Mandy Bruinsma
OBS De Uilenbrink geselecteerd voor aardgasvrij

 


Minister Ollongren van Binnenlandse zaken heeft vandaag elf basisscholen gepresenteerd die als pilot zijn geselecteerd voor het ‘Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen’. De Uilenbrink is één van de 11 geselecteerde basisscholen. Het innovatieprogramma heeft betrekking op bestaande schoolgebouwen. Voor de Uilenbrink zijn plannen in de maak om deze te renoveren en uit te breiden. In deze plannen kan nu aardgasvrij bouwen worden meegenomen. De gemeente ontvangt hiervoor een stimuleringsbijdrage van 350.000 euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor de school en gemeente Meierijstad is dit echt een cadeau. Het innovatieprogramma draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van Parijs en draagt bij aan het
binnenklimaat in de scholen zelf. Door een innovatieve en integrale benadering heeft dit programma naast het realiseren van aardgasvrije scholen ook een gunstig effect op de gezondheid en het functioneren van leerlingen en leerkrachten.


Wethouder onderwijs Coby van der Pas: “Het is fantastisch dat we deze financiële middelen krijgen. Wij stellen als gemeente al extra geld beschikbaar voor de kwaliteit van schoolgebouwen met de programma’s BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) en Frisse scholen (gezond binnenklimaat). Met deze extra bijdrage kunnen we daar nog een schep bovenop doen. Zo dragen we extra bij aan goede en duurzaam onderwijshuisvesting. We kunnen nu samen nog meer realiseren binnen de al geplande renovatie van de Uilenbrink. Een mooie extra kans die we graag benutten.”

 

Sandra Beuving, college van bestuur van SAAM: “SAAM* scholen staan in verbinding met hun omgeving. In onze omgeving is duurzaamheid een belangrijk onderwerp is. In onze bouwprojecten is dat steeds terug te zien. We zetten ons in om zoveel mogelijk duurzaam te bouwen. Mooi dat we nu ook bij een bestaande school kunnen laten zien dat we grenzen verleggen. Wij gaan de uitdaging aan om ook op deze bestaande locatie een school zonder gasaansluiting te realiseren.” Het verduurzamen van scholen leeft enorm. Maar liefst 92 basisscholen uit 72 gemeenten hebben zich aangemeld voor het ondersteuningsprogramma. Bij het selecteren van de scholen die mee mogen doen aan de pilot, stond kwaliteit voorop.

 

.

Gepubliceerd in 'Nieuws'

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren