Mandy Bruinsma
Lesgeven is een serieus vak!

SAAM 

Lesgeven is een bijzonder vak, een vak waarbij je jezelf als persoon voortdurend inzet. Een professie waar de interactie tussen professionals en kinderen de kern vormt. Een dag niet lekker in je vel zitten of een minder goed doordachte leeractiviteit,  heeft direct effect op het leren en ontwikkelen van de kinderen. Andersom is natuurlijk ook waar. Als het jou goed gaat, als de activiteit die je bedacht goed loopt, het je lukt om in te spelen op grote diversiteit in hoofden en harten van de kinderen in je groep, stimuleert dat (samen-)leren, ontwikkelen. Leren en lesgeven is persoonlijk en steunt op de passie van jou voor je vak en de kinderen.

Leren en lesgeven is intellectueel uitdagend. Elke dag weer topsport, elke dag weer kleine en grote beslissingen die het verschil maken. Dit vraagt een lerende houding van de leraar en van de kinderen. De wens om te kijken naar het effect van jouw handelen. De wens om te reflecteren op je eigen handelen én om feedback te verzamelen. De basis hiervoor ligt in het voeren van ‘het goede gesprek’. Het goede gesprek met de kinderen in je klas, het goede gesprek met de ouders van deze kinderen en het goede gesprek met je collega’s binnen en buiten je school. Nieuwsgierig zijn naar onderzoek over leren en lesgeven. Elke dag op zoek naar ‘wat werkt én wat niet’.

 

Zo’n vak vraagt om professionele ruimte. De ruimte om bezig te zijn met je eigen professionele ontwikkeling, de ruimte om bezig te zijn met de ontwikkeling van de school en de ruimte om al die dagelijkse besluiten te kunnen nemen. We zien dat het bij deze ruimte regelmatig knelt. We bedenken met elkaar (of landelijk, of regionaal, of binnen het bestuur) regels, kaders, procedures, beleid of hoe we het dan ook noemen. De wet, CAO, regelgeving, geven kaders voor het werk, maar beperken ook snel de professionele ruimte. Een enorme CAO, het verplichte lerarenregister en de ingewikkelde wetgeving rondom de AVG zijn voorbeelden waar het soms knelt. Dit betekent dat we met elkaar steeds kritisch moeten zijn op beleid, protocollen en kaders. Zijn ze echt nodig?

 

We bedenken protocollen/beleid/wetten/regels binnen de school om het handelen van professionals ‘in goede banen te leiden’. Het kan echter zo maar eens zijn dat het beter is voor kinderen, en professionals om van de regels af te wijken. Durven we te vertrouwen op de juiste keuzes van onze professionals? Keuzes die recht doen aan handelen vanuit de bedoeling? Weten we welke afspraken we zelf stiekempjes hebben laten ontstaan? Welke ruimte nemen we met elkaar om wetten, regels en kaders ter discussie te stellen? Weten we er zelf passend bij de context betekenis aan te geven? Hebben we de durf om ook landelijk deze knellende zaken aan de orde te stellen?

 

Mooi om te zien dat er landelijk reuring is, PO in actie en nu ook publieke sector in actie vragen aandacht voor onderwerpen die ons allemaal bezighouden. Erkenning van het vak, voldoende personeel in de toekomst en serieus nemen van professionals zijn onderwerpen die wij van harte ondersteunen. Aandacht voor de publieke zaak, oog voor eenieder die dagelijks grote maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Lesgeven is een serieus vak, net als staan voor veiligheid op straat of zorg verlenen aan zieken. Dat vraagt van ons dat we serieus aandacht vragen voor de publieke sector. Aandacht voor voldoende bekostiging, goed salaris voor al onze professionals, aandacht voor voldoende professionele ruimte én positie!

 

SAAM* neemt verantwoordelijkheid voor het leren en welbevinden van kinderen en onze collega’s. Door in te zetten op het versterken van professionele ruimte en samenwerking binnen de teams geeft SAAM* een impuls aan kwaliteit van onderwijs. Als werkgever zorgt SAAM* voor goede begeleiding van studenten, starters, leraren en ander personeel. Op www.levehetonderwijs.nl laten we samen met collega besturen zien hoe mooi het onderwijs is. SAAM* staat achter professionals en neemt werken in het onderwijs serieus. We hopen dat jullie laten horen waar jullie als professionals voor staan én dat jullie dat op een serieuze manier doen. Wil je van je laten horen volg dan: www.publiekesectorinactie.nl

 

 

Collega’s van Bestuur

Edith van Montfort en Sandra Beuving

 

.

 

 

Gepubliceerd in 'Nieuws'

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren