Mandy Bruinsma
Manifest: Stop dit lerarenregister

Manifest
In onze sturingsfilosofie ondersteunen wij de professionele ruimte van collega's: 'Leren en lesgeven is intellectueel uitdagend. Onze sturing geeft ruimte aan de professionele ontwikkeling van alle collega’s. We dagen collega’s uit om met de ontwikkeling van de school bezig te zijn. We zetten in op collectief en informeel leren (leren van en met elkaar). We werken op basis van vertrouwen in elkaar en leggen verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Onze sturing geeft ondersteuning en ruimte aan collega’s. De basis van ons werken ligt in het voeren van ‘het goede’ gesprek met elkaar. We organiseren feedback en voorzien elkaar van feedback.'

We zien dat de huidige ontwikkeling van het lerarenregister en professioneel statuut deze filosofie onvoldoende ondersteunen, daarom ondertekenden wij dit manifest samen met vele andere besturen.

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sandra Beuving Collega van Bestuur

Gepubliceerd in 'Nieuws'

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren