Mandy Bruinsma
Zoggel zet stap naar kindcentrum

Persbericht - Op dinsdag 16 april 2019 heeft het College van B&W van de gemeente Uden een positief advies uitgebracht over het voornemen tot fuseren van de scholen obs de Brinck en bs Petteflet tot een samenwerkingsschool. Een samenwerkingsschool is het resultaat van een samengaan van scholen van verschillende grondslagen, in dit geval een openbare (obs de brinck) en katholieke (bs Petteflet) school. in de samenwerkingsschool moeten beide grondslagen geborgd worden door middel van een identiteitscommissie.  

Na de brand eind 2014 van beiden scholen is er in 2017 een prachtig nieuw gebouw betrokken door de twee scholen en kinderopvang Humpie Dumpie. Bart Schoemaker, CvB van Kiem onderwijs en opvang licht toe: ’In 2015 is er uitgebreid gesproken over samengaan van de twee scholen, dat bleek toen te vroeg. In de afgelopen jaren is er veel energie gaan zitten in tijdelijke huisvesting van de kinderen, nieuwbouw en afstemmen met peuteropvang en kinderopvang. Op het moment waarop dat allemaal achter de rug was kwam er ruimte om na te denken over het samengaan van de scholen in Zoggel.’  In de afgelopen jaren is er tussen de scholen en opvang steeds meer samenwerking gegroeid. Beide scholen willen graag doorgroeien naar een integraal kindcentrum (IKC), waarbij er een intensieve samenwerking is tussen opvang en onderwijs. Hiermee ontstaat er een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Edith van Montfort, CvB van SAAM*: Met het vertrek van de directeur op De Brinck ontstond er de mogelijkheid om de aansturing binnen de beide scholen opnieuw te bezien. We stelden voor om Klaske v.d. Berg (directeur van De Petteflet) tevens de directeur van De Brinck te laten zijn. Dit voorstel paste in het streven naar een kindcentrum in Zoggel. We vinden het belangrijk dat er voor ouders iets te kiezen overblijft in Uden. Naast deze samenwerkingsschool, de katholieke scholen van Kiem onderwijs en opvang heeft SAAM* in Uden meerdere openbare scholen. Daarmee bieden we de ouders uit Uden een mooi palet om uit te kiezen.’

‘Ik vond het mooi dat SAAM* mij vroeg om ook directeur te zijn van de Brinck, daarmee kreeg het proces van samenwerken een versnelling. Daarna hebben we een zorgvuldig proces doorlopen waaruit bleek dat zowel ouders als leraren van beide scholen positief stonden tegenover het samengaan van beide scholen. Vanuit die basis zijn we gaan werken aan een Fusie Effect Rapportage. Ik ben blij met het positieve advies van het college van B&W. We kunnen nu onze focus weer gaan leggen op het bieden van goed onderwijs en goede opvang.‘, aldus Klaske v.d. Berg, directeur van beide scholen.

zoggel

Gepubliceerd in 'Nieuws'

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren