijken naar het effect van jouw handelen. De wens om te reflecteren op je eigen handelen én om feedback te verzamelen. De basis hiervoor ligt in het voeren van ‘het goede gesprek’. Het goede gesprek met de kinderen in je klas, het goede gesprek met de ouders van deze kinderen en het goede gesprek met je collega’s binnen en buiten je school. Nieuwsgierig zijn naar onderzoek over leren en lesgeven. Elke dag op zoek naar ‘wat werkt én wat niet’. Zo’n vak vraagt om professionele ruimte. De ruimte om bezig te zijn met je eigen professionele ontwikkeling, de ruimte om bezig te zijn met de ontwikkeling van de school en de ruimte om al die dagelijkse besluiten te kunnen nemen. We zien dat het bij deze ruimte regelmatig knelt. De wet, CAO, regelgeving, geven kaders voor het werk, maar beperken ook snel de professionele ruimte. Een enorme CAO, het verplichte lerarenregister en de ingewikkelde wetgeving rondom de AVG zijn voorbeelden waar het soms knelt. Sandra Beuving, collega van bestuur van SAAM*: ‘We hebben het in Nederland vaak over verminderen van bureaucratie, toch kennen we in primair onderwijs een CAO van meer dan 400 pagina’s. We bedenken veel regels om het handelen van professionals in goede banen te leiden. Ik vraag me dan wel af waarom we niet gewoon durven te vertrouwen op de juiste keuzes van onze professionals?’ We bedenken protocollen/beleid/wetten/regels binnen de school om het handelen van professionals ‘in goede banen te leiden’. Het kan echter zo maar eens zijn dat het beter is voor kinderen, en professionals om van de regels af te wijken. Edith van Montfort, Collega van Bestuur van SAAM*: Afgelopen week hadden we geen protocol, geen passend draaiboek en geen handelingsplan. Op zo’n ongeluk waren we echt niet voorbereid. We vonden antwoorden in doen, vanuit ons hart, in verbinding met elkaar. Eenieder deed waar hij goed in is. Een tetterende WhatsApp groep bleek voldoende houvast te bieden. Professionele intuïtie, dat is wat het is. Ik gun iedere professional dat hij daar op durft te varen. Vertrouwen én retetrots zijn op de kwaliteit van de ander. Mooi om te zien dat er landelijk reuring is, PO in actie en nu ook publieke sector in actie vragen aandacht voor onderwerpen die ons allemaal bezighouden. Erkenning van het vak, voldoende personeel in de toekomst en serieus nemen van professionals zijn onderwerpen die wij van harte ondersteunen. Aandacht voor de publieke zaak, oog voor eenieder die dagelijks grote maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Het zijn juist ook die collega’s waar we als vanzelfsprekend op rekenen in zo’n periode zoals nu na het ongeval in Oss. Lesgeven is een serieus vak, net als staan voor veiligheid op straat of zorg verlenen aan zieken. Dat vraagt van ons dat we serieus aandacht vragen voor de publieke sector. Aandacht voor voldoende bekostiging, goed salaris voor al onze professionals, aandacht voor voldoende professionele ruimte én positie! Margot van Uden, directeur van openbare basisschool de Bolderik: ‘Steeds zoekend naar mogelijkheden, hebben schoolleiders hun eigen mensen vooropgezet. Nu is het tijd dat ook schoolleiders zich ook laten horen. Wij vragen ruimte om tot goed leiderschap te komen om te zorgen voor kwaliteit en continuïteit van onderwijs. Leraren en schoolleiders verdienen goede voorwaarden om hun werk te kunnen doen. We doen het pers lot van rekening voor uw kinderen’ SAAM* neemt verantwoordelijkheid voor het leren en welbevinden van kinderen en onze collega’s. Door in te zetten op het versterken van professionele ruimte en samenwerking binnen de teams geeft SAAM* een impuls aan kwaliteit van onderwijs. Als werkgever zorgt SAAM* voor goede begeleiding van studenten, starters, leraren en ander personeel. Op www.levehetonderwijs.nl laten we samen met collega besturen zien hoe mooi het onderwijs is. SAAM* staat achter professionals en neemt werken in het onderwijs serieus. De conciërge, de onderwijsondersteuner, de directeur, de leraar, de intern begeleider, de bestuurder: wij staan voor de publieke zaak!
2 oktober
Lees verder
Laten we samen zijn
Laten we samen zijn
Wat zijn wij de voorbije dagen indrukwekkend SAAM* met kinderen, ouders, vele professionals van Gemeente Oss, politie, GGD, slachtofferhulp, School & Veiligheid, OCW, PO-raad, de stichtingen waarmee we samenwerken, Okido en dé collega’s van SAAM*. Het medeleven is enorm. We weten ons – en basisschool De Korenaer in het bijzonder - gesteund door de talloze reacties. Alle lieve aandacht onderschrijft de mooie verbondenheid in het onderwijs en opvang. DANK! Gemeente Oss heeft een webpagina opengesteld > https://www.oss.nl/to/Ongeluk-met-bakfiets-op-spoor-Oss.htm. Er is een mailadres opengesteld voor reacties bedoeld voor De Korenaer: medeleven@saamscholen.nl. Collega van bestuur Sandra Beuving Sandrabeuving@saamscholen.nl is ons aanspreekpunt voor de pers. Laten we samen zijn in wat er allemaal voor ons ligt.
24 september
Lees verder
SAAM - Bericht krant
SAAM - Bericht krant
24 september
Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren