Regio en organisatie

 

OrganigramHet kind is onze leidraad én ieder kind is onze opdracht. Het werken met kinderen en de kwaliteitseisen die je daaraan stelt, vormen samen ons kompas. Het onderwijs op de scholen en in de kindcentra staat dan ook centraal in ons organogram. Elke school heeft de ruimte om invulling te geven aan een eigen schoolconcept of profilering. De directeur van de school is verantwoordelijk voor het realiseren van de grondslag, identiteit en resultaten op de eigen school.

 

Regio

In Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden werken 26 scholen SAAM* 

 

SAAM detailkaart

 

Passend onderwijs

SAAM* is ingedeeld in twee samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, regio 30.06 (www.samenwerkingsverband3006.nl) en regio 30.08 (www.po.swv-peelland.nl alleen voor obs Uilenspiegel te Boekel).

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren