Mandy Bruinsma
OBS De Uilenbrink - vernieuwd schoolgebouw

 

.

Het huidige schoolgebouw van basisschool de Uilenbrink aan de Melisselaar wordt grondig gerenoveerd en uitgebreid. Het grotendeels uit 1979 daterende schoolgebouw is hard toe aan een update. Daarnaast kampt de school al geruime tijd met een aanzienlijk ruimtetekort.

Om de renovatie en uitbreiding zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben het schoolbestuur en de gemeente er samen voor gekozen om alle leerlingen van de Uilenbrink tijdens de verbouwing elders onder te brengen. Om continuïteit van onderwijs en veiligheid voor de leerlingen te waarborgen, om efficiënt te kunnen werken en kosten te besparen.

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan de groepen 1 t/m 4 naar 8 lokalen naast basisschool de Bunders aan de Buitendonk. Deze vleugel heeft een aparte ingang en eigen schoolplein voor de jongste kinderen. Samen met de gemeente en buurman- basisschool de Bunders is goed nagedacht over het in goede banen leiden van het halen en brengen van de kinderen en parkeren.

De groepen 5 t/m 8 gaan in het komende schooljaar naar het voormalige gebouw van de PABO aan de Deken van Miertstraat. In dit leegstaande gebouw worden 11 groepen gehuisvest. Ook dit gebouw beschikt over een eigen ingang en speelplaats.

Planning:
Vanaf juni worden allerlei voorbereidende werkzaamheden aan de beide panden uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat het onderwijs op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar van start kan gaan. Naar verwachting zal “de Uilenbrink” om en nabij de 14 maanden (= eind 2020) op twee locaties gehuisvest blijven. Zodra het huidige gebouw gerenoveerd en uitgebreid is, verhuizen alle leerlingen terug naar de Melisselaar om het vernieuwde schoolgebouw in gebruik te nemen.
Bron: Gemeente Meierijstad

Gepubliceerd in 'Nieuws'

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...