Mandy Bruinsma
Reactie SAAM op actie publieke sector

Vandaag is er actie vanuit de publieke sector. Hoge werkdruk, personeelstekorten en lage salarissen vragen aandacht. Leraren van PO in actie roepen de hele publieke sector op om in actie te komen. Als werkgever primair onderwijs ondersteunt SAAM* de roep om aandacht voor knelpunten in de publieke sector. Lesgeven is een serieus vak en vraagt serieus aandacht van de politiek. Angelie Ackermans, directeur Daltonschool de Polderhof: ‘We worden door vakbonden gevraagd mee te doen met stakingen, ontruimingsoefeningen of andere acties. Wij denken dat onze boodschap daarvoor te serieus is. Schoolleiders hebben een uitdagend en complex vak. Ze hebben een belangrijke invloed op de kwaliteit en continuïteit van onderwijs. Wij willen ons helder uitspreken over de knelpunten in de publieke sector.’

 

Lesgeven is een bijzonder vak, een vak waarbij je jezelf als persoon voortdurend inzet. Een professie waar de interactie tussen professionals en kinderen de kern vormt. Een dag niet lekker in je vel zitten of een minder goed doordachte leeractiviteit,  heeft direct effect op het leren en ontwikkelen van de kinderen. Andersom is natuurlijk ook waar. Als het jou goed gaat, als de activiteit die je bedacht goed loopt, het je lukt om in te spelen op grote diversiteit in hoofden en harten van de kinderen in je groep, stimuleert dat (samen-)leren, ontwikkelen. Leren en lesgeven is persoonlijk en steunt op de passie van jou voor je vak en de kinderen.

 

Leren en lesgeven is intellectueel uitdagend. Elke dag weer topsport, elke dag weer kleine en grote beslissingen die het verschil maken. Dit vraagt een lerende houding van de leraar en van de kinderen. De wens om te kijken naar het effect van jouw handelen. De wens om te reflecteren op je eigen handelen én om feedback te verzamelen. De basis hiervoor ligt in het voeren van ‘het goede gesprek’. Het goede gesprek met de kinderen in je klas, het goede gesprek met de ouders van deze kinderen en het goede gesprek met je collega’s binnen en buiten je school. Nieuwsgierig zijn naar onderzoek over leren en lesgeven. Elke dag op zoek naar ‘wat werkt én wat niet’.

 

Zo’n vak vraagt om professionele ruimte. De ruimte om bezig te zijn met je eigen professionele ontwikkeling, de ruimte om bezig te zijn met de ontwikkeling van de school en de ruimte om al die dagelijkse besluiten te kunnen nemen. We zien dat het bij deze ruimte regelmatig knelt. De wet, CAO, regelgeving, geven kaders voor het werk, maar beperken ook snel de professionele ruimte. Een enorme CAO, het verplichte lerarenregister en de ingewikkelde wetgeving rondom de AVG zijn voorbeelden waar het soms knelt. Sandra Beuving, collega van bestuur van SAAM*: ‘We hebben het in Nederland vaak over verminderen van bureaucratie, toch kennen we in primair onderwijs een CAO van meer dan 400 pagina’s. We bedenken veel regels om het handelen van professionals in goede banen te leiden. Ik vraag me dan wel af waarom we niet gewoon durven te vertrouwen op de juiste keuzes van onze professionals?’

 

We bedenken protocollen/beleid/wetten/regels binnen de school om het handelen van professionals ‘in goede banen te leiden’. Het kan echter zo maar eens zijn dat het beter is voor kinderen, en professionals om van de regels af te wijken. Edith van Montfort, Collega van Bestuur van SAAM*: Afgelopen week hadden we geen protocol, geen passend draaiboek en geen handelingsplan. Op zo’n ongeluk waren we echt niet voorbereid. We vonden antwoorden in doen, vanuit ons hart, in verbinding met elkaar. Eenieder deed waar hij goed in is. Een tetterende WhatsApp groep bleek voldoende houvast te bieden. Professionele intuïtie, dat is wat het is. Ik gun iedere professional dat hij daar op durft te varen. Vertrouwen én retetrots zijn op de kwaliteit van de ander.

 

Mooi om te zien dat er landelijk reuring is, PO in actie en nu ook publieke sector in actie vragen aandacht voor onderwerpen die ons allemaal bezighouden. Erkenning van het vak, voldoende personeel in de toekomst en serieus nemen van professionals zijn onderwerpen die wij van harte ondersteunen. Aandacht voor de publieke zaak, oog voor eenieder die dagelijks grote maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Het zijn juist ook die collega’s waar we als vanzelfsprekend op rekenen in zo’n periode zoals nu na het ongeval in Oss. Lesgeven is een serieus vak, net als staan voor veiligheid op straat of zorg verlenen aan zieken. Dat vraagt van ons dat we serieus aandacht vragen voor de publieke sector. Aandacht voor voldoende bekostiging, goed salaris voor al onze professionals, aandacht voor voldoende professionele ruimte én positie! Margot van Uden, directeur van openbare basisschool de Bolderik: ‘Steeds zoekend naar mogelijkheden, hebben schoolleiders hun eigen mensen vooropgezet. Nu is het tijd dat ook schoolleiders zich ook laten horen. Wij vragen ruimte om tot goed leiderschap te komen om te zorgen voor kwaliteit en continuïteit van onderwijs. Leraren en schoolleiders verdienen goede voorwaarden om hun werk te kunnen doen. We doen het pers lot van rekening voor uw kinderen’

 

SAAM* neemt verantwoordelijkheid voor het leren en welbevinden van kinderen en onze collega’s. Door in te zetten op het versterken van professionele ruimte en samenwerking binnen de teams geeft SAAM* een impuls aan kwaliteit van onderwijs. Als werkgever zorgt SAAM* voor goede begeleiding van studenten, starters, leraren en ander personeel. Op www.levehetonderwijs.nl laten we samen met collega besturen zien hoe mooi het onderwijs is. SAAM* staat achter professionals en neemt werken in het onderwijs serieus. De conciërge, de onderwijsondersteuner, de directeur, de leraar, de intern begeleider, de bestuurder: wij staan voor de publieke zaak! 

 

.

 

 

Gepubliceerd in 'Nieuws'

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...