SAAM* nieuws

Schoolleiders SAAM laten van zich horen
Schoolleiders SAAM laten van zich horen
Schoolleiders SAAM* beschouwen problematiek rondom het lerarentekort als zeer ernstig. Deze problematiek bemoeilijkt en verzwaart goed leiderschap en plezier in het werk. Schoolleiders SAAM* zijn van mening dat er groot ingezet moet (blijven) worden op het aantrekkelijker maken van het lerarenberoep. Dit communiqué willen we onder de aandacht brengen om zo ons punt te maken. Alleen met voldoende professionals voor de groep is het mogelijk om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Door het lerarentekort komt de kwaliteit van het onderwijs steeds meer onder druk te staan met alle gevolgen van dien. Schoolleiders zijn druk met het managen van organisatorische zaken en komen steeds minder toe aan onderwijsinhoudelijke ambities. Actie 12 september Voor de eerste actie op 12 september aanstaande vraagt de AVS alle schoolleiders in Nederland ’s ochtends om 9 uur hun jaarlijkse ontruimingsoefening te houden, met als duidelijk signaal het brandalarm. Alle leerlingen de school uit! Zo zal in heel Nederland zichtbaar zijn dat schoolleiders alarm slaan. Met het uitbrengen van dit communiqué denken we een beter signaal af te geven dan op 12 september de school een uur te ontruimen. Met dit communiqué en eventuele vervolgacties willen we zichtbaar maken: • de uitdagende en complexe inhoud van het schoolleiderschap • de belangrijke rol en positie die directeuren hebben voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs • de verbindende rol die schoolleiders hebben naar hun stakeholders SAAM* neemt verantwoordelijkheid voor het leren en welbevinden van leerlingen en leraren. Door in te zetten op het versterken van professionele ruimte en samenwerking binnen de teams geeft SAAM* een impuls aan kwaliteit van onderwijs. Als werkgever zorgt SAAM* voor goede begeleiding van studenten, starters, leraren en ander personeel. Op dit moment knelt het echter op meerdere fronten. Er dreigt in de gehele publieke sector een tekort aan personeel en er is geen duidelijk toekomst beeld over het beroep. Minister Slob stelde een actieplan op ten aanzien van het lerarentekort, helaas ontbreekt het in dit plan aan een lange termijnvisie. Onze sector gaat nu staan voor het beroep. Op www.levehetonderwijs.nl laten we zien hoe mooi het onderwijs is. SAAM* staat achter professionals en neemt werken in het onderwijs serieus. SAAM* ondersteunt serieuze acties van het personeel en van schoolleiders. Hoe deze acties vorm krijgen en of personeel wel of niet deelneemt aan acties blijft een persoonlijke afweging.
12 september
Lees verder
De Ieme - Covermodel Sem in de schijnwerpers
De Ieme - Covermodel Sem in de schijnwerpers
VEGHEL | Sem van Bommel uit Veghel is in juli uitgeroepen tot het nieuwe covermodel van De Blauwe Kei Juniorfolder van seizoen 2018-2019. Op woensdag 5 september kreeg Sem het eerste exemplaar van de kleurrijke folder overhandigd op Basisschool De Ieme. Voordat Sem de nieuwe Juniorfolder in handen kreeg, genoot de gehele middenbouw van De Ieme van een theatervoorstelling. Het was theatermaker Achref Adhadhi die de kinderen verwonderde met zijn mime-achtige voorstelling Amboula. Na afloop van de theatershow zette Achref Sem in het zonnetje door hem de nieuwe folder, een uitvergroting van de coverfoto en theaterkaartjes voor de hele familie te overhandigen. In De Blauwe Kei Juniorfolder staan alle jeugdvoorstellingen van het theater in seizoen 2018-2019 en is te lezen hoe kinderen gratis lid kunnen worden van de Juniorclub. De folder wordt de komende weken via de basisscholen in Veghel en de regio verspreid en is vanaf donderdag 6 september ook af te halen aan de theaterkassa op CHV Noordkade. De Blauwe Kei Juniorclub is opgericht om kinderen en hun (groot)ouders op een leuke manier te betrekken bij het theater. Voor De Blauwe Kei Juniorleden heeft De Blauwe Kei allerlei extra's in petto, waaronder kortingsacties en de mogelijkheid om prijzen te winnen zoals vrijkaartjes, een meet & greet en boeken. Informatie over de acties krijgen de leden via De Blauwe Kei Junior nieuwsbrief. Aanmelden voor deze club is gratis en kan via de website www.blauwekei.nl. Tevens is De Blauwe Kei Junior te volgen op Facebook. Bron: www.kliknieuws.nl
7 september
Lees verder
De Korenaer - Schoolplein 14 feestelijk geopend
De Korenaer - Schoolplein 14 feestelijk geopend
Schoolplein 14 door Bas van de Goor feestelijk geopend op bassischool De Korenaer. Op maandag 3 september was olympisch volleybalkampioen Bas van de Goor terug op zijn oude basisschool BS de Korenaer in Oss voor de officiële opening van het project Schoolplein14 op de Korenaer. Bas heeft in het afgelopen half jaar samen met zijn stichting gezorgd voor het bijeenbrengen van het geld om dit te kunnen realiseren. De school zelf heeft middels de actie Tekenfund.nl bijgedragen aan het complete bedrag wat nodig was om dit doel te kunnen bereiken. Het Sport Expertise Centrum Oss, dat de sportlessen op de Korenaer verzorgt, was bij de opening actief. Wat is Schoolplein14? Schoolplein14 is een initiatief van de Johan Cruyff Foundation en heeft als doel alle leerlingen uit het basisonderwijs uit te dagen en te stimuleren om op het schoolplein met elkaar te spelen en te sporten. Met coatings zijn lijnen en kleurvakken op het plein aangebracht, zoals een sportveld, een speelcirkel en een stukje atletiekbaan. De kinderen hebben zelf meebeslist over welke coatings er aangebracht werden. In de laatste vakantieweek is dit gerealiseerd. Allerlei bijbehorende materialen moeten er voor gaan zorgen dat de kinderen van de Korenaer nog meer uitgedaagd zullen worden om te bewegen. Onze sportdocenten zullen de kinderen en het team hierbij begeleiden. Je moet het samen doen ‘Alleen kun je niks, je moet het samen doen’, zei Johan Cruijff. Het project om een Schoolplein 14 te realiseren op de basisschool van Bas is dan ook gezamenlijk tot stand gekomen. Bas zijn Bas van de Goor Foundation en de Johan Cruyff Foundation zijn beiden maatschappelijk partner van de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo). Gezamenlijk zetten zij zich in voor dit schoolplein. Zo hebben zij de Nevobo gevraagd iedereen die een ticket koopt voor toernooien om een kleine bijdrage te doen voor het schoolplein. Dit deden zij bijvoorbeeld voor Volley 2018, dat plaatsvond van 13 t/m 22 juli 2018. Op dit toernooi waren drie Olympische volleybaldisciplines vertegenwoordigd: het EK beachvolleybal, het WK zitvolleybal en het EK volleybal voor jongens <20. Tijdens de kick-off overhandigde de Nevobo een eerste cheque. Ook de school zelf is aan de slag gegaan om fondsen te werven, daarbij ondersteund door de Bas van de Goor Foundation.
6 september
Lees verder
OBS De Uilenbrink rolt het nieuwe jaar in!
OBS De Uilenbrink rolt het nieuwe jaar in!
Rond 9 uur ontstond er op het schoolplein een levensgrote knikkerbaan met versierde knikkerpoorten. Marly benoemde alle jaargroepen waarop Kees een supersupersuperbonk in de baan rolde. Met behulp van alle kinderen van de school behaalde deze knikker het einde van de baan. In de pauzes vormden de kinderen kleine groepjes rondom diverse knikkerpotjes. Er werd heerlijk geknikkerd! Wij wensen jullie allemaal een super fijn schooljaar.
28 augustus
Lees verder
Opening IKC De Klimboom
Opening IKC De Klimboom
Kinderopvang en onderwijs samen verder als IKC De Klimboom Integraal Kindcentrum De Klimboom is donderdag 23 augustus feestelijk geopend. Met deze nieuwe naam is de samenwerking tussen opvang en onderwijs nu ook naar buiten toe meer zichtbaar. Met een kinderdagverblijf als extra toevoeging is het aanbod voor 0-13 jaar nu compleet. Zichtbare samenwerking in- en extern In het pand aan de Leeuweriksweg 10 werkten we al nauw samen met kinderopvang (Kanteel). Vanaf nu is dat ook terug te zien in de naam. Onze school, Peuteropvang het Soosje en BSO de Boomhut dragen voortaan dezelfde ‘Klimboom’ naam. De nieuwe naam werd afgelopen donderdag onder toezicht van Joop Bloks (directeur obs de Klimboom) en Rianne Jeurninck (locatiemanager kinderopvang) op een feestelijke wijze onthuld. De onthulling van het logo, confetti en een leuke spelletjesavond op het Kindcentrum maakten het feest compleet. Doorgaande lijn van 0-13 jaar De samenwerking is binnen de Kindcentrum muren ook zichtbaar door bijvoorbeeld de gezamenlijke activiteiten die er worden georganiseerd en ook de uitwisseling van personeel en ruimtes die af en toe plaatsvindt. “We zijn erg blij dat we nu allemaal dezelfde naam dragen. Het is misschien een klein verschil, maar het voelt toch als een stempel op het vele werk dat het afgelopen jaar is verzet. Binnen het Kindcentrum zijn we druk bezig om kinderopvang en onderwijs te integreren. Dat dit naar buiten toe ook zichtbaarder wordt, is ook goed voor de wijk om te weten. Kinderopvang Koekeloere verhuist mee Om het aanbod binnen het Kindcentrum te verbreden en de instroom al vroeg te laten starten, heeft IKC De Klimboom nu ook een kinderdagverblijf. De Kanteel-locatie binnen zorgcentrum Sint-Jan (voorheen Kinderdagverblijf Koekeloere) heeft een plekje binnen het kindcentrum gekregen. Ook kinderen van nul tot vier jaar kunnen nu dus terecht bij De Klimboom. De meeste kinderen van de kinderopvang zijn meeverhuisd en kunnen zich hier nu samen verder ontwikkelen, tot aan groep 8. We hebben er erg veel zin in om ons nieuwe IKC de komende tijd verder vorm te geven.
27 augustus
Lees verder
Nieuwbouw school Boekel
Nieuwbouw school Boekel
Vrijdag 6 juli hebben mevr. Sandra Beuving (CvB van SAAM), dhr. Roland Dekkers (Technisch directeur bij DKC Totaaltechniek) en mevr. Ellen Nelissen (CvB van Stichting GOO) de nieuwbouwplannen voor de nieuwe school in Boekel ondertekend.
9 juli
Lees verder
Dag.....Uilenspiegel
Dag.....Uilenspiegel
De kinderen en leraren van OBS Uilenspiegel nemen zingend afscheid van het schoolgebouw. Klik hier om het filmpje te bekijken.
9 juli
Lees verder
KC Het Speelplein koelt én verwarmt met ijs
KC Het Speelplein koelt én verwarmt met ijs
Inmiddels, anderhalf jaar na ingebruikname van kindcentrum ‘Het Speelplein’, begint het besef te landen dat wat hier is neergezet uniek is: een comfortabel, energieneutraal én financieel gezond schoolgebouw. En dat alles voor een prijs vergelijkbaar met de kostprijs van een ‘gewoon’ schoolgebouw dat voldoet aan het huidige bouwbesluit. Reden voor de initiatiefnemers om het ministerie van Onderwijs, de PO-Raad en geïnteresseerde collega-gemeenten en schoolbestuurders uit te nodigen voor een kijkje achter de schermen. Lees het gehele artikel van de PO-Raad door hier te klikken.
6 juli
Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren