SAAM* nieuws

Laten we samen zijn
Laten we samen zijn
Wat zijn wij de voorbije dagen indrukwekkend SAAM* met kinderen, ouders, vele professionals van Gemeente Oss, politie, GGD, slachtofferhulp, School & Veiligheid, OCW, PO-raad, de stichtingen waarmee we samenwerken, Okido en dé collega’s van SAAM*. Het medeleven is enorm. We weten ons – en basisschool De Korenaer in het bijzonder - gesteund door de talloze reacties. Alle lieve aandacht onderschrijft de mooie verbondenheid in het onderwijs en opvang. DANK! Gemeente Oss heeft een webpagina opengesteld > https://www.oss.nl/to/Ongeluk-met-bakfiets-op-spoor-Oss.htm. Er is een mailadres opengesteld voor reacties bedoeld voor De Korenaer: medeleven@saamscholen.nl. Collega van bestuur Sandra Beuving Sandrabeuving@saamscholen.nl is ons aanspreekpunt voor de pers. Laten we samen zijn in wat er allemaal voor ons ligt.
24 september
Lees verder
SAAM - Bericht krant
SAAM - Bericht krant
24 september
Lees verder
Gruwelijk ongeluk
Een gruwelijk ongeluk heeft het zo jonge leven van mooie kinderen beëindigd. Als een kansrijke toekomst zo wordt afgebroken, worden we overvallen door immens verdriet. Het leven van de betrokken families gebroken. De gedachten van collega’s Korenaer en SAAM* zijn bij hen. Bij de collega’s van opvangorganisatie Okido, team Basisschool De Korenaer. Bij alle mensen, collega’s die (professioneel) betrokken zijn. Laten we elkaar vasthouden in wat nu nodig is.
20 september
Lees verder
Ieme - Maar één leven
Ieme - Maar één leven
'Echte soldaten hebben maar één leven', jonge gamers praten met veteranen Market Garden tijdens de Veteranenontmoeting OMG 1944 in Veghel VEGHEL - “Heftig dat ze dat voor ons gedaan hebben”, zegt Moos (11) nadat hij met veteranen over de bevrijding van Brabant heeft gesproken. Hoe is het om in de schoenen te staan van de bevrijders? 600 leerlingen van de groepen 7 en 8 uit Meierijstad kregen mede dankzij Cultuurkade maandag de mogelijkheid om het te vragen. Sommige leerlingen spelen de game 'Call of Duty Worldwar II' en ervaren wat de veteranen hebben meegemaakt als ze het spel spelen. Het spel is gebaseerd op de route die de bevrijders in 1944 moesten afleggen en de gevechten die de soldaten moesten leveren. De NTR maakte daarvan een indrukwekkende documentaire: Operatie D Day. De leerlingen kregen eerst deze documentaire te zien in de grote zaal van de Blauwe Kei. De kinderen waren muisstil tijdens het kijken naar de documentaire. Het was een heel bijzonder moment toen de kinderen beseften dat de personages in de documentairen en in de game de veteranen waren met wie ze na afloop mochten praten. 'Never again' De 24 veteranen die sinds zaterdag in Brabant zijn, vinden het belangrijk om tijd vrij te maken om met de kinderen te praten over de oorlog. "Dit zijn de jongeren die in de toekomst de leiders van Nederland worden en het is belangrijk dat ze weten wat er gebeurd is, zodat ze weten dat dit nooit meer mag gebeuren. This never again", zegt de 97 jarige Len Fox. Hij kwam als jonge jongen in 1944 na een lange tocht vanuit Duinkerken in Brabant terecht. De kinderen hadden lang de tijd om met de veteranen te praten en er kwamen allerlei vragen over de oorlog voorbij. Zo wilde een van de leerlingen weten of de mannen destijds bang waren voor de dood. "Nee", zei de 99-jarige Guy Whidden resoluut. "We gaan uiteindelijk toch allemaal dood." De gesprekken maakten grote indruk op de kinderen. "In het spel heb je eindeloos veel levens, maar in de echte oorlog maar één", was ook een conclusie van de kinderen. De ontmoeting was ook te zien bij het NOS Jeugdjournaal & Omroep Brabant Bron: www.cultuurkade.nl
19 september
Lees verder
Lesgeven is een serieus vak!
Lesgeven is een serieus vak!
Lesgeven is een bijzonder vak, een vak waarbij je jezelf als persoon voortdurend inzet. Een professie waar de interactie tussen professionals en kinderen de kern vormt. Een dag niet lekker in je vel zitten of een minder goed doordachte leeractiviteit, heeft direct effect op het leren en ontwikkelen van de kinderen. Andersom is natuurlijk ook waar. Als het jou goed gaat, als de activiteit die je bedacht goed loopt, het je lukt om in te spelen op grote diversiteit in hoofden en harten van de kinderen in je groep, stimuleert dat (samen-)leren, ontwikkelen. Leren en lesgeven is persoonlijk en steunt op de passie van jou voor je vak en de kinderen. Leren en lesgeven is intellectueel uitdagend. Elke dag weer topsport, elke dag weer kleine en grote beslissingen die het verschil maken. Dit vraagt een lerende houding van de leraar en van de kinderen. De wens om te kijken naar het effect van jouw handelen. De wens om te reflecteren op je eigen handelen én om feedback te verzamelen. De basis hiervoor ligt in het voeren van ‘het goede gesprek’. Het goede gesprek met de kinderen in je klas, het goede gesprek met de ouders van deze kinderen en het goede gesprek met je collega’s binnen en buiten je school. Nieuwsgierig zijn naar onderzoek over leren en lesgeven. Elke dag op zoek naar ‘wat werkt én wat niet’. Zo’n vak vraagt om professionele ruimte. De ruimte om bezig te zijn met je eigen professionele ontwikkeling, de ruimte om bezig te zijn met de ontwikkeling van de school en de ruimte om al die dagelijkse besluiten te kunnen nemen. We zien dat het bij deze ruimte regelmatig knelt. We bedenken met elkaar (of landelijk, of regionaal, of binnen het bestuur) regels, kaders, procedures, beleid of hoe we het dan ook noemen. De wet, CAO, regelgeving, geven kaders voor het werk, maar beperken ook snel de professionele ruimte. Een enorme CAO, het verplichte lerarenregister en de ingewikkelde wetgeving rondom de AVG zijn voorbeelden waar het soms knelt. Dit betekent dat we met elkaar steeds kritisch moeten zijn op beleid, protocollen en kaders. Zijn ze echt nodig? We bedenken protocollen/beleid/wetten/regels binnen de school om het handelen van professionals ‘in goede banen te leiden’. Het kan echter zo maar eens zijn dat het beter is voor kinderen, en professionals om van de regels af te wijken. Durven we te vertrouwen op de juiste keuzes van onze professionals? Keuzes die recht doen aan handelen vanuit de bedoeling? Weten we welke afspraken we zelf stiekempjes hebben laten ontstaan? Welke ruimte nemen we met elkaar om wetten, regels en kaders ter discussie te stellen? Weten we er zelf passend bij de context betekenis aan te geven? Hebben we de durf om ook landelijk deze knellende zaken aan de orde te stellen? Mooi om te zien dat er landelijk reuring is, PO in actie en nu ook publieke sector in actie vragen aandacht voor onderwerpen die ons allemaal bezighouden. Erkenning van het vak, voldoende personeel in de toekomst en serieus nemen van professionals zijn onderwerpen die wij van harte ondersteunen. Aandacht voor de publieke zaak, oog voor eenieder die dagelijks grote maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Lesgeven is een serieus vak, net als staan voor veiligheid op straat of zorg verlenen aan zieken. Dat vraagt van ons dat we serieus aandacht vragen voor de publieke sector. Aandacht voor voldoende bekostiging, goed salaris voor al onze professionals, aandacht voor voldoende professionele ruimte én positie! SAAM* neemt verantwoordelijkheid voor het leren en welbevinden van kinderen en onze collega’s. Door in te zetten op het versterken van professionele ruimte en samenwerking binnen de teams geeft SAAM* een impuls aan kwaliteit van onderwijs. Als werkgever zorgt SAAM* voor goede begeleiding van studenten, starters, leraren en ander personeel. Op www.levehetonderwijs.nl laten we samen met collega besturen zien hoe mooi het onderwijs is. SAAM* staat achter professionals en neemt werken in het onderwijs serieus. We hopen dat jullie laten horen waar jullie als professionals voor staan én dat jullie dat op een serieuze manier doen. Wil je van je laten horen volg dan: www.publiekesectorinactie.nl Collega’s van Bestuur Edith van Montfort en Sandra Beuving
18 september
Lees verder
Schoolleiders SAAM laten van zich horen
Schoolleiders SAAM laten van zich horen
Schoolleiders SAAM* beschouwen problematiek rondom het lerarentekort als zeer ernstig. Deze problematiek bemoeilijkt en verzwaart goed leiderschap en plezier in het werk. Schoolleiders SAAM* zijn van mening dat er groot ingezet moet (blijven) worden op het aantrekkelijker maken van het lerarenberoep. Dit communiqué willen we onder de aandacht brengen om zo ons punt te maken. Alleen met voldoende professionals voor de groep is het mogelijk om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Door het lerarentekort komt de kwaliteit van het onderwijs steeds meer onder druk te staan met alle gevolgen van dien. Schoolleiders zijn druk met het managen van organisatorische zaken en komen steeds minder toe aan onderwijsinhoudelijke ambities. Actie 12 september Voor de eerste actie op 12 september aanstaande vraagt de AVS alle schoolleiders in Nederland ’s ochtends om 9 uur hun jaarlijkse ontruimingsoefening te houden, met als duidelijk signaal het brandalarm. Alle leerlingen de school uit! Zo zal in heel Nederland zichtbaar zijn dat schoolleiders alarm slaan. Met het uitbrengen van dit communiqué denken we een beter signaal af te geven dan op 12 september de school een uur te ontruimen. Met dit communiqué en eventuele vervolgacties willen we zichtbaar maken: • de uitdagende en complexe inhoud van het schoolleiderschap • de belangrijke rol en positie die directeuren hebben voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs • de verbindende rol die schoolleiders hebben naar hun stakeholders SAAM* neemt verantwoordelijkheid voor het leren en welbevinden van leerlingen en leraren. Door in te zetten op het versterken van professionele ruimte en samenwerking binnen de teams geeft SAAM* een impuls aan kwaliteit van onderwijs. Als werkgever zorgt SAAM* voor goede begeleiding van studenten, starters, leraren en ander personeel. Op dit moment knelt het echter op meerdere fronten. Er dreigt in de gehele publieke sector een tekort aan personeel en er is geen duidelijk toekomst beeld over het beroep. Minister Slob stelde een actieplan op ten aanzien van het lerarentekort, helaas ontbreekt het in dit plan aan een lange termijnvisie. Onze sector gaat nu staan voor het beroep. Op www.levehetonderwijs.nl laten we zien hoe mooi het onderwijs is. SAAM* staat achter professionals en neemt werken in het onderwijs serieus. SAAM* ondersteunt serieuze acties van het personeel en van schoolleiders. Hoe deze acties vorm krijgen en of personeel wel of niet deelneemt aan acties blijft een persoonlijke afweging.
12 september
Lees verder
De Ieme - Covermodel Sem in de schijnwerpers
De Ieme - Covermodel Sem in de schijnwerpers
VEGHEL | Sem van Bommel uit Veghel is in juli uitgeroepen tot het nieuwe covermodel van De Blauwe Kei Juniorfolder van seizoen 2018-2019. Op woensdag 5 september kreeg Sem het eerste exemplaar van de kleurrijke folder overhandigd op Basisschool De Ieme. Voordat Sem de nieuwe Juniorfolder in handen kreeg, genoot de gehele middenbouw van De Ieme van een theatervoorstelling. Het was theatermaker Achref Adhadhi die de kinderen verwonderde met zijn mime-achtige voorstelling Amboula. Na afloop van de theatershow zette Achref Sem in het zonnetje door hem de nieuwe folder, een uitvergroting van de coverfoto en theaterkaartjes voor de hele familie te overhandigen. In De Blauwe Kei Juniorfolder staan alle jeugdvoorstellingen van het theater in seizoen 2018-2019 en is te lezen hoe kinderen gratis lid kunnen worden van de Juniorclub. De folder wordt de komende weken via de basisscholen in Veghel en de regio verspreid en is vanaf donderdag 6 september ook af te halen aan de theaterkassa op CHV Noordkade. De Blauwe Kei Juniorclub is opgericht om kinderen en hun (groot)ouders op een leuke manier te betrekken bij het theater. Voor De Blauwe Kei Juniorleden heeft De Blauwe Kei allerlei extra's in petto, waaronder kortingsacties en de mogelijkheid om prijzen te winnen zoals vrijkaartjes, een meet & greet en boeken. Informatie over de acties krijgen de leden via De Blauwe Kei Junior nieuwsbrief. Aanmelden voor deze club is gratis en kan via de website www.blauwekei.nl. Tevens is De Blauwe Kei Junior te volgen op Facebook. Bron: www.kliknieuws.nl
7 september
Lees verder
De Korenaer - Schoolplein 14 feestelijk geopend
De Korenaer - Schoolplein 14 feestelijk geopend
Schoolplein 14 door Bas van de Goor feestelijk geopend op bassischool De Korenaer. Op maandag 3 september was olympisch volleybalkampioen Bas van de Goor terug op zijn oude basisschool BS de Korenaer in Oss voor de officiële opening van het project Schoolplein14 op de Korenaer. Bas heeft in het afgelopen half jaar samen met zijn stichting gezorgd voor het bijeenbrengen van het geld om dit te kunnen realiseren. De school zelf heeft middels de actie Tekenfund.nl bijgedragen aan het complete bedrag wat nodig was om dit doel te kunnen bereiken. Het Sport Expertise Centrum Oss, dat de sportlessen op de Korenaer verzorgt, was bij de opening actief. Wat is Schoolplein14? Schoolplein14 is een initiatief van de Johan Cruyff Foundation en heeft als doel alle leerlingen uit het basisonderwijs uit te dagen en te stimuleren om op het schoolplein met elkaar te spelen en te sporten. Met coatings zijn lijnen en kleurvakken op het plein aangebracht, zoals een sportveld, een speelcirkel en een stukje atletiekbaan. De kinderen hebben zelf meebeslist over welke coatings er aangebracht werden. In de laatste vakantieweek is dit gerealiseerd. Allerlei bijbehorende materialen moeten er voor gaan zorgen dat de kinderen van de Korenaer nog meer uitgedaagd zullen worden om te bewegen. Onze sportdocenten zullen de kinderen en het team hierbij begeleiden. Je moet het samen doen ‘Alleen kun je niks, je moet het samen doen’, zei Johan Cruijff. Het project om een Schoolplein 14 te realiseren op de basisschool van Bas is dan ook gezamenlijk tot stand gekomen. Bas zijn Bas van de Goor Foundation en de Johan Cruyff Foundation zijn beiden maatschappelijk partner van de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo). Gezamenlijk zetten zij zich in voor dit schoolplein. Zo hebben zij de Nevobo gevraagd iedereen die een ticket koopt voor toernooien om een kleine bijdrage te doen voor het schoolplein. Dit deden zij bijvoorbeeld voor Volley 2018, dat plaatsvond van 13 t/m 22 juli 2018. Op dit toernooi waren drie Olympische volleybaldisciplines vertegenwoordigd: het EK beachvolleybal, het WK zitvolleybal en het EK volleybal voor jongens <20. Tijdens de kick-off overhandigde de Nevobo een eerste cheque. Ook de school zelf is aan de slag gegaan om fondsen te werven, daarbij ondersteund door de Bas van de Goor Foundation.
6 september
Lees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren