SAAM* is

SAAM* is 25 scholen, 1 KANtoor, ruim 6.500 kinderen en zo’n 700 collega’s. Kinderen zijn onze leidraad én ieder kind is onze opdracht. Onderwijs maak je SAMEN met kinderen, ouders en collega’s. We doen actief mee in de maatschappij en zijn oprecht nieuwsgierig naar anderen. Elke school heeft zijn eigen verbinding met de wijk of het dorp. Iedereen is verantwoordelijk voor de hele school. Zo willen wij leren en werken. 

We staan voor KIND, ONDERWIJS en KWALITEIT. Bij ons mag je zijn wie je bent. We ZIJN wat we zeggen en ZIEN elkaar. We maken geen onderscheid tussen kinderen, ouders, collega’s, directeuren en collega van bestuur. De mens staat centraal en niet de functie.

We maken RUIMTE voor onderzoek, vakmanschap en talent. We zijn nieuwsgierig en blijven ons ontwikkelen, individueel én collectief. We durven te twijfelen en stimuleren het maken van eigen keuzes. We hebben het lef veranderingen aan te gaan, grenzen te verleggen en grenzen te stellen. Vanuit onze maatschappelijke opdracht geven we RICHTING waar het nodig is, bijvoorbeeld via onze SAAM*wijzers.  

We STRALEN en zijn trots op onszelf. We zien uit naar de toekomst en hebben plezier in ons werk.

Ons onderwijs deugt. Wij zijn SAAM*. 

Je leert ons nog beter kennen door met ons in gesprek te gaan, en ook via deze website waarop we laten zien wie we zijn, wat we kunnen en kennen.  

Bij 'SAAM* staat voor & Zo werken we SAAM*' vind je onze uitgangspunten, ons strategisch plan en onze sturingsfilosofie. Bij ‘SAAM* in beeld en geluid’ laten we zien en horen wat onze mooie woorden in de praktijk betekenen voor kinderen, ouders en collega’s.  

Onder het kopje ‘Verantwoording’ vind je de SAAM*vattingen die we twee keer per jaar maken om te laten zien wat we hebben gedaan en hoe dat past bij de ambities die we hebben. Ook vind je daar onze jaarverslagen.  

Bij ‘Organisatie’ vertellen we over hoe we georganiseerd zijn, en stellen Collega's van Bestuur, Gemeenschappelijke Medezeggenschap en Raad van Toezicht zich voor.  

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences