SAAM* nieuws

OBS De Uilenbrink geselecteerd voor aardgasvrij
OBS De Uilenbrink geselecteerd voor aardgasvrij
Minister Ollongren van Binnenlandse zaken heeft vandaag elf basisscholen gepresenteerd die als pilot zijn geselecteerd voor het ‘Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen’. De Uilenbrink is één van de 11 geselecteerde basisscholen. Het innovatieprogramma heeft betrekking op bestaande schoolgebouwen. Voor de Uilenbrink zijn plannen in de maak om deze te renoveren en uit te breiden. In deze plannen kan nu aardgasvrij bouwen worden meegenomen. De gemeente ontvangt hiervoor een stimuleringsbijdrage van 350.000 euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor de school en gemeente Meierijstad is dit echt een cadeau. Het innovatieprogramma draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van Parijs en draagt bij aan het binnenklimaat in de scholen zelf. Door een innovatieve en integrale benadering heeft dit programma naast het realiseren van aardgasvrije scholen ook een gunstig effect op de gezondheid en het functioneren van leerlingen en leerkrachten. Wethouder onderwijs Coby van der Pas: “Het is fantastisch dat we deze financiële middelen krijgen. Wij stellen als gemeente al extra geld beschikbaar voor de kwaliteit van schoolgebouwen met de programma’s BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) en Frisse scholen (gezond binnenklimaat). Met deze extra bijdrage kunnen we daar nog een schep bovenop doen. Zo dragen we extra bij aan goede en duurzaam onderwijshuisvesting. We kunnen nu samen nog meer realiseren binnen de al geplande renovatie van de Uilenbrink. Een mooie extra kans die we graag benutten.” Sandra Beuving, college van bestuur van SAAM: “SAAM* scholen staan in verbinding met hun omgeving. In onze omgeving is duurzaamheid een belangrijk onderwerp is. In onze bouwprojecten is dat steeds terug te zien. We zetten ons in om zoveel mogelijk duurzaam te bouwen. Mooi dat we nu ook bij een bestaande school kunnen laten zien dat we grenzen verleggen. Wij gaan de uitdaging aan om ook op deze bestaande locatie een school zonder gasaansluiting te realiseren.” Het verduurzamen van scholen leeft enorm. Maar liefst 92 basisscholen uit 72 gemeenten hebben zich aangemeld voor het ondersteuningsprogramma. Bij het selecteren van de scholen die mee mogen doen aan de pilot, stond kwaliteit voorop.
15 november
Lees verder
Directeuren van Filios spreken zich ook uit
Directeuren van Filios spreken zich ook uit
Geffen, 12-11-2018 Geachte lezer, Middels deze brief maken wij, de directeuren van Filios Scholengroep, kenbaar dat we niet tevreden zijn met de huidige ontwikkelingen binnen de CAO-onderhandelingen. Wij maken ons zorgen om de verdeeldheid in de subgroepen leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en directie. We roepen op tot een sterk front waarin de belangen voor de totale sector behartigd worden. De problemen binnen het primair onderwijs zijn samen te vatten in drie hoofdpunten; een hoge werkdruk, een dreigend tekort aan personeel en een disbalans in salaris t.o.v. vergelijkbare functies binnen de andere onderwijssectoren. Deze problematiek wordt binnen alle geledingen in het primair onderwijs gevoeld. Aan de onderhandelingstafel zijn de belangen van de leerkracht PO goed vertegenwoordigd met positieve, eerste, resultaten om te komen tot een eerlijk(er) salaris en een lagere werkdruk. Het onderwijsondersteunend personeel en de schoolleiders zijn niet meegenomen in deze eerste resultaten terwijl er voor hen dezelfde zorgen voor de toekomst zijn. Ook in deze vakgroepen dreigt een tekort aan personeel te ontstaan door een te hoge werkdruk en een relatief laag salaris. Het feit dat de belangen van OOP en directie niet stevig vertegenwoordigd worden, lijkt op een onderwaardering en een gebrek aan erkenning voor deze mensen in het onderwijs. De leerkracht doet ertoe, onderwijsondersteunend personeel doet ertoe en directieleden doen ertoe! Het primair onderwijs verdient het dat de belangen van de totale sector worden behartigd. Deze strijd moet gezamenlijk gestreden worden zoals we ook gezamenlijk vorm geven aan goed onderwijs in Nederland. Deze brief is vandaag verstuurd naar de vakbonden, de politieke partijen en landelijke en regionale kranten. Mogelijk heeft u ook al een signaal afgegeven of bent u al van plan dat te doen? Ook hierin geldt: Samen staan we sterk(er)! Met vriendelijke groet, Directeuren Filios Scholengroep directeuren@filiosscholengroep.nl Kloosterstraat 4, 5386 ZG Geffen
13 november
Lees verder
OBS De Brinck ontbijt met de burgemeester
OBS De Brinck ontbijt met de burgemeester
Leerlingen van basisschool De Brinck uit groep 7 en 8 hadden donderdagochtend een bijzonder ontbijtje. Ze mochten aanschuiven in het gemeentehuis en genoten daar samen met burgemeester Hellegers van gezonde starters als cruesli, broodjes jam en fruit. Klik hier om het hele artikel te lezen.
12 november
Lees verder
Groen-Blauwe handdruk Brinck en Petteflet
Groen-Blauwe handdruk Brinck en Petteflet
Groen-blauwe handdruk voor basisscholen Brinck en Petteflet 2 november 2018 Het nieuwe schoolgebouw van basisscholen de Brinck en de Petteflet (voorheen Jan Bluyssen) in Uden ontvangt de groen-blauwe handdruk van waterschap Aa en Maas. Deze krijgen ze voor de duurzame herbouw van de school. Bestuurder Peter van Dijk van waterschap Aa en Maas: “Als waterschap worden wij altijd blij van klimaatneutrale gebouwen. Als dat dan ook nog op een school is, waar de nieuwe generatie met de toekomst leert omgaan, heeft dat een extra dimensie. Deze handdruk is dan ook dubbel en dwars verdiend.” Van riool tot dak Bij de herbouw is het regenwater dat op het gebouw valt afgekoppeld van het riool. Een groot gedeelte van het water wordt zelfs hergebruikt, onder andere voor het doorspoelen van de toiletten. Het overige water stroomt in de bodem. Ook heeft het gebouw een sedumdak, oftewel een groen dak. Dat dak houdt regenwater vast en het groen op het dak zorgt voor meer variatie in dieren en planten in de omgeving. Voor het verwarmen van de school gebruiken ze ijs. Dit is een soort omgekeerd koelkastprincipe. De warmte die vrijkomt bij het koelen van het ijs wordt gebruikt om het schoolgebouw te verwarmen. Al deze elementen bij elkaar, maakt het het meest duurzame basisschoolgebouw van Nederland. ‘Groen-blauwe handdruk’ De Groen-blauwe handdruk is de aanmoedigingsprijs van waterschap Aa en Maas voor projecten en initiatieven van inwoners, (agrarische) bedrijven of samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid. De regionale commissies van het waterschap reiken deze prijs uit aan initiatieven die bijdragen aan het verbinden van thema’s als klimaat, water, duurzaamheid, natuur en beleving met de samenleving.
8 november
Lees verder
Ons onderwijs en lerarentekort
Ons onderwijs en lerarentekort
Ons onderwijs en lerarentekort SAAM* staat voor goed onderwijs. Goed onderwijs wordt gemaakt door goede leraren en ondersteuners. Nederland kampt met een (enorm) groeiend lerarentekort. Hoe wij handelen binnen dit niet te ontkennen lerarentekort? SAAM* heeft een zo groot mogelijk flexteam van zo'n 50 collega's om te vervangen bij ziekte, ander verlof en om bij te dragen aan de ontwikkeling van onze scholen. SAAM* stuurt op welbevinden en betrokkenheid van alle collega’s. SAAM* heeft daarnaast een invalteam dat kan vervangen bij ziekte. SAAM* zoekt continu naar nieuwe collega's voor deze beide teams. De scholen van SAAM* doen er alles aan om het onderwijs zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Met deze tekorten kunnen we spijtig genoeg niet meer garanderen dat het onderwijs aan al onze leerlingen iedere dag zijn doorgang kan vinden. Er zijn grenzen. We staan namelijk voor kwaliteit, dat betekent dat onderwijs wordt verzorgd door bevoegde leraren. Daarnaast willen we de werkdruk van onze professionals niet (nog) verder opvoeren. Ons ziekteverzuim willen we juist beperken! Wat dat betekent voor ouders en kinderen van onze scholen? Bij ziekte van een collega zorgen we voor de eerste dag altijd voor onderwijs. Dit doen we door een beroep te doen op ons flexteam, door inzet van andere collega’s met lesbevoegdheid die in de school werkzaam zijn of door groepen samen te voegen. Voor volgende dagen moeten we soms kiezen om een groep naar huis te sturen. We begrijpen heel goed dat dit een heel onwenselijke situatie is. We zullen er vanzelfsprekend alles aan doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Met vriendelijke groet, Sandra Beuving Collega van Bestuur SAAM*
8 november
Lees verder
SAAMwijze samen tevreden
SAAMwijze samen tevreden
SAAMwijze Samen tevreden; Kinderen, ouders en collega’s vormen het middelpunt van SAAM*. Zij kunnen ons het best vertellen over onze onderwijskwaliteit en ervaren veiligheid in onze scholen. Binnen SAAM* kiezen we voor de tevredenheidsmeting van Vensters PO. Kinderen, ouders en collega’s vullen eenmaal per twee jaar de online vragenlijst in. Daarnaast voeren we tenminste eenmaal per twee jaar het gesprek met kinderen, ouders en collega’s. In november 2018 zal op alle SAAMscholen de afname van de tevredenheidsmeting plaatsvinden.
8 november
Lees verder
Kompas viert 5-jarig bestaan
Kompas viert 5-jarig bestaan
Op 21 oktober 2013 begon obs Kompas, na een verhuizing, als nieuwe school in Veghel zuid. Voorheen was dit 34 jaar obs Het Anker. Reden genoeg voor ons om in het voorjaar alle ouders uit te nodigen voor een overleg. Na uitkomst van deze avond en terugkoppeling met de leerlingen zijn wij aan de slag gegaan om een gezellige feestweek te organiseren. Na alle voorbereidingen was het maandag 8 oktober zover! Om 10.00 uur zijn wij begonnen met een groot taartenbuffet, verzorgd door de ouders en leerlingen. Na een korte opening, waarin wij de afgelopen 5 jaar de revue hebben laten passeren, kreeg iedereen een heerlijk stuk taart. Ook Kijk op Meierijstad schreef hierover een mooi artikel, lees hier. Dinsdag stond de hele dag in het teken van ons feest. Met de hele school zijn wij per bus naar Dierenrijk geweest. Geholpen door diverse ouders werden wij eerst verrast met een olifantenshow. Geen kunstjes, maar hoe de verzorgers de olifanten trainen om ze te kunnen verzorgen. Daarna ging iedereen in een eigen groepje de dierentuin door, waarbij groep 7/8 zich ook prima vermaakte zonder directe begeleiding. Na een dag vol dieren, speeltuinen (daarvan hadden zij er ook een mooi aantal) en vooral heel erg zonnig weer, zijn wij aan het eind van de middag weer teruggereden naar Veghel. Hierbij was het aanmerkelijk stiller in de bus, dan op de heenweg!
12 oktober
Lees verder
Studiedag, ook dat doen we SAAM
Studiedag, ook dat doen we SAAM
5 oktober, de dag van de leraar de dag van onze studiedag SAAM*. We zijn samen verantwoordelijk voor de professionele ontwikkeling van ons onderwijs, van alle betrokkenen daarbij. Vanuit eigenaarschap voor onze eigen ontwikkeling ontmoeten we elkaar vandaag. Wij zijn trots dat ook nu weer onze eigen leraren deze dag van de leraar voor ons organiseerden. We zijn trots dat we zoveel talent hebben en daarmee prachtige workshops voor en door onze eigen collega’s. We hebben workshops over allerlei onderwerpen, zoals onderwijs aan kinderen van deze tijd, AVG, bouwen aan zelfvertrouwen, kinderspel en prikkelverwerking. Leren ook dat doen SAAM* . Vandaag laten we aan elkaar zien wat we kennen, wat we kunnen en wie we zijn.
5 oktober
Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren