Mandy Bruinsma
Aardgasvrije school OBS De Uilenbrink

uilenbrink tekening

 

 

Aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd zelf een gezond binnenklimaat hebben. Dat is de beoogde opbrengst van het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met het ministerie van OCWVNG en PO-Raad. De uitvoering is in handen van Platform31 en Ruimte-OK.

In juli 2018 gaf minister Ollongren het startsein voor het innovatieprogramma. Een paar maanden later hadden 92 basisscholen zich aangemeld om als pilot deel te nemen. Hieruit zijn elf pilots geselecteerd. OBS De Uilenbrink in Veghel behoort tot één van de elf pilotscholen. 

In dit innovatieprogramma staat het leeraspect centraal. Elf pilots worden gestimuleerd om bij renovatie van een basisschool te sturen op een aardgasvrij en fris (binnenklimaat) concept. De ontwikkeling en toepassing van repeteerbare aardgasvrije oplossingen heeft hierbij nadrukkelijk de aandacht zodat snelheid en kostendaling bij opschaling gerealiseerd kan worden en opgedane expertise breed inzetbaar wordt voor de onderwijssector.

Nieuwsgierig hoe we het gebouw van OBS De Uilenbrink hebben gerenoveerd? Platform 31 heeft een kijkje genomen bij de school. Klik hier om de video te bekijken. 


Bron: www.aardgasvrijescholen.nlwww.platform31.nl 

Gepubliceerd in 'Nieuws'

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren