Mandy Bruinsma
Estafette staking 13 april

Staak

 

‘HET IS VIJF VOOR TWAALF!’. Een deel van onze leraren doet mee aan de estafette staking op 13 april. Zij willen onderwijs dat deugt voor alle kinderen, echter:

  • Het geld voor primair onderwijs is ontoereikend;
  • Salarissen in primair onderwijs sluiten onvoldoende aan bij de hoge verwachtingen aan leraren;
  • De leraren raken op!

Uniek in deze acties is dat deze door leraren worden georganiseerd. Wij steunen dat! PO in actie, waar inmiddels zo’n 45.000 leerkrachten bij zijn aangesloten, heeft begin 2017 het initiatief genomen voor een manifest. Hierin wordt uitgelegd waarom het noodzakelijk is dat het kabinet extra investeert in het primair onderwijs.

Het kabinet heeft (onder voorwaarden) 270 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de salarissen en 430 miljoen voor de bestrijding van werkdruk. Een goed begin, maar nog onvoldoende. In 2021 zullen er al bijna 5.000 fulltime leraren tekort zijn in het onderwijs. Dat betekent dat er zo’n 115.000 kinderen in Nederland zonder leraar zitten. In 2025 loopt dit getal zelfs op tot 230.000 leerlingen.

 

Dagelijks zijn wij met passie en gedrevenheid aan het werk. Bij ons draait alles om de kinderen, om de kwaliteit van hun leren en leven op school en de vorming van een hecht fundament voor hun latere sociale en maatschappelijke leven. Het gaat ons om de toekomst van uw en onze kinderen.

Teken onze petitie en laten we samen een statement richting Den Haag maken.

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sandra Beuving Collega van Bestuur

Edith van Montfort Collega van Bestuur

Gepubliceerd in 'Nieuws'

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren