Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad


De volgende personen hebben nu zitting in de GMR:

  • Voorzitter: René van Lokven (OGMR).
  • Vice-Voorzitter: vacant.
  • Secretaris: Emiel Kroese (PGMR).
  • Personeelsleden: Emiel Kroese, Kitty van der Kroft, Anny van Ravensteijn en Suzan Schuurmans. 
  • Ouderleden: Jia Chen, Theo Langenhuizen en René van Lokven.

Deze korte video biedt een kijkje in de keuken van de GMR SAAM*.

Hieronder vind je de formele documenten m.b.t. de GMR:

2024 Medezeggenschapstatuut SAAM.pdf
2024 Medezeggenschapsreglement SAAM.pdf

Hieronder vind je de agenda's, verslagen en nieuwsbrieven van de GMR:

Schooljaar 2022/2023
- 2023 03 20 Verslag GMR-CvB SAAM*
- 2023 03 20 Agenda GMR-CvB SAAM*
- 2022 12 12 Verslag GMR-CvB SAAM*
- 2022 09 26 Verslag GMR-CvB SAAM*
- 2022 09 26 Agenda GMR-CvB SAAM*

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren