Onderwijskwaliteit

De kwaliteit van onderwijs wordt gemaakt in de school. Die kwaliteit maken we SAAM*, als leraar, ondersteuner en directeur. Via de pagina’s onder dit kopje kun je nader kennismaken met onze SAAM*scholen en de manier waarop we werken aan onderwijs dat deugt. 

We staan voor KIND, ONDERWIJS en KWALITEIT. Iedereen is welkom op onze scholen/kindcentra. Iedereen mag zien wie hij of zij is. Het kind is onze leidraad. Ieder kind is onze opdracht. We leren samen met de kinderopvang het kind en zijn talenten kennen in al zijn eigenheid, creativiteit en diversiteit. We bieden een passende veilige plek voor ieder kind, ook als we daarvoor onze grenzen moeten verleggen. We gunnen kinderen zo lang mogelijk thuisnabij onderwijs en opvang. Leren en lesgeven is persoonlijk. We dagen uit, hebben hoge verwachtingen en laten ons verrassen. We kiezen voor diepgang en nieuwsgierigheid. Ons onderwijs deugt.

SAAM* zijn we op weg naar inclusiever onderwijs. Hier laten we zien wat dat voor ons, ouders en kinderen betekent.

Basisschema

In ons basisschema laten we zien hoe we SAAM* werken aan onderwijskwaliteit. Het schema wordt op dit moment geactualiseerd en wordt in september 2022 gepubliceerd. Ons huidige basisschema bekijk je hier.

SAAM Wijzer analyseSAAM*wijzer Analyse  
Met de SAAM*wijzer Analyse kiezen we voor diepgang en nieuwsgierigheid en hebben we hoge verwachtingen. We hebben zicht op de ontwikkeling van ieder kind, want ieder kind is onze opdracht en voor ieder kind bieden we een passende veilige plek. Daarom maken we ruimte voor onderzoek en baseren we ons op feiten, gedegen kennis & informatie en durven we te twijfelen. 
SAAM Richting  We signaleren, we analyseren. 
SAAM Richting  We stellen doelen en maken plannen, voeren die plannen uit. 
SAAM Richting  En evalueren of we onze doelen voldoende hebben behaald.  

Ons onderwijs deugt. 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren