Mandy Bruinsma
Directeuren van Filios spreken zich ook uit

Geffen, 12-11-2018

 

Geachte lezer,

 

Middels deze brief maken wij, de directeuren van Filios Scholengroep, kenbaar dat we niet tevreden zijn met de huidige ontwikkelingen binnen de CAO-onderhandelingen. Wij maken ons zorgen om de verdeeldheid in de subgroepen leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en directie. We roepen op tot een sterk front waarin de belangen voor de totale sector behartigd worden.

 

De problemen binnen het primair onderwijs zijn samen te vatten in drie hoofdpunten; een hoge werkdruk, een dreigend tekort aan personeel en een disbalans in salaris t.o.v. vergelijkbare functies binnen de andere onderwijssectoren. Deze problematiek wordt binnen alle geledingen in het primair onderwijs gevoeld.

Aan de onderhandelingstafel zijn de belangen van de leerkracht PO goed vertegenwoordigd met positieve, eerste, resultaten om te komen tot een eerlijk(er) salaris en een lagere werkdruk. Het onderwijsondersteunend personeel en de schoolleiders zijn niet meegenomen in deze eerste resultaten terwijl er voor hen dezelfde zorgen voor de toekomst zijn. Ook in deze vakgroepen dreigt een tekort aan personeel te ontstaan door een te hoge werkdruk en een relatief laag salaris.

Het feit dat de belangen van OOP en directie niet stevig vertegenwoordigd worden, lijkt op een onderwaardering en een gebrek aan erkenning voor deze mensen in het onderwijs. De leerkracht doet ertoe, onderwijsondersteunend personeel doet ertoe en directieleden doen ertoe!

Het primair onderwijs verdient het dat de belangen van de totale sector worden behartigd. Deze strijd moet gezamenlijk gestreden worden zoals we ook gezamenlijk vorm geven aan goed onderwijs in Nederland.

 

Deze brief is vandaag verstuurd naar de vakbonden, de politieke partijen en landelijke en regionale kranten. Mogelijk heeft u ook al een signaal afgegeven of bent u al van plan dat te doen? Ook hierin geldt: Samen staan we sterk(er)!

 

Met vriendelijke groet,

Directeuren Filios Scholengroep

 

directeuren@filiosscholengroep.nl

Kloosterstraat 4,

5386 ZG Geffen

 

.

 

 

 

Gepubliceerd in 'Nieuws'

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren