SAAM* in beeld en geluid

Hieronder vind je in beeld en geluid verdere verdieping van wie wij SAAM* zijn, waar we voor staan en hoe we werken. Gebaseerd op SAAM* staat voor en Zo werken wij SAAM*
Onze sturingsfilosofie is gebaseerd op de principes van de Coalition of Essential Schools. In onderstaande video's zie je hoe onze scholen deze principes in de praktijk vorm geven.
SAAM Richting Daltonschool De Evenaar
SAAM Richting OBS 't Ravelijn

SAAM* animatie - Wij zijn SAAM*!
Samen verantwoordelijk voor kansen voor alle kinderen. Het is onze prachtige SAAM* opdracht. Die voortkomt uit onze maatschappelijke opdracht. Van betekenis voorzien in ‘SAAM* staat voor’ en verder uitgewerkt in ‘Zo werken we SAAM*’. We hebben een animatie gemaakt om onze opdracht, onze betekenis en de verbinding met onze richtinggevende documenten nog beter te laten zien. Om ons SAAM* verhaal te vertellen, voor iedereen die betrokkenheid voelt bij SAAM*. Bekijk de animatie hier; veel kijkplezier!

SAAM-kind
We staan voor KIND, ONDERWIJS en KWALITEIT
Iedereen is welkom op onze scholen/kindcentra. We leren samen met de kinderopvang het kind en zijn talenten kennen in al zijn eigenheid, creativiteit en diversiteit. We bieden een passende veilige plek voor ieder kind, ook als we daarvoor onze grenzen moeten verleggen. We dagen uit, hebben hoge verwachtingen en laten ons verrassen. We kiezen voor diepgang en nieuwsgierigheid. Ons onderwijs deugt. Dat is wat we zeggen in SAAM* staat voor. En wat die mooie woorden dan betekenen voor kinderen en ouders, dat hoor je terug in deze video.

SAAM-zien
We ZIEN en ZIJN
SAAM* laten we zien wie we zijn, wat we kennen en kunnen. We verantwoorden in woord en beeld over ons leren en werken. Dat is wat we zeggen in SAAM* staat voor. Samen stellen we voornemens en verantwoordingen op om aan onszelf, elkaar en de buitenwereld te laten zien hoe we werken aan onze gezamenlijke opdracht. Hoe onze cyclus van voornemen en verantwoorden vorm krijgt, zie je deze animatie.

SAAM - ruimte
We bieden RUIMTE en geven RICHTING
We maken ruimte voor onderzoek, vakmanschap en talent. We stimuleren het maken van eigen keuzes. We tonen eigenaarschap in de ontwikkeling van onszelf, de ander en de omgeving. Dat is wat we zeggen in SAAM* staat voor. Hoe collega's en kinderen ruimte en richting ervaren bij SAAM* hoor je deze video.

SAAM-samen
We doen het SAMEN 
SAAM* leren en werken we in betekenisvolle verbinding met elkaar en met de werkelijkheid om ons heen. Wij nemen onze maatschappelijke opdracht serieus en zetten ons in voor duurzame samenwerking in onze regio en binnen SAAM*. Dat is wat we zeggen in SAAM* staat voor. En hoe dat er dan in de praktijk uit ziet, dat hoor je in deze podcast aan de hand van een voorbeeld van mooie samenwerking in Uden. Waar we samen op weg zijn naar een mooi IKC West. Luister hem hier.

SAAM - stralen
We STRALEN
We stralen en zijn trots op onszelf. De wereld is dynamisch, we richten onze blik naar binnen en buiten en maken dan keuzes. We vieren mijlpalen, delen momenten en creëren herinneringen. We zien met optimisme uit naar de toekomst en hebben plezier in ons werk. Dat is wat we zeggen in SAAM* staat voor. En wat dat betekent voor onze collega’s, dat zie en hoor je terug in dit filmpje.

SAAM* naar inclusiever onderwijs
SAAM* zeggen we dat iedereen welkom is op onze scholen/ kindcentra, dat ieder kind mag zijn wie het is en dat ieder kind onze opdracht is. We bieden een passende plek voor ieder kind, ook als we daarvoor onze grenzen moeten verleggen. We waarderen diversiteit. Samen zijn we verantwoordelijk voor kansen voor alle kinderen. SAAM* zijn we op weg naar inclusiever onderwijs. En wat dat betekent, zie en hoor je in deze animatie.

SAAM* Begroting 2024
Bij SAAM* wordt alles ingezet voor leren en lesgeven. Middelen gaan zoveel mogelijk naar onderwijs. In onze manier van organiseren maken we een afweging van efficiëntie en effectiviteit. We gaan voor duurzame ontwikkeling. We leggen open en transparant verantwoording af over de dingen die we doen. We zijn verbonden met en verantwoordelijk voor onze gezamenlijke opdracht, die breder is dan het eigen vak, de eigen groep, de eigen school. Wij zijn solidair. Samen zijn we verantwoordelijk voor kansen voor alle kinderen. De wereld is dynamisch, we richten onze blik naar binnen en naar buiten en maken dan keuzes.
En hoe dat uitpakt, zie je in deze visuele begroting. Waarin we laten zien met welke ingrediënten we werken en wat voor ons belangrijk is bij het maken van de begroting (taart). En natuurlijk zijn we dan trots op het resultaat. 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren