Mandy Bruinsma
Bestuursinspectie SAAM*: Het zit erop!

#850bloemengingenalonderwegnaaraldietoppersvanSAAM*

..

Op 9 mei jl. is het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de kwaliteit van SAAM* gestart met een bestuursgesprek.

De voorbije weken zijn er vervolgens op 10 van onze scholen verificatieonderzoeken uitgevoerd.

Op 19 juni is de intensieve periode van laten ZIEN van wie we (willen) ZIJN met een prachtige onderzoeksdag afgerond.

Ronduit indrukwekkend hoeveel professionals met goed gemoed en daadkracht stonden voor de kwaliteit van hun werk, voor hun school, voor ons SAAM*.

Top dat de inspectie dat ook echt gezien heeft!

Vandaag hebben we het oordeel van de inspectie ontvangen:

Kwaliteitszorg: goed      

Kwaliteitscultuur: goed

Verantwoording en dialoog: goed

#enfinancieelisdeboelookgewoonmooioporde

 

Vol vrolijkheid, optimisme en met geduld én solidariteit werken we door aan onze prachtige maatschappelijke verantwoordelijkheid:

Goed onderwijs & Opvang voor al die kinderen die aan ons worden toevertrouwd.

Daar hebben ze recht op!

 

Gepubliceerd in 'Nieuws'

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren