Wij zijn SAAM

In Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden werken 27 scholen SAAM. Bij SAAM scholen staat samen ontdekken, maken en leren centraal. Iedere school geeft daar op zijn eigen wijze invulling aan. SAAM scholen zijn katholiek, openbaar of iets daartussen. Iedereen is welkom op onze scholen. Wij werken SAAM met onze partners in de wijk aan onderwijs dat deugt. Wij zijn SAAM 

 

Collega’s van Bestuur  

De collega’s van bestuur vormen samen een collegiaal College van Bestuur. Als collega’s van bestuur zijn wij het bevoegd gezag zoals bedoeld onder de onderwijswetgeving; wij voeren de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in overeenstemming met deze wet- en regelgeving uit. Voor ons betekent dat vooral het expliciet maken en houden van ‘de bedoeling’ van de stichting, betekenis geven aan de maatschappelijke opdracht van de stichting. Passend bij onze missie doen we dat samen. Enerzijds in nauwe afstemming met onze directeuren (en vanzelfsprekend daarmee met onze scholen), anderzijds in afstemming met de Raad van Toezicht en onze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

 

 

Sandra Beuving (links) en 
Edith van Montfort. 
Sandra en Edith

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad  

Met 10 leden in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad SAAM vertegenwoordigen wij alle 29 MR-en van de SAAM-scholen. Vijf vertegenwoordigers van het personeel en vijf ouders die zijn gekozen. Alle bovenschoolse aangelegenheden, vanuit de Wet Medezeggenschap op Scholen, worden door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad behandeld. Waar nodig wordt geadviseerd of instemming verleend. Wij als gemeenschappelijke medezeggenschapsraadhechten veel waarde aan het optimaal faciliteren van het primaire proces, waarbij het kind en de professional centraal staat. Overleg met onze achterban vinden wij essentieel. Zo zijn alle leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verbonden met de scholen. Onze vergaderingen zijn openbaar en wij zijn transparant naar alle belanghebbenden. We zoeken samen met de collega’s van bestuur en de raad van toezicht naar een nog betere toekomst voor het onderwijs in Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden.

 

Carla Geurts Carla
Jeannette Nieborg Jeannette
Kitty van der Kroft Kitty
Annick van Tilburg Annick
Mirelle Bloks Mireille
Marja van den Eijnden Marja
Nicole Uringa nicole
 Marjan Goorts Marjan

Femke van Ravensteijn – Brands

Femke GMR

Sanne Smeenk 

Sanne

Bekijk hier alle notulen en verslagen. 

 

Raad van toezicht  

Met vijf personen vormen wij de raad van toezicht SAAM. Ons toezicht draagt bij aan het bereiken van de organisatiedoelen van SAAM en biedt zowel ondersteuning als tegenkracht aan het bestuur. We vervullen drie rollen die door het wettelijk kader, de statuten van SAAM en de Code Goed bestuur PO aan de Raad zijn toegekend. Dit zijn de rol van toezichthouder op het bestuur en de algemene gang van zaken bij SAAM, de rol van klankbord/adviseur voor de collega’s van bestuur en de rol van werkgever voor collega’s van bestuur. Wij nemen besluiten in het goedkeuren van de begroting, in de jaarrekening en in het meerjaren strategisch plan van SAAM scholen.

 

Paul Slegers
(voorzitter)
voorzitter RVT
Susan Branje Susan
Henriette van der Vaart henriette
Ria van Doorn Ria
Dominique de Vet dominique

 

Directeur Personeel Onderwijs Kwaliteit & Directeur Bedrijfsvoering  

Wij vormen samen met schooldirecteuren het directieteam. Wij zijn resultaatverantwoordelijk voor de ontwikkeling binnen onze beleidsterreinen. Daarbij worden we ondersteund door een team van professionals, waaraan we leidinggeven. Wij vormen samen met de collega’s van bestuur het managementteam van SAAM scholen. De collega’s van bestuur hebben personele verantwoordelijkheid naar alle directeuren. 

 

Inge Hoogers en
Martijn van Tilburg
Inge en Martijn
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren