SAAM* nieuws

Kompas viert 5-jarig bestaan
Kompas viert 5-jarig bestaan
Op 21 oktober 2013 begon obs Kompas, na een verhuizing, als nieuwe school in Veghel zuid. Voorheen was dit 34 jaar obs Het Anker. Reden genoeg voor ons om in het voorjaar alle ouders uit te nodigen voor een overleg. Na uitkomst van deze avond en terugkoppeling met de leerlingen zijn wij aan de slag gegaan om een gezellige feestweek te organiseren. Na alle voorbereidingen was het maandag 8 oktober zover! Om 10.00 uur zijn wij begonnen met een groot taartenbuffet, verzorgd door de ouders en leerlingen. Na een korte opening, waarin wij de afgelopen 5 jaar de revue hebben laten passeren, kreeg iedereen een heerlijk stuk taart. Ook Kijk op Meierijstad schreef hierover een mooi artikel, lees hier. Dinsdag stond de hele dag in het teken van ons feest. Met de hele school zijn wij per bus naar Dierenrijk geweest. Geholpen door diverse ouders werden wij eerst verrast met een olifantenshow. Geen kunstjes, maar hoe de verzorgers de olifanten trainen om ze te kunnen verzorgen. Daarna ging iedereen in een eigen groepje de dierentuin door, waarbij groep 7/8 zich ook prima vermaakte zonder directe begeleiding. Na een dag vol dieren, speeltuinen (daarvan hadden zij er ook een mooi aantal) en vooral heel erg zonnig weer, zijn wij aan het eind van de middag weer teruggereden naar Veghel. Hierbij was het aanmerkelijk stiller in de bus, dan op de heenweg!
12 oktober
Lees verder
Studiedag, ook dat doen we SAAM
Studiedag, ook dat doen we SAAM
5 oktober, de dag van de leraar de dag van onze studiedag SAAM*. We zijn samen verantwoordelijk voor de professionele ontwikkeling van ons onderwijs, van alle betrokkenen daarbij. Vanuit eigenaarschap voor onze eigen ontwikkeling ontmoeten we elkaar vandaag. Wij zijn trots dat ook nu weer onze eigen leraren deze dag van de leraar voor ons organiseerden. We zijn trots dat we zoveel talent hebben en daarmee prachtige workshops voor en door onze eigen collega’s. We hebben workshops over allerlei onderwerpen, zoals onderwijs aan kinderen van deze tijd, AVG, bouwen aan zelfvertrouwen, kinderspel en prikkelverwerking. Leren ook dat doen SAAM* . Vandaag laten we aan elkaar zien wat we kennen, wat we kunnen en wie we zijn.
5 oktober
Lees verder
Reactie SAAM op actie publieke sector
Reactie SAAM op actie publieke sector
Vandaag is er actie vanuit de publieke sector. Hoge werkdruk, personeelstekorten en lage salarissen vragen aandacht. Leraren van PO in actie roepen de hele publieke sector op om in actie te komen. Als werkgever primair onderwijs ondersteunt SAAM* de roep om aandacht voor knelpunten in de publieke sector. Lesgeven is een serieus vak en vraagt serieus aandacht van de politiek. Angelie Ackermans, directeur Daltonschool de Polderhof: ‘We worden door vakbonden gevraagd mee te doen met stakingen, ontruimingsoefeningen of andere acties. Wij denken dat onze boodschap daarvoor te serieus is. Schoolleiders hebben een uitdagend en complex vak. Ze hebben een belangrijke invloed op de kwaliteit en continuïteit van onderwijs. Wij willen ons helder uitspreken over de knelpunten in de publieke sector.’ Lesgeven is een bijzonder vak, een vak waarbij je jezelf als persoon voortdurend inzet. Een professie waar de interactie tussen professionals en kinderen de kern vormt. Een dag niet lekker in je vel zitten of een minder goed doordachte leeractiviteit, heeft direct effect op het leren en ontwikkelen van de kinderen. Andersom is natuurlijk ook waar. Als het jou goed gaat, als de activiteit die je bedacht goed loopt, het je lukt om in te spelen op grote diversiteit in hoofden en harten van de kinderen in je groep, stimuleert dat (samen-)leren, ontwikkelen. Leren en lesgeven is persoonlijk en steunt op de passie van jou voor je vak en de kinderen. Leren en lesgeven is intellectueel uitdagend. Elke dag weer topsport, elke dag weer kleine en grote beslissingen die het verschil maken. Dit vraagt een lerende houding van de leraar en van de kinderen. De wens om te kijken naar het effect van jouw handelen. De wens om te reflecteren op je eigen handelen én om feedback te verzamelen. De basis hiervoor ligt in het voeren van ‘het goede gesprek’. Het goede gesprek met de kinderen in je klas, het goede gesprek met de ouders van deze kinderen en het goede gesprek met je collega’s binnen en buiten je school. Nieuwsgierig zijn naar onderzoek over leren en lesgeven. Elke dag op zoek naar ‘wat werkt én wat niet’. Zo’n vak vraagt om professionele ruimte. De ruimte om bezig te zijn met je eigen professionele ontwikkeling, de ruimte om bezig te zijn met de ontwikkeling van de school en de ruimte om al die dagelijkse besluiten te kunnen nemen. We zien dat het bij deze ruimte regelmatig knelt. De wet, CAO, regelgeving, geven kaders voor het werk, maar beperken ook snel de professionele ruimte. Een enorme CAO, het verplichte lerarenregister en de ingewikkelde wetgeving rondom de AVG zijn voorbeelden waar het soms knelt. Sandra Beuving, collega van bestuur van SAAM*: ‘We hebben het in Nederland vaak over verminderen van bureaucratie, toch kennen we in primair onderwijs een CAO van meer dan 400 pagina’s. We bedenken veel regels om het handelen van professionals in goede banen te leiden. Ik vraag me dan wel af waarom we niet gewoon durven te vertrouwen op de juiste keuzes van onze professionals?’ We bedenken protocollen/beleid/wetten/regels binnen de school om het handelen van professionals ‘in goede banen te leiden’. Het kan echter zo maar eens zijn dat het beter is voor kinderen, en professionals om van de regels af te wijken. Edith van Montfort, Collega van Bestuur van SAAM*: Afgelopen week hadden we geen protocol, geen passend draaiboek en geen handelingsplan. Op zo’n ongeluk waren we echt niet voorbereid. We vonden antwoorden in doen, vanuit ons hart, in verbinding met elkaar. Eenieder deed waar hij goed in is. Een tetterende WhatsApp groep bleek voldoende houvast te bieden. Professionele intuïtie, dat is wat het is. Ik gun iedere professional dat hij daar op durft te varen. Vertrouwen én retetrots zijn op de kwaliteit van de ander. Mooi om te zien dat er landelijk reuring is, PO in actie en nu ook publieke sector in actie vragen aandacht voor onderwerpen die ons allemaal bezighouden. Erkenning van het vak, voldoende personeel in de toekomst en serieus nemen van professionals zijn onderwerpen die wij van harte ondersteunen. Aandacht voor de publieke zaak, oog voor eenieder die dagelijks grote maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Het zijn juist ook die collega’s waar we als vanzelfsprekend op rekenen in zo’n periode zoals nu na het ongeval in Oss. Lesgeven is een serieus vak, net als staan voor veiligheid op straat of zorg verlenen aan zieken. Dat vraagt van ons dat we serieus aandacht vragen voor de publieke sector. Aandacht voor voldoende bekostiging, goed salaris voor al onze professionals, aandacht voor voldoende professionele ruimte én positie! Margot van Uden, directeur van openbare basisschool de Bolderik: ‘Steeds zoekend naar mogelijkheden, hebben schoolleiders hun eigen mensen vooropgezet. Nu is het tijd dat ook schoolleiders zich ook laten horen. Wij vragen ruimte om tot goed leiderschap te komen om te zorgen voor kwaliteit en continuïteit van onderwijs. Leraren en schoolleiders verdienen goede voorwaarden om hun werk te kunnen doen. We doen het pers lot van rekening voor uw kinderen’ SAAM* neemt verantwoordelijkheid voor het leren en welbevinden van kinderen en onze collega’s. Door in te zetten op het versterken van professionele ruimte en samenwerking binnen de teams geeft SAAM* een impuls aan kwaliteit van onderwijs. Als werkgever zorgt SAAM* voor goede begeleiding van studenten, starters, leraren en ander personeel. Op www.levehetonderwijs.nl laten we samen met collega besturen zien hoe mooi het onderwijs is. SAAM* staat achter professionals en neemt werken in het onderwijs serieus. De conciërge, de onderwijsondersteuner, de directeur, de leraar, de intern begeleider, de bestuurder: wij staan voor de publieke zaak!
2 oktober
Lees verder
Laten we samen zijn
Laten we samen zijn
Wat zijn wij de voorbije dagen indrukwekkend SAAM* met kinderen, ouders, vele professionals van Gemeente Oss, politie, GGD, slachtofferhulp, School & Veiligheid, OCW, PO-raad, de stichtingen waarmee we samenwerken, Okido en dé collega’s van SAAM*. Het medeleven is enorm. We weten ons – en basisschool De Korenaer in het bijzonder - gesteund door de talloze reacties. Alle lieve aandacht onderschrijft de mooie verbondenheid in het onderwijs en opvang. DANK! Gemeente Oss heeft een webpagina opengesteld > https://www.oss.nl/to/Ongeluk-met-bakfiets-op-spoor-Oss.htm. Er is een mailadres opengesteld voor reacties bedoeld voor De Korenaer: medeleven@saamscholen.nl. Collega van bestuur Sandra Beuving Sandrabeuving@saamscholen.nl is ons aanspreekpunt voor de pers. Laten we samen zijn in wat er allemaal voor ons ligt.
24 september
Lees verder
SAAM - Bericht krant
SAAM - Bericht krant
24 september
Lees verder
Gruwelijk ongeluk
Gruwelijk ongeluk
Een gruwelijk ongeluk heeft het zo jonge leven van mooie kinderen beëindigd. Als een kansrijke toekomst zo wordt afgebroken, worden we overvallen door immens verdriet. Het leven van de betrokken families gebroken. De gedachten van collega’s Korenaer en SAAM* zijn bij hen. Bij de collega’s van opvangorganisatie Okido, team Basisschool De Korenaer. Bij alle mensen, collega’s die (professioneel) betrokken zijn. Laten we elkaar vasthouden in wat nu nodig is.
20 september
Lees verder
Ieme - Maar één leven
Ieme - Maar één leven
'Echte soldaten hebben maar één leven', jonge gamers praten met veteranen Market Garden tijdens de Veteranenontmoeting OMG 1944 in Veghel VEGHEL - “Heftig dat ze dat voor ons gedaan hebben”, zegt Moos (11) nadat hij met veteranen over de bevrijding van Brabant heeft gesproken. Hoe is het om in de schoenen te staan van de bevrijders? 600 leerlingen van de groepen 7 en 8 uit Meierijstad kregen mede dankzij Cultuurkade maandag de mogelijkheid om het te vragen. Sommige leerlingen spelen de game 'Call of Duty Worldwar II' en ervaren wat de veteranen hebben meegemaakt als ze het spel spelen. Het spel is gebaseerd op de route die de bevrijders in 1944 moesten afleggen en de gevechten die de soldaten moesten leveren. De NTR maakte daarvan een indrukwekkende documentaire: Operatie D Day. De leerlingen kregen eerst deze documentaire te zien in de grote zaal van de Blauwe Kei. De kinderen waren muisstil tijdens het kijken naar de documentaire. Het was een heel bijzonder moment toen de kinderen beseften dat de personages in de documentairen en in de game de veteranen waren met wie ze na afloop mochten praten. 'Never again' De 24 veteranen die sinds zaterdag in Brabant zijn, vinden het belangrijk om tijd vrij te maken om met de kinderen te praten over de oorlog. "Dit zijn de jongeren die in de toekomst de leiders van Nederland worden en het is belangrijk dat ze weten wat er gebeurd is, zodat ze weten dat dit nooit meer mag gebeuren. This never again", zegt de 97 jarige Len Fox. Hij kwam als jonge jongen in 1944 na een lange tocht vanuit Duinkerken in Brabant terecht. De kinderen hadden lang de tijd om met de veteranen te praten en er kwamen allerlei vragen over de oorlog voorbij. Zo wilde een van de leerlingen weten of de mannen destijds bang waren voor de dood. "Nee", zei de 99-jarige Guy Whidden resoluut. "We gaan uiteindelijk toch allemaal dood." De gesprekken maakten grote indruk op de kinderen. "In het spel heb je eindeloos veel levens, maar in de echte oorlog maar één", was ook een conclusie van de kinderen. De ontmoeting was ook te zien bij het NOS Jeugdjournaal & Omroep Brabant Bron: www.cultuurkade.nl
19 september
Lees verder
Lesgeven is een serieus vak!
Lesgeven is een serieus vak!
Lesgeven is een bijzonder vak, een vak waarbij je jezelf als persoon voortdurend inzet. Een professie waar de interactie tussen professionals en kinderen de kern vormt. Een dag niet lekker in je vel zitten of een minder goed doordachte leeractiviteit, heeft direct effect op het leren en ontwikkelen van de kinderen. Andersom is natuurlijk ook waar. Als het jou goed gaat, als de activiteit die je bedacht goed loopt, het je lukt om in te spelen op grote diversiteit in hoofden en harten van de kinderen in je groep, stimuleert dat (samen-)leren, ontwikkelen. Leren en lesgeven is persoonlijk en steunt op de passie van jou voor je vak en de kinderen. Leren en lesgeven is intellectueel uitdagend. Elke dag weer topsport, elke dag weer kleine en grote beslissingen die het verschil maken. Dit vraagt een lerende houding van de leraar en van de kinderen. De wens om te kijken naar het effect van jouw handelen. De wens om te reflecteren op je eigen handelen én om feedback te verzamelen. De basis hiervoor ligt in het voeren van ‘het goede gesprek’. Het goede gesprek met de kinderen in je klas, het goede gesprek met de ouders van deze kinderen en het goede gesprek met je collega’s binnen en buiten je school. Nieuwsgierig zijn naar onderzoek over leren en lesgeven. Elke dag op zoek naar ‘wat werkt én wat niet’. Zo’n vak vraagt om professionele ruimte. De ruimte om bezig te zijn met je eigen professionele ontwikkeling, de ruimte om bezig te zijn met de ontwikkeling van de school en de ruimte om al die dagelijkse besluiten te kunnen nemen. We zien dat het bij deze ruimte regelmatig knelt. We bedenken met elkaar (of landelijk, of regionaal, of binnen het bestuur) regels, kaders, procedures, beleid of hoe we het dan ook noemen. De wet, CAO, regelgeving, geven kaders voor het werk, maar beperken ook snel de professionele ruimte. Een enorme CAO, het verplichte lerarenregister en de ingewikkelde wetgeving rondom de AVG zijn voorbeelden waar het soms knelt. Dit betekent dat we met elkaar steeds kritisch moeten zijn op beleid, protocollen en kaders. Zijn ze echt nodig? We bedenken protocollen/beleid/wetten/regels binnen de school om het handelen van professionals ‘in goede banen te leiden’. Het kan echter zo maar eens zijn dat het beter is voor kinderen, en professionals om van de regels af te wijken. Durven we te vertrouwen op de juiste keuzes van onze professionals? Keuzes die recht doen aan handelen vanuit de bedoeling? Weten we welke afspraken we zelf stiekempjes hebben laten ontstaan? Welke ruimte nemen we met elkaar om wetten, regels en kaders ter discussie te stellen? Weten we er zelf passend bij de context betekenis aan te geven? Hebben we de durf om ook landelijk deze knellende zaken aan de orde te stellen? Mooi om te zien dat er landelijk reuring is, PO in actie en nu ook publieke sector in actie vragen aandacht voor onderwerpen die ons allemaal bezighouden. Erkenning van het vak, voldoende personeel in de toekomst en serieus nemen van professionals zijn onderwerpen die wij van harte ondersteunen. Aandacht voor de publieke zaak, oog voor eenieder die dagelijks grote maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Lesgeven is een serieus vak, net als staan voor veiligheid op straat of zorg verlenen aan zieken. Dat vraagt van ons dat we serieus aandacht vragen voor de publieke sector. Aandacht voor voldoende bekostiging, goed salaris voor al onze professionals, aandacht voor voldoende professionele ruimte én positie! SAAM* neemt verantwoordelijkheid voor het leren en welbevinden van kinderen en onze collega’s. Door in te zetten op het versterken van professionele ruimte en samenwerking binnen de teams geeft SAAM* een impuls aan kwaliteit van onderwijs. Als werkgever zorgt SAAM* voor goede begeleiding van studenten, starters, leraren en ander personeel. Op www.levehetonderwijs.nl laten we samen met collega besturen zien hoe mooi het onderwijs is. SAAM* staat achter professionals en neemt werken in het onderwijs serieus. We hopen dat jullie laten horen waar jullie als professionals voor staan én dat jullie dat op een serieuze manier doen. Wil je van je laten horen volg dan: www.publiekesectorinactie.nl Collega’s van Bestuur Edith van Montfort en Sandra Beuving
18 september
Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren