Regina van Schaijk
Nieuwe Collega van Bestuur SAAM*

Bij SAAM* werken we op basis van vertrouwen in elkaars kunnen en leggen we verantwoordelijkheden daar waar dat passend is. Onze sturing geeft ondersteuning en ruimte aan collega’s. Wie het weet moet het zeggen, we bieden ruimte voor onderzoek, vakmanschap en talent. Iedere collega is verbonden met en verantwoordelijk voor onze gezamenlijke opdracht: samen verantwoordelijk voor kansen voor alle kinderen. We stimuleren het maken van eigen keuzes. We staan voor duurzame ontwikkeling. We tonen eigenaarschap in de ontwikkeling van onszelf, de ander en de omgeving.

Op basis van deze leidende zinnen zijn goede gesprekken gevoerd nadat onze Collega van Bestuur heeft laten weten voor demotie te willen gaan per 1 januari 2024. Gesprekken over de opdracht en het bestuur van SAAM*. Daaruit concludeerden we dat we blijven werken met één Collega van Bestuur. En daarbij de prachtige mogelijkheid zien om vanuit continuïteit en stabiliteit nog een jaar een beroep te mogen doen op de ervaring van Edith. Demotie daarmee ook nu vooral te zien als een kans.

Een nieuwe bestuurder
De uitgangspunten van SAAM* ter harte nemend heeft de Raad van Toezicht Martijn van Tilburg gevraagd of hij de rol van bestuurder van SAAM* op zich zou willen nemen. Martijn heeft daarop uitgesproken bestuurlijke verantwoordelijkheid voor SAAM* en haar kostbare opdracht te willen dragen. En na het doorlopen van een stevig proces zijn we heel blij dat vanuit de collega's SAAM* en de RvT alle vertrouwen in Martijn is uitgesproken. En dat heeft geleid tot de benoeming van Martijn als bestuurder van SAAM* per 1 januari 2023.

Velen van onze samenwerkingspartners zullen Martijn al kennen, vanuit zijn rol als directeur Personeel Onderwijs Kwaliteit bij SAAM* sinds 1 januari 2018. Vertrouwend op zijn vakmanschap en verbinding met de SAAM* organisatie zal Martijn zich vanuit zijn ervaring, kennis, kunde en betrokkenheid bij de maatschappelijke opdracht van SAAM*, samen met zijn collega’s blijven inzetten op dat wat het belangrijkst is: goed onderwijs voor alle kinderen.

Dankbaar zijn we dat SAAM* stevig staat, met alle collega’s. En ook dat voor de rol van een nieuwe Collega van Bestuur zo’n prachtig SAAM*proces kan worden doorlopen.

Wil je nog wat verder lezen, klik dan hier voor de brief die we aan onze partners hebben gestuurd.

Ruinte - Richting - Schitteren

Gepubliceerd in 'Nieuws'

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren