Mandy Bruinsma
Standpunt register SAAM* en collega besturen

saamfiliosspom

 

 

 

 

 

 

 

 STANDPUNT REGISTER

 

 Wat we als Filios, SAAM* en SPOM&Oeverwal zouden willen zeggen

 

De krachtige bedoeling van een register (schoolleider, leraar) -  een  beroepsgroep die zich uitspreekt over eigen normering van hun professie én de wijze waarop zij zich voortdurend professionaliseren binnen dat beroep  - wordt door ons onderschreven.

In het huidige register lijkt deze bedoeling ingehaald te worden door het koesteren van de vorm, het realiseren van systemen ter controle. En schuilt er het gevaar dat “registerpunten-marketing” vanuit aanbieders bepalend wordt voor nascholingskeuze in plaats van de professionele ambitie van de leraar, onze sector. De regie lijkt dus niet meer bij de beroepsgroep zelf te liggen.

 

Dat brengt ons tot de volgende uitspraken

 

  1. Filios, SAAM* en SPOM&Oeverwal stellen dat registratie een persoonlijke professionele afweging is en dat moet zo blijven; wij controleren registratie niet en verbinden er geen rechtspositionele consequenties aan.
  2. Filios, SAAM* en SPOM&Oeverwal faciliteren als werkgevers wel wat nodig is voor registratie voor onze professionals die daar zelf voor kiezen.
  3. Filios, SAAM* en SPOM&Oeverwal reageren op al of niet dwingende verzoeken gegevens van onze professionals aan te leveren en/of te controleren met de tekst dat de professional hier zelf over gaat (en dus zelf verantwoordelijk is voor het op peil houden van het register).
  4. Filios, SAAM* en SPOM&Oeverwal stimuleren, faciliteren én inspireren tot voortdurende professionele ontwikkeling en dat vormt onder andere een vast onderdeel van de gesprekscyclus waarbinnen professionals ook over hun professionele ontwikkeling verantwoorden.
  5. Filios, SAAM* en SPOM&Oeverwal professionals stemmen met collega’s af over welke professionalisering zij aan willen gaan en delen dat (én wat ze geleerd hebben) in betreffende functie- en/of themagroepen en in de digitale omgeving die in onze organisaties daarvoor beschikbaar zijn.
  6. Wanneer Filios, SAAM* en SPOM&Oeverwal gezamenlijke professionalisering voorstellen voor functie- en/of themagroepen, dan spannen zij zich in om betreffende professionalisering gehonoreerd te krijgen in ‘punten voor register’ (>aansluitend op punt 2).

Gepubliceerd in 'Nieuws'

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren