Mandy Bruinsma
Co-creatie op OBS De Bolderik

Ieder kind is uniek, authentiek en iedere dag in ontwikkeling. OBS De Bolderik creëert samen (co-creatie) met Kunstbalie en Team Ubavka een unieke driehoek, die kinderen aanzet tot bewustwording vanuit de eigen kwaliteiten. Het ontstaan van deze bewustwording bij kinderen vanuit kunstdisciplines, die gerelateerd zijn aan het onderwijsprogramma, leidt tot echt kind kunnen en mogen zijn, dat gebruik maakt van al haar talenten. Kinderen, ouders en leerkrachtcocreatie bolderiken worden betrokken zodat de bewustwording duurzaam kan beklijven. Door samen te creëren kun je veel meer, word je sterker en meer zichtbaar, kun je nog beter op eigen benen staan.

 

Driehoek

 

Directeur Margot van Uden geeft aan: ‘Vanuit onze gezamenlijke visie "Word de beste versie van jezelf in verbondenheid met je omgeving" is in samenwerking met Kunstbalie en Team Ubavka een driehoek gerealiseerd van onderwijs, kunst en bewustwording. Dit is een sterke, unieke driehoek voor een emotionele, gezonde groei van kinderen naar zichzelf, de ander en daarmee naar de totale maatschappij.

Op De Bolderik ontwerpen leerkrachten hun eigen lessen en staat betekenisvol leren vanuit kernconcepten centraal. Het team ging vorig schooljaar aan de slag met Educatief Repertoire. Educatief Repertoire gaat uit van de leraar als inspirerend persoon die vanuit zijn pedagogisch en didactisch handelen op een krachtige manier de verwondering en verbeelding van het kind aanspreekt en de kinderen laat fantaseren, associëren en creatief nadenken.

Ook liepen er twee pilots: een pilot in groep 7 met bewustwordingslessen waarbij via creatieve opdrachten wordt gereflecteerd op jezelf in relatie tot de wereld om je heen en een pilot van het Cultureel Zelfportret, een digitaal volginstrument van de culturele ontwikkeling van leerlingen.

Hierop wordt nu een vervolg gegeven, waardoor het steeds meer verankerd wordt in het onderwijsaanbod van De Bolderik.

 

7-stappenplan

 

Team Ubavka hanteert een 7-stappenplan voor een groei in bewustwording, versterkt door 6 componenten die telkens in de 7-stappen meebewegen. Volledig op maat kan kunst ingezet worden op elk niveau en elke leeftijd. De kunstuitingen maken zichtbaar wat van binnen in het kind leeft. Door het gemaakte werk samen te bespreken en daar verdiepingswoorden bij te gebruiken, kan taal gegeven worden aan dat wat onbewust in het kind speelt.

Kunstbalie ondersteunt vanuit De Cultuur Loper deze duurzame samenwerking (co-creatie) tussen het onderwijs en de culturele omgeving. Kunstbalie zag op De Bolderik een mooie kans om zijn visie op co-creatie in de praktijk te brengen en te volgen.

 

Gepubliceerd in 'Nieuws'

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren